NÁMĚTY

 

Rozvoj fyzického těla

Pokud vás oslovil příspěvek na téma Tělesný úpadek člověka a pocítili jste potřebu se sebou něco dělat, je tento příspěvek určen právě vám. Každá oblast rozvoje člověka má svoje zákonitosti a pravidla, která je zapotřebí znát a uplatňovat v praxi. Pokud s touto oblastí nemáte potřebnou zkušenost, předložím vám pár námětů k její realizaci.

Když jsem vzpomínal komplexnost lidského rozvoje, je zapotřebí toto pravidlo přenést i do oblasti rozvoje fyzického těla. Z tohoto důvodu nestačí praktikovat jeden sport, který nikdy není schopen umožnit náš celkový fyzický rozvoj. V praxi tímto způsobem pouze docílíme ještě větších tělesných disproporcí. Pokud chceme udržovat, případně rozvíjet naši fyzickou kondici, musíme se zaměřit na rozvoj všech jejích hlavních oblastí:

·      Rozvoj síly. S přibývajícím věkem se začínáme cítit těžší. Není to jenom tím, že tloustneme, ale zejména tím, že naše svaly ochabují a ztrácí svoji výkonnost. V této oblasti platí pravidlo pravidelného zatěžování. K udržení stávajícího stavu svalů je zapotřebí jejich každodenní zátěž na úrovni 20% jejich výkonosti.  Pokud tuto výkonnost chceme rozvíjet, je zapotřebí pravidelně posilovat minimálně 3x týdně. Rozvoj síly lze provádět pouze tím, že daný sval zatížíme na hranici jeho možností. V této oblasti je zapotřebí procvičit všechny základní svalové skupiny. Můžeme k tomu využít různé druhy tréninků, počínaje cvičením s vlastním tělem, bez zátěže, nebo v posilovně prostřednictvím činek, různých strojů a kladek. Toto cvičení je možno dělat podle volného času kdykoli v průběhu dne.

·      Rozvoj ohebnosti. S narůstajícím věkem se omezuje i rozsah hybnosti našich kloubů a páteř ztrácí svoji ohebnost. Zde je výhodné cvičit s vlastním tělem. K tomuto rozvoji jsou dobré například všechny druhy jógy, TAO, nebo jiná orientální cvičení. Vhodné je také cvičení na páteř a klouby v podání Borise Tichanovského. Tento druh cvičení je vhodné dělat po ránu, kdy jeho prostřednictvím rozhýbáme tělo a připravíme ho na celodenní zátěž. Je dobré tento druh cvičení provádět i před spaním. V tomto případě budete jistě mile překvapeni, jak se vám zkvalitní spánek a jak uvolnění se probudíte.

·      Rozvoj rychlosti. S příchodem stáří se zpomaluje i rychlost našich pohybů. Proto je zapotřebí věnovat pozornosti i této problematice. K jeho rozvoji jsou například vhodné různé bojové sporty, jako například karate, aikido, judo a podobně. Jejich praktikováním navíc získáte přidanou hodnotu v podobě zvýšení úrovně sebeobrany. Pokud vás tyto praktiky neoslovují, můžete minimálně zařadit rychlé, krátké sprinty. Toto cvičení je opět možno dělat podle volného času kdykoli v průběhu dne.

·      Rozvoj vytrvalosti. V této oblasti jde o celkové posílení organismu, včetně vnitřních orgánů a krevního oběhu. V této oblasti mohu doporučit například pěší turistiku, jízdu na kole, vytrvalostní běh nebo plavání. Všechny tyto aktivity je zapotřebí provádět delší dobu. V rozvoji této oblasti se musí snoubit vytrvalost s přiměřenou rychlostí. Přidanou hodnotou těchto aktivit je posílení srdce, krevního oběhu a snížení krevního tlaku, který s přibývajícím věkem většinou narůstá. Toto cvičení je opět možno dělat podle volného času například o víkendech.

Při rozvoji svých fyzických schopností budete automaticky zároveň rozvíjet i jiné svoje oblasti. Zde se jedná zejména o následující:

·      Rozvoj pevné vůle. Už jenom to, že začnete cvičit, vyžaduje určité sebepřekonání. Stejně tak začátek každého tréninku si vyžádá překonání vlastní lenivosti. Také průběh každého tréninku a naplnění jeho stanoveného obsahu si vyžaduje dostatek pevné vůle a sebezapření. Tyto vlastnosti pak lze uplatnit i v ostatních oblastech našeho života.

·      Nárůst vnímavosti. V této oblasti dojde ke zvýšení vaší citlivosti ve vztahu k vašemu tělu. Začnete si uvědomovat každou i tu nejmenší tělesnou bolístku a únavu, kterou jste dřív ani neregistrovali. Stejně tak si začnete uvědomovat svoje psychické procesy. Začnete si uvědomovat svoje myšlenky a emoce, které budou vaši fyzickou aktivitu doprovázet. Na druhou stranu je nutno uvést, že se na jejich úkor poněkud sníží vaše citlivost v duchovní oblasti.

·      Propojení psychiky a fyzična. Pokud se tělesným aktivitám budete věnovat dostatečně dlouho, přijdete na to, jak značnou mírou naše psychika ovlivňuje naši tělesnost. To už je ale vyšší úroveň rozvoje, která vám umožní konečný celkový rozvoj osobnosti.

·      Sebejistota. S nárůstem fyzické kondice vzroste i vaše sebejistota, zlepší se váš zdravotní stav a získáte dobrý pocit ze sebe sama. Na tomto základě se zlepší i vaše spokojenost se životem.

Při všech těchto aktivitách musíte počítat s tím, že se zapotíte a že si sáhnete na hranici svých sil. Bez toho by tyto aktivity neměly potřebnou účinnost. Proto je taky víc než užitečné před započetím fyzických aktivit absolvovat kompletní lékařskou prohlídku. Na jejím základě budete vědět, co si můžete ve vztahu ke svému tělu dovolit a s čím budete muset počítat. Předejdete tak třeba nenadálému infarktu. Před každým tréninkem je pochopitelně zapotřebí se důkladně rozcvičit. Tím předejdete případným zraněním.

Mimoto je zapotřebí uvést, že je mnohem snazší stávající fyzickou kondici udržovat, než ji začít ze zcela nevyhovujícího stavu znovu budovat. Platí při tom pravidlo, že je tato změna tím obtížnější, čím je člověk starší, nebo čím déle svoji fyzickou stránku zanedbával.

Vidíte, že komplexní rozvoj této oblasti není tak jednoduchý. Pokud se rozhodnete do toho jít, tak začněte nejlépe hned a časem se pozvolna zdokonalujte. Začátek rozhodně alibisticky neodkládejte, protože je velká pravděpodobnost, že nezačnete nikdy. Začátky rozhodně nebudou snadné. K jejich překonání je vhodné najít si někoho, s kým budete cvičit. Váš cvičební partner vám pomůže překonat vaši lenivost a omezí vaše výmluvy. Nejtěžší budou první tři měsíce, pak se vám fyzické aktivity stanou přirozeností a při jejich vynechání vám budou dokonce scházet.

Pokud se vám tento námět zdá být příliš složitý, tak vězte, že se jedná pouze o hrubý náčrt, ve kterém by si každá jeho oblast zasloužila další, detailnější rozbor. O toto poznání vás již ale nechci ochudit. Počítejte s tím, že v tomto příspěvku najdete vše podstatné, mimo konkrétních tréninkových plánů pro jednotlivé oblasti. Pokud se rozhodnete pro svůj osobní rozvoj, přeji vám silné odhodlání a hodně úspěchů.

LLV – červenec 2018

 

Zpět
Vytiskni stránku