NÁMĚTY

 

Život v radosti

Křídla radosti

 

Sri Chinmoy

Madal Bal – Zlín 2006 

 

Naši celoživotní přátelé – prostota a upřímnost

 

Prostota je má celoživotní přítelkyně.

Má přítelkyně prostota porazila strom mých tužeb.

Upřímnost je má celoživotní přítelkyně.

Má přítelkyně upřímnost přetrhla řetěz mého provinilého svědomí.

 

Budeme-li žít prostě, budeme cítit, jak jsme šťastní a jak nám štěstí přeje. Existují lidé, podle jejichž názoru se prostota téměř rovná hlouposti. Prostota a hloupost jsou však jako severní a jižní pól. Člověk může být prostý jako dítě a zároveň může mít bezmezné poznání, světlo a moudrost.

 

Stejně tak, jako se během své duchovní cesty mnoho věcí učíme, musíme se také mnoho věcí odnaučit. Pokaždé, když se něco odnaučíme, stane se nás život prostším a získáme mír mysli. Odnaučujeme se strachu, pochybnosti, úzkostem, žárlivosti, hněvu a nejistotě. Odnaučujeme se lekcím pozemsky spoutaného života,  komplikované mysli a jejího přehnaného ega. Čím dříve se tyto věci odnaučíme, tím moudřejšími se staneme.

 

Mít prostotu znamená běžet k Bohu bez temnoty, obav a nečistoty. Bůh sám je velmi prostý. Jestliže se s Jeho prostotou ztotožníme, z našeho života zmizí zmatek a složitost.

 

Prostota zkracuje cestu,

která vede k objevení Boha.

 

Zpět
Vytiskni stránku