Kresby v rámci RKM

    Letošní „fotogalerie“ bude mít poněkud netradiční námět. Spíše než o „foto“ se bude totiž jednat o „galerii“, která bude obsahovat kresby. Publikované kresby vznikly na základě zpracovávání jednoho problému v rámci následujících sezení RKM.. 

 

    Obdobně, jako je tomu v Holotropním dýchání, kde se kreslí mandala, je možno i průběh a obsah sezení RKM znázornit graficky. Není to sice u nás běžnou praxí, ale vzhledem ke zpracovávanému tématu a osobě klientky jsme k této formě vyjádření přistoupili.

    Při pozornějším pohledu a vcítění se, můžete i ze značně informačně okleštěných obrázků navnímat atmosféru, ve které dané sezení probíhalo. Z kreseb je patrná i dynamika prožitků, které sezení obsahovalo.

    Naskenované kresby budou opatřeny názvem, který jim autorka dala a jejím stručným vyjádřením obsahu.

 

    Každopádně se jedná o zajímavý doplněk sezení, který napomáhá zpracovávat negativní obsahy a dojít potřebného poznání.. Toto praxi můžeme každopádně doporučit i ostatním. 

LLV – Leden 2010


Zpět
Vytiskni stránku