NÁMĚTY

 

Trénink mysli

Jistě si většina z vás všimla, jak je naše společnost názorově rozdělena do dvou nesmiřitelných skupin. V této souvislosti se můžeme pídit po příčinách tohoto stavu. Představa, že by příčinou tohoto stavu byla konkrétní osoba, např. prezident Zeman, nebo premiér Babiš, je opravdu hodně naivní.

 

U jedné skupiny můžeme vidět zcela jasné a vyhraněné postoje, značnou dávku agresivity, netolerance a neschopnosti argumentovat. Nejedná se o nic jiného než o obdobný stav mysli jako při posthypnotické sugesci. Osobně tento stav pracovně nazývám „zombírovkou“, tedy stavem mysli, která není schopná vnímat realitu, provádět analýzu dané situace či předkládaných informací. Takto upravené jedince je možno většinou poznat od pohledu. Ušní otvory mají často zacpané špunty sluchátek, které při vyšším stupni mohou i různobarevně blikat. Oči mají upřené do obrazovek svých mobilů nebo jiných elektronických zařízení. Jedná se o výsledek nezájmu rodičů a cílené výchovy ve škole. Způsob programování je tedy patrný. Otázku proto můžeme posunout do oblasti, kdo ho organizuje. V reálu je toto programování natolik účinné, že u těchto lidí dokonce potlačuje i strach a pud sebezáchovy. Díky nepřetržitému doplňování neustálým přílivem omladiny se tato skupina postupně rozrůstá. S přibývajícím věkem pak zcela přirozeně převezme řízení naší společnosti. S tím se zřejmě budeme muset smířit. Změna těchto lidí je zcela nereálná a proto se s nimi nedá vůbec počítat. Vzhledem k tomu, že organizovaně jednají v něčím jiném zájmu, je nasnadě otázka, zda je možno považovat je za svéprávné.

 

Druhou skupinu tvoří lidé, kteří jsou více či méně schopni vnímat okolní realitu, takovou jaká ve skutečnosti je. Vyznačují se takzvanou „selskou logikou“, schopností analýzy a možností debatovat s odpůrci za použití argumentů. Ve většině případů se jedná o starší ročníky, které prošly jinou výchovou, nepropadly moderním technologiím a tudíž je není tak snadné programovat. Mladší ročníky jsou v této skupině zastoupeny spíše výjimečně. Vzhledem k postupnému vymírání starší generace se tato skupina postupně zmenšuje a ztrácí svůj společenský vliv. Jejich pohled na okolní realitu je více či méně objektivní. Míra této objektivnosti, neschopnost některé děje vidět nebo je přijmout poukazuje na konkrétní stav mysli daného člověka. Z této skupiny se často prostřednictvím alternativních médií ozývají výkřiky nepochopení. Jak se mohou lidé z první skupiny tak nesmyslně chovat? Ve všeobecnosti lze říci, že v hledání příčin stávajícího stavu zůstávají někde na půl cesty, konkrétně na úrovni rodiny. Skutečné příčiny na úrovni jedince však nejsou schopni vidět. Z důvodů nedostatečného prozření odvádí svoji pozornost zcela nepodstatnými směry.

 

Tolik ke stručnému popisu současného stavu. Co se ale s tímto stavem dá dělat? Nejdříve malý příklad.

V Bolívii zhruba 70 km od LaPas leží ve výšce 3 600 m nad mořem lokalita Puma Punku. V této lokalitě je volně rozházeno mnoho velkých kamenných bloků o hmotnosti okolo sto tun. Tyto kamenné bloky jsou z tvrdého andezitu. Jsou přesně opracovány a často opatřeny prostorovými rybinovými spoji. Při současném pokusu o opracování tohoto materiálu byl použit laserový paprsek a diamantový řezný kotouč. Při vyhodnocení výsledků museli odborníci konstatovat, že původní opracování kamene je mnohem kvalitnější. Hlubších závěrů však už nebyli schopni. Muselo se každopádně jednat o použití jiného, dokonalejšího nástroje. Tím chci ukázat, že stejně tak jako je výsledek opracování závislý na dokonalosti použitého nástroje, je i úroveň naší společnosti závislá na kvalitě jednotlivců, ze kterých se skládá.

 

Zřejmě jste slyšeli, že naše armáda, policie i hasiči mají značné problémy s náborem nových příslušníků. Podstata problému se nachází ve dvou oblastech. Žadatelé nemají dostatečnou fyzickou zdatnost, kterou si tato práce bezesporu vyžaduje. Na druhé straně nemají ani dostatečnou psychickou odolnost, která je při výkonu těchto profesí rovněž nezbytná. Pokud naši mladí mužové fyzicky netrénují, ale svoje aktivity omezují na virtuální svět, není se čemu divit. Bez vhodného tréninku se totiž potřebné fyzické kondice není možné dočkat. Stav fyzické oblasti je přitom zcela evidentní. Zda člověk fyzickou kondici má nebo nemá je od pohledu patrné. V této souvislosti je nutno zdůraznit, že i fyzická oblast zcela závisí na oblasti psychické.

 

I úroveň naší psychické oblasti zcela závisí na jejím tréninku. Tak, jako svoje fyzično můžeme trénovat v různých směrech, i naše psychika má několik základních oblastí, které je zapotřebí rozvíjet. Předně se jedná o oblast soustředění (koncentrace), dále úrovně vnímání, paměti a psychické odolnosti. Bez schopnosti soustředění na konkrétní předmět svého zájmu se nemůžeme dočkat potřebných výsledků. Bez schopnosti vnímat svoji okolní realitu nemůžeme o ní získat potřebné informace. Bez souhrnných informací je nemůžeme řádně vyhodnotit a udělat si objektivní názor. Podle současných průzkumů se většina populace při získávání informací omezuje pouze na čtení titulků. Názory většiny lidí tedy vytváří ti, kteří formulují názvy titulků publikovaných článků. Mladá generace pak není schopna odlišit ani placenou reklamu od objektivních informací. Bez psychické odolnosti nemůžeme obstát před útoky protivníků, nejsme ani schopni ustát rozčarování ze zhroucení našich vlastních představ. Tyto dovednosti však samy nepřijdou. K jejich získání musíme sami něco udělat. Pouze tímto způsobem, tedy kvalitativní změnou každého z nás, je možno docílit kvalitativní změnu naší společnosti. Bez tohoto pochopení se vždy bude jednat pouze o mlácení prázdné slámy a řešení následků. Zde je nutno si uvědomit, že i míra poznání určitým způsobem lidi rozděluje.

 

Pokud u sebe pozorujete neschopnost se soustředit, máte problémy s pamětí nebo často podléháte emocím, je nejvyšší čas se sebou začít něco dělat. Vhodnou cestou k dosažení potřebného stavu může být například meditace, ve které meditující pracuje s obsahy mysli, o kterých běžná populace nemá ani tušení. Je na každém z vás, jestli se rozhodnete pro pohodlnou cestu „zombírovky“, nebo jestli zvolíte cestu seberozvoje a svébytnosti. I když nejsme schopni celospolečenský vývoj nějak ovlivnit, můžeme alespoň docílit to, že tento proces lépe ustojíme, nebudeme jej brát nijak osudově a zůstaneme nad věcí.

 LLV – listopad 2019

Zpět
Vytiskni stránku