Celostní vidění

 

 

    Dlouhá léta jsem se o problematiku zraku a vidění vůbec nezajímal. Měl jsem totiž naprosto dokonalý zrak a tak jsem si možné problémy s ním vůbec nepřipouštěl. Jak šel čas a přibývala léta, zejména od doby, kdy vykonávám zrakově namáhavou práci, začaly se pozvolna projevovat problémy s viděním. Nejprve jsem jim nevěnoval pozornost, ale když přerostly do stádia, kdy mně začaly omezovat v běžném životě, začal jsem hledat způsoby možného řešení. Oficiální přístup očních lékařů, kteří mně sugestivně přesvědčovali, že není jiné východisko, než nasadit brýle, případně postoupit laserovou operaci, mně rozhodně neuspokojovalo. Jejich prognóza, že se už budeme scházet každý rok, tak jak se mi bude zrak neustále zhoršovat, mě utvrdila v mém přesvědčení, že touto cestou jít nechci. Jsem-li schopen se alternativní cestou postarat o ostatní oblasti mého zdraví, určitě to půjde i v oblasti zraku.

    Pokud se domníváte, že vás se tento scénář netýká, mohu vás ujisti, že poměrně brzo přesvědčíte o opaku. Dnešní život je mnohem náročnější na zatěžování zraku než tomu bylo v minulosti. Z tohoto důvodu se problémy se zrakem začínají přesouvat z oblasti důchodců do oblasti pracovně produktivních osob. Tento trend se podle všeho bude dále zrychlovat a tak se brzo dočkáme, že se s těmito problémy budou setkávat již mladiství nebo dokonce děti. Většina lidské populace tedy v dohledné době bude mít problémy se svým zrakem. Proto se domnívám, že je více než záhodno se této problematice náležitě věnovat.

 

    Z těchto důvodů jsem začal studovat problematiku očí, která se postupně rozšiřovala do problematiky zraku a vidění jako takového. Na problematiku fyzických orgánů se postupně začala nabalovat problematika stravy, osvětlení, sportu, psychiky a nakonec i duchovna. Ze zdánlivě jednoduchého problému se vyklubala ta nejrozsáhlejší problematika, s jakou jsem se doposud setkal. Kromě vlastního studia jsem zkoušel štěstí i na různých kurzech a seminářích, jejichž úroveň a účinnost byla značně rozdílná. Postupné zhoršování zraku se mi na rozdíl od mích kolegů v práci alternativními metodami podařilo ne jenom zastavit, ale v rozporu s tvrzením očních lékařů i zlepšit. Při tom jsem si uvědomil následující základní skutečnosti.

    Vzhledem k rozsáhlosti a náročnosti problematiky vidění je vhodné tuto problematiku rozdělit do několika oblastí.

    Dalším možným pohledem na rozdělení problematiky vidění je její obsah.

    Uvedený cyklus seminářů není určen pouze pro ty, kteří se svým zrakem již mají nějaké problémy, ale doslova pro každého kdo má oči. Je totiž mnohem snazší oslabení zraku či jeho poškození jeho správným používáním předcházet, než odstraňovat již způsobené důsledky. Všeobecně totiž platí, že čím jsou problémy větší a dlouhodobější, tím pomalejší bude váš pokrok při jejich odstraňování a tím více úsilí, času a trpělivosti budete muset této problematice věnovat. V průběhu seminářů se také stává, že v rámci jeho průběhu účastníci zjišťují, že se u nich již lehké příznaky očních vad nebo nemocí začaly projevovat a ve shonu běžného života jim doposud nevěnovali pozornost. Proto je lepší začít dříve než se problémy projeví.

    Vzhledem ke komplexnímu pojetí problematiky vidění lze snadno změněný přístup ke svému zraku rozšířit na celé fyzické tělo, ale i psychický stav. Tím pochopit základní aspekty našeho bytí a najít případy jejich porušování. Dojít tak poznání, že si za všechny svoje problémy můžeme pouze sami. Stejně tak jak nám je nezapříčiňuje nikdo zvenčí, tak nám od nich nikdo ani nemůže pomoci, tuto práci musí udělat každý sám za sebe.  Ve finále to může motivovat změnu svých postojů k sobě samým a touhu stát se zdravými a svobodnými lidmi.

LLV – červenec 2012

Zpět
Vytiskni stránku