NÁMĚTY

 

Nezabíjení

„Kdo tu, Džívako, kvůli Dokončenému nebo kvůli žákům Dokončeného zabíjí, těžce se proviňuje napětkrát. Protože tu poroučí: ´Jdi tam a přiveď to zvíře!´, tím se proviňuje poprvé. Protože pak to zvíře, třesoucí se, vyděšené, pociťuje bolest a trýzeň, proto se proviňuje podruhé. Protože pak říká: ´Jdi a zabij to zvíře!´, proto se těžce proviňuje protřetí. Protože pak to zvíře pociťuje při zabíjení bolest a trýzeň, proto se těžce proviňuje počtvrté. Protože pak Dokončenému nebo žákům Dokončeného nevhodně takové zvíře k jídlu předkládá, proto se proviňuje popáté. Kdo tu, Džívako, kvůli Dokončenému nebo žákům dokončeného zabíjí, ten se proviňuje pětkrát těžkou vinou. 

 

Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného BUDDHA

Vybrané súty pálijského kánonu Tripitaka

podle jediného doslovného německého překladu

K.E.Neumanna sbírky Madždžhimanikája

přeložil a komentářem opatřil Jan Kozák

súta Džívako

(Džívakasuttam)

 

Zpět
Vytiskni stránku