NÁMĚTY

 

Židokřesťanská ideologie versus Islám

Velmi často se naši autoři odkazují na skutečnost, že patříme do židokřesťanské civilizace. Jak to s tím ale je skutečně? Ano, již přes dva tisíce let jak my, tak naši předkové žijeme v prostoru, který plně ovládá židokřesťanská ideologie. Pokud se podíváme na výsledky, kterých tato ideologie dosáhla, tak je můžeme vidět všude kolem sebe. Výsledkem je všestranný rozklad naší společnosti, kterou můžeme klidně nazvat postmoderní. Prokazatelně se jedná o morální rozklad společnosti, který je doprovázen úpadkem všech oblastí lidského života. Nic není tak, jak se veřejně prezentuje. Počínaje zdravotnictvím, potravinami, ekonomikou a konče třeba vědou, politikou a náboženstvím samotným. Tato ideologie je tak „úspěšná“, že dospěla až ke svému vlastnímu zániku. Vzhledem k těmto výsledkům můžeme říci, že se tato naše většinová ideologie příliš neosvědčila. Proto bude dobré se podívat, kde se tato ideologie vzala a co vlastně ve své podstatě obnáší.

V této oblasti se dovolím odvolat na renomovaného autora Jana Kozáka, který vám fundovaně objasní vznik „západního“ křesťanství a jeho lživou podstatu. Tím se dostanete k podstatě křesťanské části naší ideologie.

Pokud si k tomu doplníte informace obsažené ve Svitcích od Mrtvého moře, či Protokolech Sionských mudrců, dostanete i podstatu první části ideologie, kterou si tak rádi glorifikujeme a na kterou se většina z nás tak ráda odvolává. Zjištěné informace zřejmě budou pro mnohé z nás překvapivé a pro věřící i těžko přijatelné. I přesto vám ale odhalí skutečné příčiny důsledků, které právě prožíváme. Najednou bude zcela jasné, komu tato ideologie ve skutečnosti slouží. V žádném případě to však nejsme my, normální lidé, kteří pod jejím vlivem dlouhodobě žijeme a proto pochybuji, že se k této ideologii budete ještě hlásit. Bez znalosti této naší historie a jejího přijetí nemůžeme naši současnou realitu efektivně změnit. Často se odvoláváme na naše tradice, ale přitom si neuvědomujeme, jak tyto tradice vznikly a čí tradice to vlastně jsou. Ve většině případů to nejsou tradice naše, ale tradice vítězů nad našimi předky. Na Moravě se jedná například o Cyrilometodějskou tradici, ve které jsou oslavováni spolustrůjci likvidace naší kultury a genocidy Slovanů.  Proto je na první pohled s podivem, že se těchto tradic tak zarputile držíme. Ve skutečnosti se však především jedná o pohodlnost a strach ze ztráty našich dosavadních hodnost a jistot.

Proto se domnívám, že jediným úspěšným řešením současné situace může být jenom zřeknutí se této zločinecké ideologie a návrat k našim skutečným kořenům v podobě původního „východního“ křesťanství, o němž bližší informace naleznete například zde. Na jeho základě je pak možné změnit základy naší společnosti. Obávám se, že pokud to velmi rychle nezvládneme sami, udělá to za nás Islám a jeho stoupenci, kteří díky novodobým Rastislavům nastupují na naše místo. Aby se takto obrozená společnost v konkurenci ostatních ideologií dokázala udržet, bude ještě nutné zjistit, co umožnilo židokřesťanské ideologii převzít vedoucí úlohu v naší společnosti. Z takto zjištěného nedostatku se budeme muset poučit a udělat patřičné změny. Všechny ostatní v současnosti probírané problémy považuji za mlácení prázdné slámy, které nikam nevedou a pouze odvádějí naši pozornost od skutečných problémů naší doby.

Každopádně se jedná o velmi důležitou problematiku, které by se nikdo z nás neměl ve vlastním zájmu vyhýbat. Přeji vám hodně trpělivosti při studiu a pevné nervy při přijetí nově získaných informací.

LLV – září 2017

 

Zpět
Vytiskni stránku