NÁMĚTY


2024

 

 

Vnitřní bytosti - bytosti těla - námět na opráci s vnitřními bytostmi.

Fotovoltaika - zamyšlení nad různými aspekty fotovoltaiky.

Sugesce - zamyšlení nad tímto fenoménem.


 

2023

 

 

  Vliv náboženství - zamyšlení nad ideologiemi které na nás působí.

  Realita nebo fikce - zamyšlení nad informacem,. které nás obklopují. 

  Život v pravdě - zamyšlení nad způsobem života.
  Vymezení - zamyšlení nad problematikou osobního vymezení.

  Degenerace - zamyšlení nad problematikou degenerace lidské společnosti.

  Úplatky - zamyšlení nad problematikou úplatků.

  Dobro a zlo - zamyšlení nad problematikou dobra a zla.
  Víra - zamyšlení nad problematikou víry.

  Osobnost - zamyšlení nad tím, co vytváří naši osobnost.
  Tendence  - zamyšlení nad jednou psychickou oblastní.

  Výsledek prezidentské volby - zamyšlení nad výsledkem prezidentských voleb.   
  Odcházení - zamyšlení nad společenskýmo změnami.


2022

 


Prezidentské volby - zamyšlení nad volbami prezidenta. 
Halloween - zamyšlení nad svátkem.

Volby - zamyšlení nad problematikou komunálních voleb.

Všímavost - zamyšlení nad problematikou všímavosti.

5G - zamyšlení nad zaváděním technologie 5G.
Eugenika - zamyšlení nad vlivem eugeniky.

Úrovně rozvoje - zamyšlení nad naším rozvojem

Dva přístupy - zamyšlení nad různými přístupy chování

Dva egregory - zamyšlení nad současným děním.

Transhumanismus - informace o problematice

Duchovní aspekty vakcinace - poznatky k duchovním dopadům vakcinace

Vakcinace - zamyšlení nad čkovacími souvislostmi

 

2021

 
 Vánoce - zamyšlení nad předvánočním obdobím 

 Virtuální realita - zamyšlení nad prožívanou realitou
 Vařená žába 2 - zamyšlení nad stavem naší společnosti  

 Vařená žába 1 - zamyšlení nad stavem naší společnosti   

 Zi 8 -  lidské inkarnace

Rozcestí - předvolební zamyšlení
 Zi 7 -  savci

Skupina Bilderberg - seznámení s institucí 

Výbor 300 - seznámení s institucí

 Zi 6 - ptáci

Římský klub - seznámení s institucí

Průzkum - o vakcinovaných lidech
Zi 5 - Hmyz

Espaňa 2050 - seznámení s obsahem projevu
Zi 4 - Flóra

Aspen institut - seznámení s institucí

5G - seznámení s aktuálním stavem

Zi 3 - Kosmos

Velký reset - seznámení s projektem

Zi 2 - První inakrnace.

Trilaterální komise - seznámení s institucí.

Zi 1 - Jak to všechno začalo.

Sčítání - informace o sčítání lidu.

Politika - námět na zamyšlení.
Elektromobilita - námět na zamyšlení.

2020

 

Rozdíl mezi náboženstvími - zamyšlení nad hlavními náboženstvími.

Mikuláš - zamyšlení nad nedávno uplynulým svátkem.

Realizace karmy - popis realizace karmy.

Cesta - zamyšlení nad způsoby lidské cesty.

Vipassaná - Informace o meditaci.

Povrchnost - zamyšlení nad přístupem k informacím.

Tady a teď - zamyšlení nad prožíváním přítomnosti.

Lidská evoluce - zamyšlení nad lidskou evolucí.

Myšlenkové formy - námět na práci s myšlenkami.

Krize - zamyšlení nad dopady současného stavu.

Rozum - část traktátu z Příběhu o povstání hada.

Covid-19 - zamyšlení nad koronavirovou epidemií.

Vnější a vnitřní - zamyšlení nad způsoby přístupu k životu.

Virtuální realita - zamyšlení nad nástupem virtuální reality.

Víra - nevíra - zamyšlení nad problematikou víry.

 

 

2019

 

Trénink mysli - zamyšlení nad současnou situací.

Prostota a upřímnost - úryvek z knihy Křídla radosti.

Pěstování stromu trpělivosti - úryvek z knihy Křídla radosti.

Soucit - úryvek z knihy Křídla radosti.

Mravenci - tak trochu fantastický příběh.

Dva rychlí běžci - veselost a nadšení - úryvek z knihy Křídla radosti.

Den za Moravu - Pozvánka na akci.

Meditace - základní seznámení s problematikou meditace.

Od horečky žárlivosti k srdci jednoty - úryvek z knihy Křídla radosti.

Náboženství - námět k zamyšlení nad problematikou náboženství a sekt.

Síla lásky - úryvek z knihy Křídla radosti.

Od starostí k jistotě - úryvek z knihy Křídla radosti.

Naše historie - zamyšlení nad příčinami současného stavu civilizace.

Nepřítel strach a hrdina odvaha - úryvek z knihy Křídla radosti.

Avatar 2 - rozšířené zamyšlení nad naší podstatou.

Utrpení - súty z knihy Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha.

Tanec světla - úryvek z knihy Křídla radosti.

Nezabíjení - súta z knihy Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha.

Avatar 1 - zamyšlení nad naší podstatou.

Nepřítel - zamyšlení nad naším vnějším a vnitřním nepřítelem.

Minulé životy - súta z knihy Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného Buddha.

Meditace: klíč k vnitřnímu životu - úryvek z knihy.

 

 

2018

 

Život v radosti - ukázka z knihy Sri Chinmoye Křídla radosti.

Stíny vánoc - zamyšlení nad vánočními svátky.

Silvestr a nový rok - zamyšlení nad koncem a začátkem nového roku.

Příčiny důsledků - zamyšlení nad příčinami současných důsledků.

Pokrok nezastavíš - zamyšlení nad směrem našeho pokroku.

Ublížení - zamyšlení nad podstatou ublížení.

Fenomén sté opice - zamyšlení nad negativním působením fenoménu sté opice.

Chléb a hry - zamyšlení nad politickými aspekty našeho života.

Strava - námět na reálné stravování.

Rozvoj fyzického těla - námět na rozvoj fyzického těla.

Podobnost čistě náhodná - zamyšlení nad účastí našich vojáků v Avghánistánu.

Rathaviníta súta - Rozprava o dostavnících - poučný výňatek z buddhistické súty.

Tělesný úpadek člověka - zamyšlení nad příčinami tělesného úpadku člověka.

Titanik - malý výčet politického dění, které se nás bezprostředně týká.

Dobrotivost - buddhistická súta o dobrotivosti a její srovnání se současnou realitou.

Cytomegalovirus - zamyšlení nad možnou příčinou hloupnutí.

Úrovně zření - poučné buddhistické súty.

Papoušek - přirovnání chování papouška a lidí.

Kam až to může zajít - zamyšlení nad aktuální politickou situací.

Konspirační teorie - zamyšlení nad konspiračními teoriemi.

Sůtra srdce - poučná buddhistická súta.

Přirovnání o voru - poučná buddhistická súta.

Sútra Jádra ctnosti Velké Moudrosti - poučná buddhistická súta.

Ohlédnutí za olympiádou - malé zamyšlení nad olympiádou.

Osmidílná ušlechtilá stezka - citace promluv Buddhy.

Poučení o laskavosti - buddhistická báseň.

NeJá - citace sút Buddhy.

Jádro pudla - zamyšlení nad naší úlohou ve společnosti.

Prezidentské volby - důležitost druhého kola prezidentských voleb.

Nepřítel za branami - zamyšlení nad současnou situací.

Aktuální náměty - pár slov o aktuálních námětech pro nejbližší období.

Karma - citace promluv Buddhy na téma karma.

Cesta lidí - stará čínská báseň.

 

 

2017

 

Humor ZENU - devátá ukázka z knihy Henriho Brunela.

Volby - zamyšlení nad výsledky voleb.

Humor ZENU - osmá ukázka z knihy Henriho Brunela.

Židokřesťanská ideologie versus Islám - polemika o dvou ideologiích.

Ovládání lidí - námět k zamyšlení na uvedené téma.

Humor ZENU - sedmá ukázka z knihy Henriho Brunela.

Pud sebezáchovy - malé zamyšlení nad pudem sebezáchovy.

Humor ZENU - sedmá ukázka z knihy Henriho Brunela.

Kult osobnosti - malé zamyšlení nad problematikou kultu osobnosti.

Humor ZENU - šestá ukázka z knihy Henriho Brunela.

Alternativní média - malé zamyšlení nad problematikou alternativních médií.

Pšenice - několik základních informací o pšenici.

Humor ZENU - šestá ukázka z knihy Henriho Brunela.

 

 

2016

 

Humor ZENU - pátá ukázka z knihy Henriho Brunela.

Lidská svoboda - malé zamyšlení nad problematikou lidské svobody.

Humor ZENU - čtvrtá ukázka z knihy Henriho Brunela.

Bosá chůze a běh - zamyšlení nad významem bosé chůze a běhu.

Humor ZENU - třetí ukázka z knihy Henriho Brunela.

Emoce a společnost - zamyšlení nad vztahem emocí a stavem společnosti.

Humor ZENU - druhá ukázka z knihy Henriho Brunela.

Ukončení psychického vývoje - zamyšlení nad problematikou psychického vývoje člověka.

Volný běh bez bolesti - zkušenosti s podporou běhu prostřednictvím ŘKM.

Humor ZENU - první ukázka z knihy Henriho Brunela.

Hladovění 2015 - informace o průběhu hladovek.

 

 

 

2015

 

Meditace - emoce a psychika - zamyšlení nad podstatou meditace v emoční a psychické oblasti.

Meditace - tělo - zamyšlení nad podstatou meditace v tělesné oblasti.

Meditace - úvod - zamyšlení nad podstatou meditace.

Krevní tlak - seznámení s výsledky měření.

Poslední příběh - dvanáct kapek v moři.

Dvanáctý příběh - dvanáct kapek v moři.

Emoce - Zamyšlení nad emocemi a pocity.

Jedenáctý příběh - dvanáct kapek v moři.

Hladovění 2014 - informace o průběhu hladovek.

 

 

2014

 

Desátý příběh - dvanáct kapek v moři.

Dvě životní cesty - Druhá cesta - námět na zamyšlení nad způsobem životního prožívání.

Devátý příběh - dvanáct kapek v moři.

Dvě životní cesty - První cesta - námět na zamyšlení nad způsobem životního prožívání.

Osmý příběh - dvanáct kapek v moři.

Dvě životní cesty - Úvod - námět na zamyšlení nad způsobem životního prožívání.

Sedmý příběh - dvanáct kapek v moři.

Ego -zamyšlení nad naším egem.

Šestý příběh - dvanáct kapek v moři.

Deset prospěšných činností -buddhistické doporučení.

Ženská spiritualita - zamyšlení nad možnostmi ženské spirituality.

Pátý příběh - dvanáct kapek v moři.

Televize 3 -  námět k zamyšlení nad psychoterapeutickými možnostmi televize.

Čtvrtý příběh - dvanáct kapek v moři.

Televize 2 -  námět k zamyšlení nad jedním z fenoménů dnešní doby.

Třetí příběh - dvanáct kapek v moři.

Kdo nezná svoji minulost, nezná sám sebe - námět k zamyšlení nad vlastní minulostí.

Televize 1 - námět k zamyšlení nad jedním z fenoménů dnešní doby.

Druhý příběh - dvanáct kapek v moři.

Buďme ostražití - námět k zamyšlení nad okolnostmi naší duchovní cesty.

Hladovění - zkušenosti s hladovkami v roce 2013.

Náměty k zamyšlení - úvod k letošnímu tématu námětů k zamyšlení.

První příběh - dvanáct kapek v moři.

Kdy je čas zemřít - ohlédnutí za loňském tématem příběhů k zamyšlení.

 

 

2013

 

Campa -prosincový příběh na zamyšlení.

Žijte v pravdě - námět k zamyšlení nad tím, co je to život v pravdě.

Tady a teď - námět k zamyšlení nad naším bytím v přítomnosti.

Svérázná mniška - listopadový příběh na zamyšlení.

Zloděj a mnich - říjnový příběh na zamyšlení.

Sebeláska - námět na zamyšlení nad vztahem sama k sobě.

Já,já,já, jenom já - námět na zamyšlení nad přístupem k životu.

Císařův démant - zářijový příběh na zamyšlení.

Žebříček hodnot - námět k zamyšlení nad náplní života.

Mnich a piniová borovice - srpnový příběh na zamyšlení.

Mladá královna nemiluje krále - červencový příběh na zamyšlení.

Jak se urozený muž stal poustevníkem - červnový příběh na zamyšlení.

Mladý mnich - květnový příběh k zamyšlení.

Ledová žena - dubnový příběh k zamyšlení.

Rozdílnost přístupů - zamyšlení nad různými úrovněmi zpracování problémů.

Jamamba - březnový příběh k zamyšlení.

Mořská hlubina - zamyšlení nad obsahem filmu.

Vládce moře - únorový příběh k zamyšlení.

Hladovění - zkušenosti s praktikováním hladovek.

Zenové příběhy - náměty k zamyšlení na tento rok.

Slon Renki - lednový příběh k zamyšlení.

 

 

2012

 

Buddhistické předsevzetí - 12 - Dvanácté z doporučených buddhistických předsevzetí na tento rok.

Zaručené pravdy o roce 2012 - Část druhá - Druhá část zamyšlení nad fenoménem roku 2012.

Buddhistické předsevzetí - 11 - Jedenácté z doporučených buddhistických předsevzetí na tento rok.

Zaručené pravdy o roce 2012 - Část první - První část zamyšlení nad fenoménem roku 2012.

Buddhistické předsevzetí - 10 - Desáté z doporučených buddhistických předsevzetí na tento rok.

Stres 2 - Druhá část zamyšlení nad možnostmi zvládání stresu.

Stres 1 - První část zamyšlení nad problematikou stresu.

Buddhistické předsevzetí - 9 - Deváté z doporučených buddhistických předsevzetí na tento rok.

Ledvinová očista - Návod na očistu ledvin prostřednictvím melounové diety.

Buddhistické předsevzetí - 8 - Osmé z doporučených buddhistických předsevzetí na tento rok.

Uvádění poznatků do života - Zamyšlení nade problematikou uvádění získaných poznatků do praxe.

Buddhistické předsevzetí - 7 - Sedmé z doporučených buddhistických předsevzetí na tento rok

Celostní vidění - Objasnění koncepce připravovaných seminářů na zlepšení zraku.

Nekynutá obilná placka - Recept na přípravu obilných placek.

Kvalita obilí - Malá ukázka toho, co jíme.

Buddhistické předsevzetí - 6 - Šesté z doporučených buddhistických předsevzetí na tento rok

Cesty duchovního vývoje - Zamyšlení nad možnými cestami našeho duchovního vývoje.

Holešovská výzva - Nebo snad Holešovická? Úvaha o psychologickém pozadí politického dění.

Dny čaje a keramiky - Pozvánka na tradiční akci v Brně - Lužánkách.

Buddhistické předsevzetí - 5- Páté z doporučených buddhistických předsevzetí na tento rok

Buddhistické předsevzetí - 4- Čtvrté z doporučených buddhistických předsevzetí na tento rok

Mája - zamyšlení se nad životní iluzí.

Buddhistické předsevzetí - 3- Třetí z doporučených buddhistických předsevzetí na tento rok

Kritika - zamyšlení nad problematikou kritiky.

Setkávání - námět na setkávání zájemců o duchovní rozvoj.

Buddhistické předsevzetí - 2- Druhé z doporučených buddhistických předsevzetí na tento rok.

Buddhistické předsevzetí - 1 - První z doporučených buddhistických předsevzetí na tento rok.

 

 

2011

 

Káva - Zamyšlení nad charakterem kávy.

Umělé orgány - Názor na řešení problémů umělými orgány..

Hladovění - Zkušenosti z průběhu očistného půstu.

Kofein 2 - Druhá část zamyšlení nad kofeinovou závislostí.

Malé zamyšlení nad současným stavem naší duchovní scény - Úvaha o současné duchovní scéně u nás.

Kofein 1 - Zamyšlení nad kofeinovou závislostí.

Energetická ochrana - Úvaha a doporučení na téma energetické ochrany.

 

 

2010

Zkušenosti z temnoty - Zkušenosti z druhého pobytu v temnotě.

Duchovní poutníci 3 - Úsměvný pohled na naši duchovní scénu.

Duchovní práce - Zamyšlení nad duchovní prací na sobě.

Duchovní poutníci 2 - Úsměvný pohled na naši duchovní scénu.

Duchovní poutníci 1 - Úsměvný pohled na naši duchovní scénu.

Zkušenosti s pobytem v temnotě - Praktické rady a zkušenosti s pobytem v temnotě.

Sebepřijetí - Vnímání životních změn.

Kresby v rámci RKM - Vypovídající schopnost obrázků o průběhu sezení RKM.

 

 

2009

Slovácké meditování - Duchovně laděné přání do nového roku.

"Regrese" do budoucnosti - Zkušenosti s netradičním využitím regrese.

Děti a ŘKM - Zkušenosti z práce s malými dětmi.

Válka - Zamyšlení nad možným přínosem utrpení.

Dny RAKU  -  Pozvánka na slavnosti čaje.

Koncert  -  Pozvánka na koncert klasické indické hudby.

Karmická Láska 8 - Závěrečný díl našeho miniseriálu o Lásce.

Karmická Láska 7 - Další díl našeho miniseriálu, tentokrát zamyšlení s názvem O Lásce.

Novoroční bilancování - zamyšlení nad uplynulým rokem a pohled do nového roku.

Karmická láska - důsledky kletby - šestá část našeho miniseriálu o karmické lásce.

 

 

2008

 

Psychokorekce - Seznámení s kontroverzní metodou testování a ovlivňování lidské psychiky.

Karmická láska 5 - Pátý díl našeho zamyšlení, věnovaný problémům s láskou.

Karmická láska 4 - Čtvrtý díl našeho zamyšlení, věnovaný problémům s láskou.

Čakrová politika - Malé. netradiční, zamyšlení nad politickou scénou.

Novoroční bilancování - Krátké zamyšlení nad uplynulým rokem a výhled do roku nového.

 

 

2007

 

Karmická láska  - část třetí - Třetí díl našeho zamyšlení, věnovaný problémům s láskou.

Karmická láska  - část druhá - Druhý díl našeho zamyšlení, věnovaný problémům s láskou.

Karmická láska  - část první - První díl našeho zamyšlení, věnovaný problémům s láskou.

Ano, či Ne, základnám - Polemiku s polemikou Viktora Dvořáka na téma radarové základny v Brdech.

Radarová základna - širší kontext - Zamyšlení nad širším kontextem radarové základny USA na našem území.

Novoroční bilancování - Seznámení s naším novoročním bilancováním.

 

 

2006

 

Politika - Malé zamyšlení nad volbami a politickým děním vůbec.
Co příběh, to prožitek -
Jeden z možných pohledů na příběh Strom v bouři.

Pruské balady - Ukázku poesie inspirované regresní problematikou.

 

 

2005

PF 2006 - Bilanci uplynulého roku a naše plány do budoucna.

Vzdělání, či moudrost? - Námět k zamyšlení nad některými aspekty dnešní výuky a výchovy.

Duchovní cesta - obsah - Závěrečnou část zamyšlení nad problémy spojenými s duchovní cestou.

Duchovní cesta - formy - Druhou část zamyšlení nad problémy spojenými s duchovní cestou.

Duchovní cesta - úvod - První část zamyšlení nad problémy spojenými s duchovní cestou.

Charta 2004 - Reakci na výzvu Charta 2004.

Aktualizace - Možnost zasílání informací o provedení aktualizací našich stránek.

2004

 

Konec roku - Pár slov ke konci roku.

Co mi ŘKM dala a vzala - Shrnutí přínosů a ztrát po devíti letech práce s metodou ŘKM.

Co mi ŘKM dala a vzala - Shrnutí přínosů a ztrát po pěti letech práce s metodou ŘKM.

Co mně ŘKM dala a vzala - Shrnutí přínosů a ztrát po jeden a půl roce práce s metodou ŘKM.

Ovládání lidské psychiky - Informace a zamyšlení nad manipulací lidskou myslí.

 

 

2003

Novoroční zamyšlení - Zamyšlení nad uplynulým rokem a pohled do nového roku.

Dynamika duchovního růstu - Zamyšlení nad některými aspekty problematiky duchovního růstu.

Válka - Zamyšlení nad problematikou války a náš postoj k ní.

Elektromagnetický smog - Zamyšlení nad problematikou elektromagnetického smogu.

Adrenalinové sporty - Zamyšlení nad problematikou a příčinami vyhledávání adrenalinových sportů.

 

 

2002

Vegetariánství - ANO, či NE? - Úvahu nad stravou všeobecně a vegetariánstvím zvlášť.

Rozdílnost psychiky - Zamyšlení nad rozdílností lidské psychiky a přístupu společnosti k ní.

Petice - Zamyšlení nad peticí na záchranu Safye Husseini Tungar-Tudu.

Duchovní konzum - Zamyšlení nad vlivem duchovního konzumu na náš vývoj.

Zpět
Vytiskni stránku