Televize 1

všeobecný pohled

     Pro spoustu z vás budou uváděné skutečnosti jistě dobře nebo alespoň částečně známé. Znám ale i spoustu těch, kteří jsou běžnými televizními uživateli nebo kteří televizi zavrhují úplně a tyto skutečnosti si vůbec neuvědomují. Následující řádky jsou určeny zejména pro ně.

     Podle osobního přístupu je televize zbožňovaná i zatracovaná. Podle úhlu pohledu jedno z nejrychleji se rozvíjejících technických zařízení, ale také s rozporuplným a sporným obsahem. Každopádně však existuje a před tímto faktem není dobré strkat hlavu do písku. Proto jsem se tomuto fenoménu rozhodl věnovat větší pozornost. I když pro úplnost zmíním i spoustu známých informací, doufám, že se v následujících řádcích dozvíte i něco nového. Každopádně budete mít možnost si ujasnit, jak to s tou televizí vlastně máme.

     Nejdříve se podívejme na samotnou skutečnost, že televize tady je. Nic s tím neuděláme a je jenom na nás, jaký si k ní vytvoříme postoj a jak její možnosti dokážeme využít. V tomto ohledu to je stejné jako s jakýmkoli jiným nástrojem, který člověk vytvořil. Tato oblast by se dala jako u spousty jiných věcí výstižně shrnout „televize je dobrý sluha, ale zlý pán“. Každopádně jsme se z karmického hlediska narodili do správné doby a na správné místo, tedy i všechno, co nás obklopuje, má sloužit k našemu optimálnímu rozvoji. Proto se dá usuzovat, že pokud televizi zatracujeme, tak se jedná o naše nepochopení jejích možností a proto je nemůžeme ani náležitě využít. Pokud ji naopak oslavujeme a jsme na ní závislí, neuvědomujeme si její negativní stránky, které na sebe necháváme nekontrolovaně působit.

     Když se na televizi podíváme v širších souvislostech, musíme si uvědomit, že vytváří značný ekonomický prostor. Za finálním výsledkem stojí vývoj a výroba vlastních televizorů, ale i různých doplňkových zařízení, jako jsou audiozařízení, záznamová a přehrávací technika, setopboxy, satelity, antény a další. V celku jde také ale o jejich dopravu a prodej. Samostatnou problematiku tvoří přenosové cesty. Počínaje klasickými vysílači a jejich anténami, přes satelity až po různé kabelové společnosti. S touto oblastí je zase spojen vývoj a výroba spousty technologických zařízení a komponentů. Do technické oblasti se ale řadí i filmová technika se všemi kamerami, přenosovými vozy a vším, co s touto oblastí souvisí.

    Po obsahové stránce je zapotřebí vzpomenout celý filmový průmysl, se všemi herci, ateliéry, scénáristy a vším, co k tomu patří. Do obsahu patří i zpravodajství s jeho reportéry, jejich cestami a veškerým zabezpečením. Patří sem ale i všechny ty tištěné televizní programy, které si často kupují i lidé, kteří jinak noviny nekupují a nečtou. Pokud si k tomu přečteme za nimi stojící papírenský a tiskárenský průmysl, dopravu a prodej, nejedná se rozhodně o zanedbatelnou oblast lidské činnosti.

     Začněme tím nejjednodušším, technickým provedením. Technicky se televize bezesporu velmi rychle vyvíjí. Přenášený obraz dosáhl kvality, která často předčí realitu. Sledovat pohybující se obrázky v HD rozlišení je jistě příjemné, vždy je ale něco za něco.

    Je dobré si uvědomit, že vzhledem k aktivnímu dálkovému ovládání a pohotovostnímu režimu je za normálních okolností alespoň částečně v zapnutém stavu. Tento luxus vás bude něco stát za poplatky za elektřinu. Pokud si to vynásobíte počtem televizorů, případně dalších obdobných zařízení jako jsou HiFi věže, počítače a různé nahrávače dojdete za rok k celkem zajímavé částce. O její výši se snadno přesvědčíte, pokud si trochu toho luxusu odepřete a budete tato zařízení odpojovat od napájení. V mém případě toto mnohokrát nic reprezentovalo za rok víc než 1 000,- Kč. Zde chci pouze upozornit, že někteří výrobci se těmto praktikám brání tím, že svoje zařízení neosazují baterií pro obvody, ve kterých je uloženo nastavení přístroje, jako jsou předvolby kanálů a podobně. Proto je dobré tuto skutečnost mít na paměti hned při koupi zařízení.

    Dalším rozhodně ne nezanedbatelným aspektem je vyzařování televizních přístrojů. O tom se můžete přesvědčit nejrůznějšími způsoby. Pokud nejste dostatečně citliví, abyste tyto energie byli schopni vnímat přímo, můžete použít virguli nebo kyvadlo. Proto není dobré mít televizi v místě, kde se spí. I ve „vypnutém“ stavu totiž její aktivní části vyzařují. V alternativní oblasti se můžete setkat s některými „zaručenými“ způsoby, jak toto vyzařování odrušit. Jsou to různé nálepky a ogroníky, jejichž funkčnost se mi při testování, možná díky mojí technické skeptičnosti, nepodařilo prokázat.

    Je dobré také počítat s orwelovským scénářem kontrolní obrazovky do každé rodiny. Tato myšlenka je postupně skutečně realizována. Umožňuje ji zejména obousměrná komunikace mezi vysílačem a televizorem. Při přenosu signálu vzduchem to nebylo možné, ale kabelové připojení tento způsob komunikace nejen umožňuje, ale také již alespoň částečně využívá. Rozsah této zpětné komunikace jako běžní uživatelé těžko prověříme. Zatím se prokazatelně využívá alespoň k tomu, aby byl přehled, na jaké programy se díváte. Od anonymního monitorování k přiřazení dat konkrétní osobě je už jenom krůček. Stejně tak k využití dalších možností jako je vestavená kamera a mikrofon. Když se podíváte na jejich velikost na mobilním telefonu, tak jejich existenci nebude muset výrobce ani přiznávat. Nepochybuji o tom, že tyto možnosti časem přimějí paranoidnější jedince odpojovat nejen napájení, ale i datový přívod televizoru.

    Mimo kabelový přenos signálu je stále používán i radiový přenos vzduchem. Při počtu přenášených kanálů a v součtu s ostatními zdroji signálu jako je rozhlas, signály mobilních operátorů, WiFi a mnohé další se jedná o ne zrovna zanedbatelný zdroj elektromagnetického smogu. Pro vaši představu u nás na pokojovou anténu chytáme více než dvacet televizních kanálů, ty rádiové jsem nepočítal. Na rozdíl od dříve zmiňovaných skutečností s tímto toho mnoho neuděláte. Jako jediné řešení vidím přestěhovat se někam, kde lišky dávají dobrou noc a kde radiový signál nemá pokrytí.

    Další samostatnou oblastí je neustále narůstající jas a rozměry televizních obrazovek. Tento stav má negativní dopady na naše oči, které si po celodenní práci (často u monitorů počítačů) potřebují odpočinout. Proto je dobré si i tento fakt uvědomit a sledování televize omezit na nezbytně nutnou míru. Je dobré také kontrastnost prostředí zmírnit vhodným doplňkovým osvětlením. Pokud při sledování televize chcete pro svoje oči naopak něco udělat, doporučuji použít dírkované brýle, které sníží jas obrazovky a učí oči správně zaostřovat.

    Samostatnou kapitolou je ozvučení přenášeného obrazu, se kterým je to obdobné jako s kvalitou obrazu samotného. Zvuk je mnohem kvalitnější, než tomu bylo dříve. Jeho prostorové uspořádání ale více zatěžuje naši nervovou soustavu a vyšší hlasitost i uši samotné. U starších lidí prostorový zvuk může navozovat takový zmatek, že jej jednoznačně odmítají.

    Samotné technické zapojení televizoru dnes bývá zcela automatické a jednoduché. Zkuste ale televizor zprovoznit společně s ostatními doplňkovými zařízeními, je to na újmu sebevědomí, nebo rovnou povolání technické služby. A to se už pozvolna dostáváme k vlivu televize na naši psychiku.

 LLV – leden 2014

 

Zpět
Vytiskni stránku