Příběh - květen

 

Mladý mnich

   

Byl jednou jeden mladý mnich. Chodil po cestách v mnišském rouše a v sandálech naboso. S miskou v ruce prosil o rýži. Byl to dobrý a snaživý mnich. Jednou, když se večer vrátil do kláštera, běžel celý rozčilený za mistrem.
„Mistře, sužuje mě taková ponižující touha. Poraďte mi a pomozte mi!“
„Mluv!“ vyzval ho mistr soucitně.
„Každý den, když chodím po žebrotě, procházím kolem prodavače s rasgullami (severoindická cukrovinka, smažená tvarohová kulička máčená v cukrovém sirupu) a tolik toužím je ochutnat! Nemyslím už na nic jiného!“ dodal mnich se sklopenou hlavou.
„Tak dobrá,“ řekl klidně mistr a podal mu jednu rupii. „Jdi a kup si ty sladkosti! Sněz je na mou počest!“
Ohromený žák si vzal minci a odešel. Uplynulo několik dní. Jednou večer si mistr žáka zavolal.
„Tak co, Džahande, už sis pochutnal?“
„Víte, Mistře… myslím, že ano.“
„Co znamená to „myslím“? Nepotěšilo tě snad, že jsi jedl to, po čem jsi tak dlouho toužil?“
„Totiž, Mistře… trochu jsem se styděl. Mnich a mlsal by, to se nesluší, ne?“
Mistr pochopil, že touha, která jeho žáka trápila, nebyla dostatečně uspokojena. Uhnízdila se mu hluboko v duši a byla překážkou na jeho duchovní cestě.
Podal žákovi ještě jednu rupii.
„Chci,“ řekl, „abys jedl rasgully s tváří obrácenou k nebi. Aby sis je pořádně vychutnal. Abys poznal, jak jsou výtečné. Chci, abys je jedl na počest našeho kláštera a k poctě Buddhově, jako posvátný akt!“
A tak se stalo. Touha, dokonale naplněná, z mladého mnicha spadla jako kůže z hada. Tím se osvobodil a cesta k osvícení byla volná.


Jaké otázky si můžeme položit:

JV -duben 2013

 

Zpět
Vytiskni stránku