NÁMĚTY

 

Poučení o laskavosti

 

 

Takto jedná ten,

kdo dovedně pomáhá sobě i druhým

žít spokojeně a v míru.

 

Je odvážný, upřímný a poctivý,

otevřený, jemný a skromný.

Nebere na sebe víc závazků než je schopen dostát

a žije prostě.

Je naplněn mírem, rozvážný a zdrženlivý.

Nesnaží se druhým zalíbit ani je ovládat.

 

Vyhýbá se skutkům, které by si později mohl vyčítat.

 

Pěstuje a naplňuje tato přání:

Nechť jsou všechny bytosti v bezpečí, zdravé a spokojené.

 

Všechny bytosti bez rozdílu:

velké, střední i malé,

dlouhé i krátké,

slabé i silné,

viděné i neviděné,

blízké i vzdálené,

zrozené i ty, které se teprve narodí.

 

Nechť nikdo nikoho nepodvádí

a nikdo nikým nepohrdá.

nechť nikdo z nenávistí, krutostí či vzteku

nepřeje druhým, aby trpěli.

 

Tak jako matka, která dá vlastní život,

aby ochránila svoje dítě,

své jediné dítě,

právě tak s bezmeznou laskavostí

objímá a chrání všechny bytosti

ve svém srdci.

 

Laskavě objímá celý vesmír,

nahoru, dolů, do všech stran,

do nekonečna.

 

Ve stoje, v chůzi, vsedě i vleže,

v každém bdělém okamžiku

pěstuje a naplňuje toto přání:

Nechť jsou všechny bytosti v bezpečí, zdravé a spokojené.

 

Tak dosáhne nebe

tady a teď.

 

Pokud se navíc nepoutá k názorům,

je čestný, rozlišuje prospěšné a neprospěšné

a nepodléhá smyslové žádostivosti,

nezrodí se z jeho činů již nikdy žádné utrpení.

 

Přeložil Jan Burian

Zpět
Vytiskni stránku