NÁMĚTY

 

Utrpení

´Jestliže trvá´, Málunkjáputto, názor ´Věčný je svět´, může trvat i asketství´: to neplatí.´ Jestliže´, Málunkjáputto, ´trvá názor ´V čase je svět ´trvá i asketství´: také toto neplatí. Ať trvá, Málunkjáputto, názor ´Věčný je svět´nebo názor ´V čase je svět´: zcela jistě trvá zrození, trvá stáří a smrt, trvá bolest, trýzeň, utrpení a zoufalství, jejichž ukončení už za tohoto života učím znát.

´Jestliže trvá´, Málunkjáputto, názor ´Konečný je svět´, může trvat i asketství´: to neplatí. ´jestliže trvá´, Málunkjáputto, ´názor ´Nekonečný je svět´, může trvat i asketství´: také toto neplatí. Ať trvá, Málunkjáputto, názor: ´Konečný je svět´ nebo názor ´V čase je svět´: zcela jistě trvá zrození, trvá stáří a smrt, trvá bolest, trýzeň, utrpení a zoufalství, jejichž ukončení už za tohoto života učím znát.

´Jestliže trvá´, Málunkjáputto, ´názor ´Život a tělo je jedno a totéž´, může trvat i asketství´: to neplatí. ´Jestliže trvá´, Málunkjáputto, ´názor ´Něco jiného je život, něco jiného tělo´, může trvat i asketství´: to také neplatí. Ať trvá názor ´život a tělo je jedno a totéž´ nebo názor ´Něco jiného je život, něco jiného tělo´: zcela jistě trvá zrození, trvá stáří a smrt, trvá bolest, trýzeň, utrpení a zoufalství, jejichž ukončení už za tohoto života učím znát.

´Jestliže trvá´, Málunkjáputto, ´názor ´Dokončený přetrvává po smrti´, může trvat i asketství´: to neplatí. ´Jestliže trvá´, Málunkjáputto, ´názor ´Dokončený nepřetrvává po smrti´, může trvat i asketství´: také toto neplatí. Ať trvá názor ´Dokončený přetrvává po smrti´, nebo názor ´Dokončený nepřetrvává po smrti´: zcela jistě trvá zrození, trvá stáří a smrt, trvá bolest, trýzeň, utrpení a zoufalství, jejichž ukončení už za tohoto života učím znát.

´Jestliže trvá´, Málunkjáputto, ´názor ´Dokončený přetrvává i nepřetrvává po smrti´, může trvat i asketství´: to neplatí. ´Jestliže trvá´, Málunkjáputto, ´názor ´Dokončený ani nepřetrvává ani nenepřetrvává po smrti´, může obstát i asketství´: také toto neplatí. Ať trvá, Málunkjáputto, názor ´Dokončený přetrvává i nepřetrvává po smrti´nebo názor ´Dokončený ani nepřetrvává ani nenepřetrvává po smrti´: zcela jistě trvá zrození, trvá stáří a smrt, trvá bolest, trýzeň, utrpení a zoufalství, jejichž ukončení už za tohoto života učím znát. 

Proto tedy, Málunkjáputto, považujte to, co jsem nesdělil, za nesdělené, a to, co jsem sdělil, za sdělené. 

Co ale, Málunkjáputto, to jsem sdělil? ´Věčný je svět´, Málunkjáputto, to jsem nesdělil. ´V čase je svět´, to jsem nesdělil. ´Konečný je svět´, to jsem nesdělil. ´Nekonečný je svět´, to jsem nesdělil. ´Život a tělo je jedno a totéž´, to jsem nesdělil. ´Něco jiného je život, něco jiného tělo´, to jsem nesdělil. ´Dokončený přetrvává po smrti´, to jsem nesdělil. ´Dokončený nepřetrvává po smrti´, to jsem nesdělil. ´Dokončený přetrvává i nepřetrvává po smrti´, to jsem nesdělil. ´Dokončený ani nepřetrvává ani nenepřetrvává po smrti´, to jsem nesdělil. A proč jsem to, Málunkjáputto, nesdělil? Protože, Málunkjáputto, to není spásné, není to kořen asketství, nevede to k odvratu, ke změně, nevede k zrušení, ukončení, k prohlédnutí, k probuzení, k osvobození: proto jsem to nesdělil.

Co ale, Málunkjáputto, jsem sdělil? ´To je utrpení´, Málunkjáputto, jsem sdělil. ´To je vývoj utrpení´, Málunkjáputto, jsem sdělil. ´To je zánik utrpení´, Málunkjáputto, jsem sdělil. ´To je cesta vedoucí k zániku utrpení´, Málunkjáputto, jsem sdělil. A proč jsem to, Málunkjáputto, sdělil? Protože je to spásné, u kořene asketství, protože to vede k odvratu, ke změně, vede ke zrušení, ukončení, k prohlédnutí, k probuzení, k osvobození: proto jsem to sdělil.  

Proto tedy, Málunkjáputto, považujte to, co jsem nesdělil, za sdělené. 

 

Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného BUDDHA

Vybrané súty pálijského kánonu Tripitaka

podle jediného doslovného německého překladu

K.E.Neumanna sbírky Madždžhimanikája

přeložil a komentářem opatřil Jan Kozák

súta Málunkjáputto

(Čúlamálunkjasuttam)

 

 

 „Jak tedy, ó Gótamo: nevyznáváš žádný z těchto názorů? Co nalézá Gótamo špatného na tom, oddávat se těmto názorům?“

„´Věčný je svět´: to je, Vaččho, ulička názorů, jeskyně názorů, propast názorů, trn názorů, houští názorů, past názorů, plná trýzně a utrpení, zoufalství a běd, nevede k odvratu, ke změně, nevede k rozřešení, k ukončení, k prohlédnutí, k probuzení, nevede k osvobození. ´V čase je svět´, ´Konečný je svět´, ´Nekonečný je svět´, ´Život a tělo je jedno a totéž´, ´Něco jiného život a něco jiného je tělo´, ´Dokončený přetrvává po smrti´,  ´Dokončený nepřetrvává po smrti´, ´Dokončení ani nepřetrvává ani nenepřetrvává po smrti´: to je, Vaččho ulička názorů, jeskyně názorů, propast názorů, trn názorů, houští názorů, past názorů, plná trýzně a utrpení, zoufalství a běd, nevede k odvratu, ke změně, nevede k rozřešení, k ukončení, k prohlédnutí, k probuzení, nevede k osvobození. To nalézám, Vaččho, špatného na tom, oddávat se zcela těmto názorům.“ 

„Vyznává tedy ale Gótamo vůbec nějaký názor?“ 

„Názor, Vaččho, ten Dokončenému nepřísluší. Neboť Dokončený uviděl: ´Toto je forma, tak vzniká, tak zase zaniká, toto je pocit, tak vzniká, tak zase zaniká; toto jsou vjemy, tak vznikají, tak zase zanikají; toto je rozlišování, takto vzniká, tak zase zaniká; toto je vědomí, tak vzniká, tak zase zaniká.´ Proto říkám, že je Dokončený bez ulpívání, utišeným, odvratem, zrušením, vymýcením, odvrhnutím ode všech názorů a domněnek, ze všeho jáství, vlastnění a temných tužeb osvobozen.“ 

 

Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného BUDDHA

Vybrané súty pálijského kánonu Tripitaka

podle jediného doslovného německého překladu

K.E.Neumanna sbírky Madždžhimanikája

přeložil a komentářem opatřil Jan Kozák

súta Vaččhagotto 2

(Aggivaččhagottasuttam)

 

„Čtyři druhy potravy, mnichové, mají zde bytosti již vzniklé k přetrvávání, vznikající k vývoji. Které čtyři? Potravu tvořící tělo, hrubou, nebo jemnou, za druhé dotyk, za třetí vnitřní vývoj, za čtvrté vědomí. A kde, mnichové, mají kořeny tyto čtyři druhy potravy, odkud pramení, z čeho vznikají, z čeho vyrůstají? Tyto čtyři druhy potravy mají kořeny v žízni, pramení ze žízně, vznikají ze žízně, ze žízně vyrůstají. A kde, mnichové, má kořeny tato žízeň, odkud pramení, z čeho vzniká, z čeho vyrůstá? Žízeň má kořeny v pocitu, pramení z pocitu, vzniká z pocitu, z pocitu vyrůstá. A kde, mnichové, má kořeny tento pocit, odkud pramení, z čeho vzniká, z čeho vyrůstá? Pocit má kořeny v dotyku, pramení z dotyku, z dotyku vzniká, z dotyku vyrůstá. A kde, mnichové, má kořeny tento dotyk, odkud pramení, ze čeho vzniká, z čeho vyrůstá? Dotyk má kořeny v šesteré říši, pramení z šesteré říše, z šesteré říše vzniká, z šesteré říše vyrůstá. A kde, mnichové, má kořeny tato šesterá říše, odkud pramení, z čeho vzniká, z čeho vyrůstá? Šesterá říše má kořeny v obrazu a pojmu, pramení v obrazu a pojmu, z obrazu a pojmu vzniká, z obrazu a pojmu vyrůstá. A kde, mnichové, má kořeny tento obraz a pojem, odkud pramení, z čeho vzniká, z čeho vyrůstá? Obraz a pojem má kořeny v uvědomování, pramení z uvědomování, z uvědomování vzniká, z uvědomování vyrůstá. A kde, mnichové, má kořeny toto uvědomování, odkud pramení, z čeho vzniká, z čeho vyrůstá? Uvědomování má kořeny v rozlišování, pramení z rozlišování, z rozlišování vzniká, z rozlišování vyrůstá. A kde, mnichové, má kořeny toto rozlišování, odkud pramení, z čeho vzniká, z čeho vyrůstá? Rozlišování má kořeny v nevědění, pramení z nevědění, z nevědění vzniká, z nevědění vyrůstá. Tak je tedy mnichové, rozlišování podmíněno nevěděním, uvědomování podmíněno rozlišováním, obraz a pojem podmíněny uvědomováním, šestá říše podmíněna obrazem a pojmem, dotyk podmíněn šesterou říší, pocit podmíněn dotykem, žízeň podmíněna pocitem, ulpívání podmíněno žízní, proces stávání se podmíněn ulpíváním, zrození podmíněno procesem stávání se, stáří a smrt podmíněny zrozením, bolest, strast, utrpení, zármutek a zoufalství podmíněny zrozením. Takto tedy vzniká celý vývoj utrpení.“ 

 

Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného BUDDHA

Vybrané súty pálijského kánonu Tripitaka

podle jediného doslovného německého překladu

K.E.Neumanna sbírky Madždžhimanikája

přeložil a komentářem opatřil Jan Kozák

súta Osvobození utišením žízně 2

(Mahátanhásankhajasuttam)

 

 

Zpět
Vytiskni stránku