NÁMĚTY

 

Naše historie

V tomto příspěvku nemám aspiraci fušovat do řemesla profesním historikům. Chci se v něm na naši historii podívat z poněkud jiného pohledu. Naše historie nesestává pouze z dějinných událostí. Z mého pohledu je mnohem důležitější to, co za těmito historickými událostmi stojí. Pokud se pozastavujete nad tím, jak náš svět funguje, a není vám jasné, jak je to možné, zkuste se na něj podívat trochu jiným pohledem.

Ve svém okolí vidíme různost lidských ras, v jejichž rámci pak najdeme diametrálně různé projevy chování. Co za tímto fenoménem stojí? Odhlédnu od různosti těl a zaměřím se na různorodost duší, které je obývají.

Pro jednoduchost nebudu zacházet do podrobností, které pro prezentaci příčin dnešního stavu nejsou příliš podstatné. V dávné minulosti byla součástí naší sluneční soustavy také planeta Maldek, známá také jako Mallona. Tato planeta byla osídlena technicky vyspělou civilizací, stejně tak jako planeta Mars. Civilizace na těchto planetách byly nejen technologicky vyspělé, ale také velmi ambiciózní, bezohledné a agresivní. Jejich nepřátelství vyústilo v rozmetání planety Maldek, po které zůstal jenom pás asteroidů, a vyhlazení civilizace na Marsu. Potud po hmotné stránce. Co se ale stalo s dušemi těchto bytostí? Pro jejich další inkarnaci byla nejvhodnější nejbližší planeta, kterou je naše Země. Její místní bytosti byly osídleny dušemi ze Síria, souhvězdí Labutě a mnohými dalšími. Nově inkarnované duše tak rozšířily stávající plejádu pozemských duší. Tak jako každá fyzická rasa má svoje specifika, má je i každá skupina inkarnovaných duší. Tyto duše se podle toho, k čemu inklinují, přiklánějí buď na stranu Světla nebo Temnoty, Slunce nebo Měsíce. Nejdůležitějším aspektem je v tomto ohledu skutečnost, že duše z Maldeku a Marsu se vyvíjejí prostřednictvím prožívání utrpení. Ostatní inkarnované duše na Zemi se na rozdíl od nich vyvíjejí prostřednictvím prožívání lásky. Z tohoto vyplývá naprostá neslučitelnost těchto dvou skupin.

Vzhledem k ambicióznosti a agresivitě duší z Marsu a Maldeku se jimi oduševnělí lidé začali velmi rychle prosazovat ve společnosti. V této oblasti je rovněž velmi důležitá jejich informovanost na rozdíl od ostatních duší, které jsou dlouhodobě udržovány v nevědomosti. Vzájemná nevraživost těchto dvou skupin přetrvává až do dnešních časů a stojí v pozadí všech konfliktů na naší Zemi. Přitom všechny ostatní duše považují za méněcenné a jim podřízené. Většina těchto duší je vědomě zapojena do systému, některé ale o svém původu neví. K dosažení svých cílů si vytvořili nejrůznější vhodné nástroje. Prvním z nich je náboženství, v jehož rámci se jedna skupina řídí obsahem tóry a druhá talmudu. Obě skupiny pak vycházejí z toho, že jim byla naše Země včetně všeho obyvatelstva dána k dispozici. Na zamaskování tohoto stavu byla založena různá další náboženství s jejich církevními nadstavbami. Tato náboženství jsou po obsahové stránce natolik zkreslená, že svoje stoupence svádí na scestí a neumožňují jim dojít skutečného poznání. V rámci společnosti si založili různé, nejčastěji tajné spolky, jako jsou Zednáři, Ilumináti a některé další. K tomu přidali různé, nejlépe celosvětové organizace, jako je FED, MMF, OSN a podobně. Vytvořili potřebnou strukturu řízení, jako jsou banky se svým peněžním systémem, politické strany a různé formy vlád. K realizaci svých plánů nacházejí dostatek mocí a penězi zkorumpovaných přisluhovačů. K dosažení svých cílů využívají podle jejich možností a schopností také celé státy, které staví zájmově proti sobě. To všechno k naplnění jednoho jediného cíle, získání absolutní moci nad celou Zemí a všemi jejími obyvateli. K tomu je zapotřebí dosáhnout vítězství i nad druhou znepřátelenou frakcí, snížit stav populace a její zbytky zotročit. V této souvislosti se pak hovoří o Novém světovém řádu. To všechno probíhá v dlouhodobém horizontu prostřednictvím postupných kroků a na pozadí zkreslovaných dějin. Současný stav je tedy výsledkem tisíciletých postupných a dobře naplánovaných změn.

Pokud se podíváte na to, kdo se nachází ve všech rozhodujících funkcích, najdete tam převážně etnikum, za kterým stojí právě tyto dvě skupiny duší. Na špinavou práci si najímají a vyzvedávají do popředí lidi, kteří se nechají zlákat vidinou moci a bohatství. Vzhledem k nedostatku empatie a dalším psychickým omezením můžeme v těchto případech hovořit o lékařské diagnóze psychopat. Pokud se na dění okolo nás podíváte tímto pohledem, zjistíte, že podle tohoto scénáře všechno funguje zcela logicky.

 LLV – duben 2019

 

Zpět
Vytiskni stránku