NÁMĚTY

 

Sútra Jádra ctnosti Velké Moudrosti

Když Bodhisattva  Avalokeišvara do hloubky uskutečňuje Velkou Nadpřirozenou Moudrost, vidí svým osvíceným pohledem, že pět prvků bytí je svojí podstatou prázdných, zbavených všech substancí, což chrání před každým utrpením a neklidem.

Ó Šariputro, forma není ničím jiným než prázdnotou a prázdnota není ničím jiným než formou. Forma je prázdnotou a prázdnota je formou. To samé platí pro pocity, vnímání, předpoklady a vědomí. Ó Šariputro, všechny jevy jsou podstatou prázdné a tedy se nerodí ani neumírají, nejsou nečisté ani čisté, nerostou ani nemizí. A tak, v prázdnotě nejsou formy, ani pocity, ani vnímání, ani předpoklady, ani vědomí. Nejsou v ní oči, uši, nos, jazyk, tělo, myšlenky, nejsou v ní barvy, zvuky, vůně, chutě, dotyky, představy. Neexistuje tedy sféra smyslů, od pohledu k představě, není nepoznané a dokonce ani stáří a smrt, ani konec stáří a smrti. Není utrpení, příčiny ustání, ani cesta. Když není dosahování a díky ctnosti Velké Moudrosti nic nepoutá ducha Bodhisattvy. V jeho duchu osvobozením od vazeb, strach není. Vítězíc nad všemi mylnými představami přebývá ve věčném vyhasnutí.

Všichni Buddhové třech světů dosáhli dokonalé probuzení díky klidu ducha zrozeného z praktik ctnosti Velké Moudrosti.

Věz tedy, že ctnost Velké Moudrosti je samo o sobě velkým tajemstvím, osvětlujícím, nejvyšším, nepřekonatelným, uvolňujícím všechna utrpení. Je úplnou pravdou, protože v ní není nic falešné.

Hlásej tedy nápěv ctnosti Velké Moudrosti, hlásej nápěv, který říká:

Kráčet, kráčet, kráčet, vše je završeno.

 

Zpět
Vytiskni stránku