Buddhistická novoroční předsevzetí

   

    Jako lidské bytosti máme jedinečnou příležitost rozvíjet a kultivovat naši mysl. Přeji nám všem do Nového roku, abychom tuto jedinečnou příležitost nepromarnili. 

 

3.

 

    Nikoli nenávistí se nenávist utiší, jen beznenávistností se utiší, takový je zákon. Nebudu tedy následovat nenávist. Budu chránit živé bytosti a rozvíjet soucit a lásku k druhým.

 

 

Zpět
Vytiskni stránku