Příběh - březen

 

Jamamba

   

    Žili jednou… dva mniši, kteří měli namířeno do kláštera v Edu (Edo, „Brána řeky“, bývalý název Tokia, užívaný v letech 1180-1868). Na cestě je zdržel manželský pár, který je požádal, aby požehnali jejich novorozenému synovi, domu a stádu. Ze slušnosti a ohleduplnosti vypili mniši jeden dva pohárky saké. Stáli teprve na kraji lesa, když už se stmívalo.
Jeden z mnichů byl slepý a jeho druh mu sloužil jako průvodce.
„Ničeho se neboj, Džiró!“ řekl mnich, který šel jako první. „Musíme projít lesem, ve kterém jsou prý strašidla a čarodějnice, ale budu mít oči na stopkách a ochráním tě před vším zlým.“A dodal poněkud silnějším hlasem:
„Drž se mě za ruku a s odvahou vpřed!“
Když se oba mniši ocitli uprostřed lesa, z houští se pojednou vyřítila ježibaba. Byla to Jamamba, stará bezzubá čarodějnice, strašná vládkyně lesa. Byla obrovská, měla ohavný nos s velkými nozdrami a krví podlité oči, v nichž jako by se otáčela ohnivá kola. Z huby až do pasu jí visel šarlatově rudý jazyk. Okolo hlavy jí vlály špinavé šedivé vrkoče. Měla dlouhé vyzáblé ruce s úděsnými drápy a chlupaté nohy, jimiž vztekle podupávala. Mnich kráčející v čele se rozklepal jako osika.
„Co je ti bratře? Neslyším tvůj hlas a cítím, že se potácíš skoro jako já! Prosím tě, ozvi se!“
Vidoucí mnich byl tak ochromený strachem, že ze sebe nevydal ani hlásku. Děsivá Jamamba už byla na dosah a napřahovala k oběma mnichům ostré drápy. Měla krhavé oči a ústa se zkroutila v příšerný škleb.
„Cítím že ti není dobře,“ řekl slepec. „Nevím sice proč, ale dovol mi, abych tě teď podpíral a vedl tě já. Opři se o mne!“ Slepec pevně sevřel svého druha a táhl ho směrem k Jamambě, kterou neviděl.
Ohromená ježibaba viděla, jak oba muži míří rovnou k ní. Zdálo se, že se jí nebojí a na její děsivý zjev nedají! Jamamba vyplázla dlouhý, rudý a slizký jazyk až k chlupatým nohám. Zpražila je svým žhnoucím pohledem. Zbytečná námaha! Slepý mnich vedl oba rozhodným krokem stále vpřed.
Zhrzená Jamamba se rozplynula ve vzduchu a zmizela.
 


Možné otázky:

  • Kdo z těch dvou byl vlastně postižený?

  • Kolikrát v životě jsem už zažila, že strach a domněnky jsou horší než pak samotná realita?

  • Někdy se nevýhoda může ve složité situaci nečekaně změnit ve výhodu…

  • Jak často se nám naše strachy zhmotňují v konkrétní situace nebo lidi… A když jim čelíme, rozplynout se a zmizí.

  • Nesouvisí nějak spolu číška saké a Jamamba?
     

JV -březen 2013

 

Zpět
Vytiskni stránku