Zaručené pravdy o roce 2012

 

Část první

 

 

Jak se termín 21.12.2012 blíží, záplava různých informací na toto téma postupně slábne. Buď je to způsobeno nastupující únavou před cílovou rovinkou, vyčerpaností tématu, nebo prostě jenom obavou být špatným prorokem. Pamětníci si jistě vzpomenou na humbuk okolo roku 2000, který byl zaměřen zejména na kolaps výpočetní techniky. Vzhledem k tomu, že se tentokrát má jednat o zásadní a globální změnu je k dispozici i více variant na toto téma. Jedno však mají všechny předpovědi stejné: jsou zaručené, protože osoby, které je předkládají, jsou pouze tlumočníky a získaly je od dokonalých bytostí, které mají ve všem, tedy i v naší budoucnosti naprosto jasno. Na věci evidentně nic nemění ani to, že každá jiným způsobem. Osobně jsem doposud neměl potřebu se k této problematice nějak vyjadřovat, protože jsem to nepovažoval za potřebné. Jak se termín blíží, množí se i dotazy na to, co si o této problematice myslím. To mě dovedlo až k sepsání těchto řádků. Nekladu si v nich za cíl předložit ucelený přehled všech možných alternativ s odkazem na jejich zdroje a s rozborem jejich reálnosti. Chci pouze poukázat na šířku spektra předkládaných možností a přivést vás k zamyšlení nad jejich věrohodností. Tak s čím jsme se doposud mohli setkat.

 • Dojde k přepólování magnetických pólů, značným posunům zemských ker, sopečným erupcím a z toho vyplývajícím klimatickým změnám. Toto všechno podstatně zredukuje lidskou populaci. K těmto změnám dílčím způsobem opravdu dochází, dokazují to naměřené hodnoty, včetně změn a kolísání hodnot Schumannovy frekvence.

 • Naše Země se společně s celou sluneční soustavou, potažmo galaxií, posouvá do pásma vyšších vibrací. Toto je opět prokázaná realita, která zřejmě ovlivňuje i předcházející variantu. Zajímavé a rozdílné jsou dopady, které to bude mít.

 • Lidstvo se rozdělí do dvou skupin. Ti „vyspělejší“ zůstanou na Zemi, která společně s nimi převibruje do čtvrté nebo rovnou do páté dimenze. Ti „méně vyspělí“ zahynou a jejich duše se dostanou do očistce na jiné nízkovibrační planetě. Docela by mě zajímalo, kudy vede to rozhraní mezi „vyspělými“ a „nevyspělými“, hned bych byl klidnější. U důkladnějších zdrojů naleznete alespoň popis toho, co je to čtvrtá a pátá dimenze.

 • Jistá je ale i opačná varianta, kdy na Zemi zůstanou ti „méně vyspělí“ a do čtvrté či páté dimenze převibrují ti „vyspělejší“. V obou případech tedy dojde k onomu biblickému oddělení zrna od plev.

 • Velmi závažné dopady ale bude mít i jiná zcela zaručená varianta, při které v inkriminovaném datu zmizí všechny umělé hmoty, které se rozpadnou. S nimi se pochopitelně rozpadne celý náš spět. Z touto změněnou realitou si dokáží poradit pouze ti „vyspělejší“, ti méně vyspělí zahynou.

 • Určitě také nastane to, že tři dny a tři noci budeme bez jakéhokoli světla v naprosté tmě. Změna fyzikálních vlastností to prostě neumožní, aby zde světlo bylo. Poté se s rozedněním probudíme do úplně nové reality.

 • Nemůžeme opomenout ani zaručenou variantu, ve které energie přicházející z vesmíru nás všechny bez rozdílu převibruje společně se Zemí do čtvrté či páté dimenze. Tato varianta je velmi sympatická, protože při ní nebude žádných rozdílů, minulost bude vymazána a budou v ní koláče bez práce. Tedy jakási novodobá forma komunismu.

 • Zaručenou pravdou je ale také to, že konkrétní datum a čas nejsou vůbec důležité, protože se jedná o proces trvající desítky případně stovky let. Na jeho konci je duchovní vzestup lidstva a nastolení Zlatého věku. Tato možnost je docela reálná a navíc její zastánce nevystavuje nebezpečí, že by je za jejich života mohl někdo nařknout z omylu.

 •  Existuje ale i zaručená varianta, že se vůbec nic nestane a všechno zůstane při starém. Vzhledem k dosavadním změnám, kterých si dost dobře nejde nevšimnout, ji ale považuji za hodně nereálnou.

 • Některé další varianty jsou tvořeny různými kombinacemi uvedených základních variant nebo se od nich liší pouze v detailech. Rozhodně zajímavé by bylo, kdyby nastaly všechny varianty současně. Málem bych zapomněl na tu úsměvnou variantu v podobě vtipu, kdy si Mayský kameník vzal na vytesání svého kalendáře malý kámen a pak se dobře bavil tím, jaký poprask to toho 21.12.2012 způsobí.

  V této souvislosti si můžeme položit ještě jednu důležitou policejní otázku: „Komu ku prospěchu?“ V kinech a televizích můžete již delší dobu sledovat spousty různých katastrofických filmů na toto téma. Tam je finanční přínos jednoznačný. Nesmíme ale zapomenout na to, že informace jsou zbožím, které umožňuje konkurenční výhodu. Všechno nasvědčuje tomu, že mocní tohoto světa potřebné informace mají a náležitě je využívají k utváření naší budoucnosti ve svůj prospěch. Proto není reálné předpokládat, že nám tyto informace zpřístupní. Spíše naopak, zcela jistě se setkáme se spoustou dezinformací, které nás mají zaměstnat a odvést pozornost jiným směrem.

  Pokud se o tuto problematiku nějak aktuálně zajímáte, tak jste se určitě setkali i s množstvím různých jiných stejně zaručených variant. Jak jsem již uvedl, já jsem nikdy necítil potřebu se o tuto problematiku zajímat. Pokud jsem na toto téma něco četl, tak pouze proto abych věděl, co se v naší společnosti děje. Důvodem bylo také to, že na rozdíl od ostatních jedinou skutečnou a zaručenou pravdu znám jenom já. Abych vás trochu napnul, tak si předání této pravdy nechám do příští – vánoční aktualizace. Zatím se máte možnost nad touto problematikou zamyslet, udělat si svůj vlastní názor a pak jej porovnat s tím mým. V této činnosti vám přeji hodně úspěchů.

  LLV – listopad 2012

   

  Zpět
  Vytiskni stránku