NÁMĚTY

Květen

 
voda

 

 

Poslední příběh

 

Byla jednou jedna kapka vody, která hledala ticho moře, dálku moře a lásku moře.

„Ty jsi já“, řeklo moře, „a já jsem ty“. Otevřelo svoji náruč a přijalo kapku.

A to, co patřilo moři, patřilo od té chvíle i kapce. Stala se tichem, stala se dálkou moře a její hloubka byla požehnáním pro tento svět.

 

Věz, můj žáku, moře je plné odpuštění pro ty, kteří ho milují, a přijme do sebe ty, kteří si to opravdu přejí.

„Ale co když je taková kapka vody velice špinavá, co potom?“ zeptal se žák

Tehdy se Mistr z celého srdce rozesmál a řekl: „Žádná kapka nemůže být tak špinavá, aby ji moře nedokázalo očistit.“

 

Jak jste mohli vidět, je to zcela prosté, žádnou další nebo větší moudrost nepotřebujete pochopit.

Pokud jste tyto pravdy přijali za své, váš život se od základu změnil a stali jste se osvícenými.

Pokud se tak nestalo, váš přístup k předloženým pravdám byl příliš povrchní a doporučuji vám se k nim vrátit.

Zpět
Vytiskni stránku