PF 2006

     Závěr roku přímo nabádá k bilancování uplynulého roku a k stanovení předsevzetí do roku nového. Rozhodli jsme se svým způsobem tuto tradici dodržet také.

    Nejprve tedy k bilancování roku, který právě končí.  Alespoň v hrubých rysech nastíním, o co se jednalo v neveřejné části naší práce. Plánů jsme měli mnoho a po pravdě řečeno, ne všechny se nám podařilo v plném rozsahu zrealizovat. Tak, jako většinu z vás, i nás částečně dohnaly vnější vlivy společnosti, které jsme z existenčních důvodů nuceni přijímat, a které neurvale hájí svoje nároky na náš čas. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o nic závažného, příliš nás to nermoutí. Spíš bych řekl, že doba pro realizaci těchto záměrů ještě nebyla zralá a přesunutí do nového roku jim pouze prospěje. Nově získaná poznání nám je jistě umožní realizovat na vyšší úrovni, než jsme původně plánovali.

    Jako nejdůležitější považujeme práci na sobě. V této oblasti jsme se na své cestě dostali opět o poznání dál. Udržení tohoto trendu považujeme z celkového hlediska za nejdůležitější, proto jsme také této oblasti věnovali nejvíce pozornosti. Tento závěr nás také opravňuje, abychom byli se svou prací spokojeni.
    Ve veřejné oblasti to byla zejména práce s klienty, kde jsme rovněž dosáhli pozitivních výsledků. Zejména poznatky získané v této oblasti nám umožnily dojít k dalším teoretickým závěrům, se kterými vás v příštím roce seznámíme.

    Část našeho úsilí jsme věnovali také prezentaci své práce na veřejnosti. K tomu nás vedly zejména vaše reakce a trvalý zájem o publikované příspěvky. Děkujeme vám za ně a můžeme vás ujistit, že nerozlišujeme mezi pozitivními a negativními ohlasy. Obojí mají pro nás stejnou hodnotu a těšíme se při nich z vašeho zájmu a aktivního přístupu ke světu. I když většinu z vás osobně neznáme, za rozhodující považujeme, že o sobě navzájem víme a v případě potřeby se na sebe můžeme obrátit. Z těchto důvodů také budeme v následujícím roce v naší prezentační činnosti pokračovat.

    Pro příští rok máme následující plány. V neveřejné části hodláme pokračovat v našich stávajících projektech, navíc chceme přistoupit k realizaci některých projektů, které jsme nestihli realizovat v tomto roce. Celkově se nám v nich rýsují nové možnosti a zvýšení jejich kvalitativní úrovně, což se zcela jistě odrazí i při vnější prezentaci naší práce.

    Na co se můžete v příštím roce těšit ve veřejné části. Na našich stránkách se budete moci i nadále setkávat se stávajícími oblastmi příspěvků. Budou to zejména recenze zajímavých knih a akcí, se kterými se v průběhu roku setkáme. Opět to budou příběhy ze sezení, které se nám budou zdát být z nějakého důvodu zajímavé. Nevynecháme ani náměty k zamyšlení nad aktuálními otázkami. V následujícím roce dozná změn i prezentace teorie, kterou v praxi realizujeme.

    Sice pouze formální, ale zato nepřehlédnutelnou novinkou bude počátkem příštího roku změna koncepce našich již dost zastaralých internetových stránek. Při realizaci těchto změn jsme kromě našich potřeb vycházeli ve značné míře také z vašich připomínek a námětů. Kromě úpravy fazóny stávajícího kabátu sledujeme těmito změnami zejména zrychlení načítání stránek, zlepšení přehlednosti a orientace v jejich obsahu. Přepracován bude i přístup do archivní části, která nebude pouze ke stažení, ale i k prohlížení. Základní realizaci těchto změn můžete očekávat v průběhu ledna.

    Ti z vás, kteří jste se registrovali k zasílání informací, můžete očekávat rozšíření našich aktivit i v této oblasti. Pro neregistrované čtenáře to pak bude i rozšíření aktivit pro veřejnost. Rozsah těchto činností však bude přímo záviset na vašem zájmu o ně.

    V příštím roce hodláme zachovat stávající četnost aktualizací, v jejich rámci však hodláme vytvořit prostor i pro sdělení dotazů, podnětů a zkušeností registrovaných čtenářů. Uvidíme, jaký bude u vás o tuto možnost zájem, podle toho se zařídíme dál.

    Co říci závěrem? Čas nám vyměřený k naplnění našich pozemských cílů se opět o jeden rok zkrátil. Pokud jsme tento rok vyměnili za odpovídající množství moudrosti a zkušeností, nemáme čeho litovat a můžeme být s tímto obchodem spokojeni, přivedl nás totiž opět o krůček blíž naší svobodě a našemu cíli.

    V novém roce nás tedy podle všeho opět čeká dostatek radostné práce. Pokud se na ní chcete nějakým způsobem podílet, jste vítáni.

    Do nového roku vám přejeme vše dobré, abyste žili v pravdě a dokázali být na své cestě ke svobodě vždy sami sebou.
 

                                                                                                                                                                                                    LLV -prosinec 2005

Zpět
Vytiskni stránku