NÁMĚTY

 

Zi

Savčí inkarnace

Věřte – nevěřte, bylo – nebylo, za sedmero světy, za sedmero dimenzemi. Jsem Zi a toto je můj příběh.

Ve své další inkarnaci jsem se inkarnovalo do malého zvířecího tělíčka. Opět to pro mne bylo velké rozčarování. Toužilo jsem se inkarnovat do velkého a silného zvířecího těla, které se nemusí ničeho a nikoho bát. Na rozdíl od mého přání jsem vyrostlo v malou a neustále ustrašenou myšku. Tento svůj ustrašený život jsem ukončilo jako potrava dravého ptáka, kterým jsem bylo v minulosti. Tím jsem získalo zkušenost z obou stran potravinového řetězce.

Následovalo mnoho dalších zvířecích inkarnací, ve kterých jsem postupně získávalo další a další životní zkušenosti. Postupně šlo o překonání základních živočišných pudů a vytvoření jejich nadstavby. Postupně jsem získávalo zkušenosti v oblasti partnerských vztahů, které se vyvinuly z čistě sexuálního a mateřského rozměru ke vzájemné pomoci a věrnosti. Muselo jsem také zvládnout otázku života ve vyhrazeném teritoriu. Ve smečce jsem pak muselo bojovat o svoje místo ve skupině. Zde jsem se také učilo vzájemné spolupráci ve prospěch celku, který byl přínosem i pro mne samotné.

Od malých živočichů jsem se postupně začalo inkarnovat ve vytoužená velká zvířata. V těchto inkarnacích jsem si užívalo svoji sílu a následně i moc nad jinými živočišnými druhy. Postupně jsem docházelo k dalším a dalším poznáním, která mne přivedla k vzájemné toleranci a úctě k jiným živočichům. Naučilo jsem se vážit všech druhů zvířat a zároveň před nimi mít respekt. Každá tato lekce byla pro můj intelekt velmi náročná a bolavá.

Samostatnou kapitolou těchto inkarnací byly inkarnace ve vodním prostředí. Většinu jeho obyvatel tvořili méně vyspělí živočichové. Nad nimi jsem vyčnívalo jak svojí velikostí, tak svým intelektem. Ve formě delfínů či velryb jsem si užívalo vodní živel. Byly to velmi příjemné inkarnace s minimem starostí a množstvím příjemných prožitků. Tyto inkarnace jsem bralo jako odměnu za všechny předcházející náročné inkarnace.

V těchto inkarnacích jsem se začalo setkávat se zajímavým predátorem, který sice nevypadal vůbec nebezpečně, ale přesto mne dokázal díky svému intelektu ulovit a sníst. To mne zaujalo a začalo jsem se zajímat, o jakého tvora se jedná.

To už je ale zcela jiný příběh.

LLV – srpen 2021

Zpět
Vytiskni stránku