Energetická ochrana

    Asi každý z nás zná dobře situaci, kdy na nás okolí negativně působí. Ať už vztekem, závistí, zlobou či jen blbou náladou. Jedná se o energetické působení nebo i napadení, které může vnímat prakticky každý, i ti méně vnímaví. Ovšem kromě těchto jasných vlivů existují také útoky mnohem skrytější, pozvolnější a o to záludnější a nebezpečnější. Právě proto, že si jich bez dostatečné vnímavosti nemusíme všimnout. Mohou sem patřit útoky tzv. "energetických parazitů", útoky magické či útoky duší bez těla, které se snaží najít si náhradní "obydlí". Pochopitelně že naprostá většina z nás není schopna všechny tyto útoky postřehnout a bránit se jim. Ať už z důvodu nízké vnímavosti, ponoření se do běžných denních záležitostí či potřeby spánku, kdy jsme obzvláště zranitelní.

    Moderní medicína tyto problémy pochopitelně nerozeznává nebo je okrajově řeší nesmyslnými postupy, jako např. tzv. únavový syndrom. Mezi nejčastěji doporučovaný duchovní způsob obrany je vytvoření světelného energetického obalu. Samozřejmě může být v různých variantách a podobách, nicméně princip zůstává stále stejný. Smyslem je vytvoření polopropustného obalu, který k nám propustí pouze pozitivní energie, zatímco ty negativní zastaví nebo změní na energie pozitivní a ty pak vysílá původnímu autorovi. Tento postup s určitými výhradami docela funguje. Před spoustou negativních vlivů nás opravdu ochrání. Naráží ovšem na hranice svých možností v oblasti síly ochrany. Zatímco slabší odrazí, silnějším útokům neodolá a to v závislosti na síle obalu. Tento obal navíc není trvalý a musí se neustále obnovovat, jedná se tedy o ochranu dočasnou. Což ne vždy je pochopitelně možné, už jen z důvodu nutnosti spánku. Proti sofistikovanějším útokům (např. magickým) tento obal nemá šanci.

    Nemohu se ale ztotožnit s principielním fungováním takovéto ochrany. Jsou chvíle, kdy nám může bezesporu velmi posloužit (v určitých krátkodobých situacích ji považuji za přínosnou). Základní otázkou ovšem je, zda jsme v této realitě opravdu proto, abychom se od všeho negativního izolovali. Vždyť vše negativní kolem nás je součástí prostředí, do kterého jsme záměrně přišli za účelem dalšího vývoje! A izolace od těchto faktorů nám tedy v podstatě brání v tolik potřebných zkušenostech, které jsou pro nás základem osobního rozvoje. Budeme-li se tedy od všeho negativního izolovat, ochudíme se o spoustu příležitostí k růstu, které nám tato divoká a výjimečná doba nabízí. Proto dlouhodobé využívání tohoto nástroje považuji za nešťastné a krátkozraké. Osobně ho považuji za tzv. první pomoc, po které by měl následovat kauzálnější způsob řešení.

    Jak se tedy nejlépe a nejúčinněji můžeme těmto útokům postavit? Nejlepší inspirací nám mohou být opravdoví mistři. Ti si kolem sebe žádnou cílenou ochranu, až na zcela výjimečné situace, budovat nepotřebují. Jejich přirozenou ochranou jsou vlastní energie, jejich vlastní aura vyzařující energie vysokých vibrací lásky, které neumožňují bytostem s negativními úmysly na ně zaútočit. Jedná se o jejich přirozených stav, kdy absence negativních energií v nich samotných neposkytují "útočníkům" žádný záchytný bod. To spolu s nulovou reakcí způsobuje, že veškeré vnější negativní energie skrze ně projdou bez vyvolání jakékoliv odezvy a nerušeně pokračují dále. Navíc mistři neovlivňují žádným způsobem dění kolem sebe, což je chrání před zapletením se do karmického kolotoče.

    Toto je opravdové mistrovství, které by nás mělo inspirovat. Proto bychom se měli zaměřit místo budování světelných ochran kolem nás spíše na to, jak trvale zvyšovat své vibrace a osobní úroveň, vyzařovat energie lásky a současně pracovat na naší schopnosti "nechat sebou procházet" vše negativní bez reakce. Obojí se opírá o dlouhodobou duchovní práci. Základem je hluboké sebepoznání, odhalení a zpracování svých osobních temných stránek. Neboť dokud budou v nás, budou negativní energie a útoky přitahovat a poskytovat jim dostatečnou vstupní bránu do našeho nitra. A to, že se pochopitelně pro většinu z nás jedná o stav více či méně vzdálený, nás nemusí znepokojovat. Neboť tyto negativní útoky nám poskytují úžasnou službu. Ukazují nám, kde jsme zranitelní, kde nás bota tlačí. A tak nám vlastně ukazují oblasti, kam zaměřit svoji pozornost. Naproti tomu nás cesta světelného ochranného obalu vrhá do izolace, kdy ztrácíme ponětí o realitě a o našem skutečném stavu. Necháme se místo toho falešně ukolébat, což s největší pravděpodobností bude mít za následek tvrdší výchovnou lekci v budoucnu. Neboť platí, že žádnou vývojovou fázi a zkušenost nemůžeme obejít, aniž bychom se k ní později nemuseli vracet. A to platí dvojnásob i o zkušenostech negativních.

RS - leden 2011

Zpět
Vytiskni stránku