Druhý příběh

„Chci svoji svobodu“, dožadovala se jedna kapka v moři a moře ji ve své milosti vyzdvihlo na svůj povrch.

„Chci svoji svobodu“, dožadovala se zase kapka. A slunce bylo plné milosti a vyzdvihlo ji do oblak.

„Chci svoji svobodu“, dožadovala se stále kapka. A oblaka byla dobrotivá a spustila ji zase dolů.

A tak byla kapka opět v moři.

  

Zpět
Vytiskni stránku