NÁMĚTY

 

Papoušek

Svého času jsem měl přítele a ten měl papouška, kterého naučil mluvit. Při mojí první návštěvě u něho jsem o tom neměl ani potuchy. O to větší bylo moje překvapení, když jsem hned za dveřmi uslyšel „Dobrýý den. Jsem Pepíček Vaněček, bydlím Jateční 17, čest prááci“. Přítel byl totiž soudruh a často přijímal soudružské návštěvy. Bylo to sice hodně působivé, ale o nějaké inteligenci na straně papouška nemohla být ani řeč.

Ve své podstatě nešlo o nic jiného, než o trpělivý dril majitele. Ten papouška naučil reagovat na příchod jakékoli osoby do bytu. Šlo tedy o podmíněný reflex, kdy příchod člověka spustil popsanou reakci. Pták bez vlastní inteligence a schopnosti svobodného rozhodování se nemohl chovat jinak. Navíc za každou správnou reakci z ruky majitele dostal za odměnu oříšek. Papoušek nebyl schopen korigovat svoje jednání podle toho, jestli už konkrétního člověka zdravil nebo ne. Neřkuli jestli je návštěvník soudruh, nebo disident. V případě papouška to byl ale jistě dobrý a působivý výkon.

Jen málokdo si ale uvědomuje, že obdobným způsobem fungujeme i my lidé. Podstatný rozdíl v tom nehraje ani rozdíl mezi lidskou a ptačí inteligencí. Stačí dostatečná trpělivost a četnost předávané informace. V našem případě je trpělivost nahrazena každodenním působením sdělovacích prostředků. Ty totiž nejlépe vědí, co si máme myslet a jak máme správně reagovat. Toto je velmi důležitá, přípravná fáze, kterou je zapotřebí si uvědomit. V opačném případě dopadne člověk bez ohledu na svoji vyšší inteligenci stejně jako papoušek. Pak stačí spouštěcí impulz v podobě hlasování, voleb a podobných atrakcí. Za správnou reakci pak na místo oříšku dostaneme za odměnu minimálně uznání našeho stejně postiženého okolí. V případě obzvlášť dobrého výkonu můžeme dokonce počítat s prebendami v podobě vlivných přátel a lukrativního zaměstnání. Tím je podpořena naše správná reakce i do budoucna.

Takto podmíněně tedy fungujeme. Je ale pouze na nás samotných, jestli tuto hru, která je s námi hrána, prohlédneme, nebo jestli v ní budeme pokračovat. Budeme-li lidmi, nebo jenom bezduchými papoušky.

LLV – květen 2018

 

Zpět
Vytiskni stránku