NÁMĚTY

 

Život v radosti

Křídla radosti

 

Sri Chinmoy

Madal Bal – Zlín 2006

 

Nepřítel strach a hrdina odvaha 

 

Není jiné cesty, jak potěšit naše vnitřní já,

než stát se dokonalým symbolem odvahy. 

V duchovním životě je odvaha naprosto nezbytná. Již samo přijetí duchovního života vyžaduje nesmírnou odvahu. Tato odvaha není odvahou hrubého povýšeného člověka, který druhého udeří, aby prosadil svou nadřazenost. Je zcela jiná. Tato odvaha je naše neustálé uvědomování si toho, do čeho vstupujeme, čím se stáváme a co projevujeme.

Strach je negativní síla, ničivá síla, a my jsme vojáci, kteří proti ní budou bojovat. Strach přichází z temnoty, z nevědomosti. Vejdeme-li do místnosti, kde je naprostá tma, vyděsí nás to. Ale jakmile rozsvítíme, temnota bude osvícena a náš strach zmizí.

 

Zpět
Vytiskni stránku