Novoroční bilancování

    Tak jako tomu bývá dobrým zvykem, je konec starého a počátek nového roku vhodné využít k určitému zastavení a ohlédnutí se za uplynulým rokem. Jaký byl, co se nám v něm podařilo nebo naopak nepodařilo splnit? Jaké předpoklady nám vytváří pro realizaci našich záměrů v roce novém? Dále pak, co na těchto základech chceme v novém roce vystavět.
    Tato činnost se mi osvědčila natolik, že jsem ji již před lety zařadil mezi své osvědčené rituály a mohu ji vřele doporučit i vám. Nejedná se při tom o žádné lamentování nad rozlitým mlékem, ani přijímání nereálných, či stresujících předsevzetí, která mají pouze pramalou šanci na úspěch. V tomto pojetí jde o příjemnou a podnětnou činnost, která se v dalším životě pozitivně projeví.
    Přiznám se, že k této oblasti nepřistupuji nijak dogmaticky, hledám v ní spíše poučení a můj postoj k ní je veskrze konstruktivní. Proto také nijak nelituji toho, co se nám v minulém roce nepodařilo zrealizovat, ale spíše hledám příčiny, proč tomu tak bylo, abych se z nich mohl poučit.
    Jinak se spíše těším z úspěchů, kterých se nám v loňském roce podařilo dosáhnout. Své důležité místo mají také plány toho, co chceme realizovat v tomto roce.
Doufám, že vám nebude vadit, když na tomto fóru nebudu příliš konkrétní. Nedávám si zde za cíl detailní probírání konkrétních úspěchů a neúspěchů. Toto zamyšlení pojímám spíše jako motivaci, rámcové seznámení s naší uplynulou činností a tím, co od nás můžete očekávat v tomto roce.
 
    Celkově mohu s uspokojením konstatovat, že se nám podařilo udělat pořádný kus práce. Nejlepších výsledků jsme dosáhli v práci na sobě, což považuji za nejdůležitější. Tento posun nám totiž otevírá nové možnosti pro naši další činnost a je předpokladem našeho dalšího růstu.
    Stejně tak můžeme být spokojeni i s prací s klienty. V průběhu roku jsme nemuseli naši pomoc nikomu odmítnout. Svou péči jsme věnovali každému, kdo o ni požádal. Zde se nám sice nepodařilo uspokojit všechny požadavky, ale zdárně vyřešených problémů byla převážná většina. S potěšením také mohu konstatovat nárůst efektivity práce v této oblasti.
    Podařilo se nám také odvést další část práce na našem dlouhodobém projektu věnovaném Velké Moravě.
    Pochopitelně jsou i oblasti, se kterými nemůžeme být až tolik spokojeni. Zde se jedná zejména o oblast prezentace naší práce na veřejnosti. Podařilo se nám sice pravidelně aktualizovat naše internetové stránky, na kterých máme uspokojující návštěvnost. Setkávali jsme se také stále častěji s vašimi pozitivními ohlasy na naše příspěvky. Na druhou stranu vidím ale nadále rezervy v oblasti přednášek a besed v rámci živých setkání.
    Další resty spatřuji v teoretické oblasti, kde jsme toho chtěli docílit mnohem víc. Tento stav zapříčinilo zejména to, že jsme svoje kapacity věnovali jiným, možná i méně důležitým oblastem. Z toho nám vyplynul závěr, že si v tomto roce budeme muset lépe pohlídat žebříček našich priorit.
 
    A co hodláme dělat v tomto roce? Každopádně hodláme pokračovat v již osvědčených aktivitách. Mimo to se chceme zaměřit na oblasti, v nichž máme resty z loňského roku.
    Budeme pokračovat v práci na sobě tak, abychom se posunuli dál ve svém vývoji a mohli účinněji pomáhat všem potřebným. V této oblasti se můžeme letos těšit na některé zásadní kvalitativní změny, které však zatím nebudu předjímat.
    I v letošním roce hodláme pomáhat klientům, kteří se na nás obrátí se svou žádostí o pomoc při řešení svých problémů. Vzhledem k našim stávajícím kapacitám a perspektivám jejich nárůstu nepředpokládám, že bychom museli z kapacitních důvodů někoho odmítnout.
    Hodláme také pokračovat s prací na projektu Velká Morava, kde již máme vytipované další lokality, které se v letních měsících stanou objektem našeho zájmu.
Kromě těchto oblastí hodláme věnovat větší prostor rozpracování teorie a tím docílit další zefektivnění praktikovaných postupů. Budeme se rovněž zajímat o jiné techniky, které by bylo možno vhodně využít v rámci naší metody.
    Co se týče prezentace naší práce na veřejnosti, hodláme pokračovat v provozování našich internetových stránek formou jejich pravidelných měsíčních aktualizací. Zde vás budeme nadále informovat o naší činnosti, seznamovat vás s některými zajímavými tituly knih, obsahy absolvovaných přednášek a kurzů, předkládat vám další informace a náměty k zamyšlení. Kromě toho hodláme populární formou prezentovat další oblasti teorie. V neposlední řadě chceme bezprostředně reagovat na vaše aktuální podněty a připomínky.
 
    Těm z vás, se kterými jsme byli v minulém roce v kontaktu, chci tímto způsobem poděkovat za vaši dosavadní přízeň a projevenou důvěru. Stejně tak jsme vám nesmírně vděčni za vaše připomínky a náměty k naší činnosti.
    Vzhledem k tomu, že jsme ke grafickému ztvárnění a funkčnosti našich stránek v poslední době nezaznamenali žádné podstatné výhrady, nehodláme v tomto roce na jejich provedení nic podstatného měnit.
    Jak vidíte, tak se v naší činnosti nic zásadního nemění. Nadále budeme pracovat tak, abychom pro vás byli v případě potřeby spolehlivou jistotou. Zároveň doufáme ve vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci s vámi.

LLV - leden 2007

Zpět
Vytiskni stránku