Karmická láska

část čtvrtá

   Při dalších návštěvách si přítel stěžoval na kolísání nálad v rámci jejich lásky. Jednou to byl vztah úžasný a vášnivý, jindy lhostejný, někdy měl dokonce blízko k nenávisti a vzteku. Tyto změny nálad mu byly záhadou zejména proto, že se s E po celou dobu neviděli a nemohlo proto jít o reakce na konkrétní situace. Jak jsem tušil, jednalo se o projevy jejich vzájemné karmy. Sám jsem byl překvapen, v jak rychlém sledu a jak různorodá karma se této dvojici otevírala a dožadovala se zpracování. V této fázi naší práce hrála důležitou roli ne jenom ta část, ve které jsme tuto karmu zpracovávali, ale také ta, při které si oba aktéři uvědomovali, že se nejedná o autentické emoce, ale o něco, co přichází z jejich společné minulosti. Vzhledem k tomu, že chtějí mít v přítomnosti spolu krásný a autentický vztah, velmi rychle pochopili, že je nutno zpracovávat společnou karmu jak s negativními, tak s pozitivními obsahy. Jinak by totiž jejich vztah nebyl autentický, ale pouze projevem jejich společné minulosti. Této činnosti jsme věnovali spoustu času. Tato práce však přinášela viditelné výsledky, které nás uspokojovaly. Jejich vztah se vyvíjel doslova před očima. Oba rychle pochopili, že všechno, co není v jejich vztahu pěkné, není autentické a je pouze projekcí karmy. Výsledkem této fáze naší práce byl krásný, vyrovnaný a klidný vztah, který byl pouze kde tu poznamenán nepříjemnými pocity, které je však o to víc trápily.
 
    Proto jsme se zaměřili na podstatu těchto nepříjemných pocitů, které jim občas přinášely značné utrpení. Na rozdíl od těch předcházejících emocí byly tyto emoce až příliš reálné a podmíněny současností. Jednalo se totiž o emoce, které snad znají všichni milenci, šlo o lítost a smutek, který vznikal z toho, že vzhledem ke stávajícím okolnostem nemohou být spolu. Hlubší rozbor nám ukázal, že se jedná o nežádoucí projevy EGA, které si bylo nutno ne jenom co nejdříve uvědomovat, ale také důsledně zpracovávat. Tato práce byla zdlouhavější, ale opět přinášela viditelné výsledky.
 
    Kromě toho si oba dva začali ve zvýšené míře stěžovat na projevy svých stávajících partnerů, jejichž každodenní drobné projevy, kterých si dřív nevšímali, jim začaly vadit. Tento stav byl způsoben rychlým vývojem jejich lásky, ale také jejich rychlým osobním rozvojem, který rozevírá stále více pomyslné nůžky mezi nimi a jejich partnery. Opět se potvrdila ona známá pravda, že pokud na sobě nepracují oba partneři současně, dříve, či později nastane situace, kdy si navzájem přestanou vyhovovat. V tomto případě to bylo díky tempu jejich rozvoje spíš dřív než později. Tato oblast si určitě někdy v budoucnu vyžádá nějaké řešení, ale to momentálně není na pořadu dne.
 
    Dalším velmi významným mezníkem bylo osobní setkání obou milenců. I když k tomu měli dost prostoru, tak se netěšte na nějaké nestydaté pikantnosti. Přítel celou záležitost totiž se zasněným výrazem odbyl prohlášením: „Nevěřil bych, že je mezi dvěma lidmi něco tak nádherného možné. Nešlo při tom vůbec o sex a dokázali jsme být po celou dobu v mezích, které jsme si předem stanovili. Nikdy bych nevěřil, že láska může mít i tak úžasnou podobu. Toto setkání posunulo náš vztah o velký kus dopředu. Došlo nám při tom mnohé, co jsme doposud nechápali, nebo dělali špatně.“ Věřil jsem mu a na podrobnosti jsem se neptal.
 
    Bylo patrné, že se jejich láska vybrušuje jako diamant do stále jemnější a nádhernější podoby. Přítel se k tomu vyjádřil v tom duchu, že se již nevnímají jako dvě bytosti, ale jako jeden celek, který je pouze momentálně shodou okolností fyzicky rozdělený na dvě části. Tato skutečnost jim pak umožňuje intenzivní společné prožívání. Tomuto stavu pak odpovídaly i řešené problémy, které nabývaly stále subtilnější podoby. Jednalo se hlavně o práci s energiemi, jejich vnímání a přenos, vymistňování a některé další techniky. Jde tedy o stále jemnější a zajímavější problematiku.
    Přítel se k tomu vyjádřil slovy: „vnímám všechny ty úžasné změny, které se se mnou za poslední dobu staly, prožívám něco tak nádherného, že jsem i přes složitost a zdánlivou neřešitelnost situace doopravdy šťastný a nevyměnil bych to za nic na světě. Určitě si dáme moc dobrý pozor, abychom o naši lásku nepřišli.“ Výraz jeho tváře nepřipouštěl žádné pochybnosti o tom, že to myslí naprosto vážně.
 
    Naši dvojici zcela jistě ještě čeká hodně dlouhá a složitá cesta, na které je, dle mého názoru, nejkrásnější to, že zřejmě nikde nekončí. Podle všeho na ní mají dobře nakročeno, a na rozdíl od mnoha jiných, jsou si moc dobře vědomi toho, jaký poklad mají a jak s ním mají zacházet. Není to cesta jednoduchá, ale je natolik přínosná a krásná, že pokud po ní sami nejdeme, tak jim ji můžeme pouze závidět. Na základě toho, co jsem s nimi prožil, věřím tomu, že ze správné cesty nesejdou a jsem osudu vděčný za to, že jsem je na ní mohl alespoň kousek provázet. Popřejme jim tedy šťastnou cestu a dopřejme jim na ní trochu soukromí.

LLV – leden 2008

Zpět
Vytiskni stránku