Zkušenosti s pobytem v temnotě

    Minulou zimu jsem si dopřál úžasnou dovolenou, která spočívala ve čtrnáctidenním pobytu v temnotě. V následujících řádcích se s vámi podělím o svoje zkušenosti, které jsem při tom udělal. Vynechám při tom osobní prožitky, které jsou individuální a k ničemu by vám nebyly, a zaměřím se na všeobecná doporučení, která při případném pobytu v temnotě budete moci využít.


 

Ukázka prostředí, do kterého se chystáte.

 

    K této zkušenosti mě přivedla módní záležitost, kterou k nám přinesl Holger Kalweit svojí knihou Dunkel terapie ( Léčba tmou a vize vnitřního světla ), jejíž recenzi jsme zveřejnili v minulém roce. Zájemci ji najdou zde a zde. Na základě těchto teoretických informací a námětů jsem se rozhodl věnovat podstatnou část svojí dovolené na získání osobní zkušenosti v této oblasti.

    Pokud jste uvedenou knihu nečetli a neviděli přiložené DVD a přitom tuto zkušenosti chcete udělat, mohu vás uklidnit, že jste o nic podstatného nepřišli. Z uvedených zdrojů se příliš všeobecně upotřebitelných informací nedozvíte. Podle mojí zkušenosti je jedná o Holgerův osobní pohled na věc, který pramení z jeho vnitřního stavu. Žádná z jeho děsivých vizí mě v průběhu oněch čtrnácti dnů nenavštívila a naopak jsem se v temnotě cítil velmi příjemně a spokojeně. U nás tuto „atrakci“ provozuje několik opatrovníků. Kontakty na ně najdete zde, zde a zde. Stejně tak jejich podmínka prostudování materiálu Tvůrců křídel není ničím opodstatněná a je založena pouze na osobním zaměření opatrovníků. Pokud tato oblast není zrovna vaše parketa, nemusíte se jí zdržovat, určitě vám při pobytu scházet nebude.

    Nejdříve si zodpovězte otázku, jestli je pro vás pobyt v temnotě momentálně vhodný, nebo ne.
    Toto můžete zjistit nejlépe tím, že se dotážete svého nitra. Představte si svůj pobyt v temnotě a vnímejte svoje vnitřní reakce na tuto představu. Pokud při této představě budete v pohodě, nemusíte mít z pobytu obavy, pak klidně do temnoty jděte. V případě, že při této představě pocítíte nějaké tlaky na hrudi, či svírání v okolí žaludku, tak s tím raději ještě počkejte.
    Jako další vodítko pro vás může být to, jestli jste vnitřně vyrovnaní a dokáže být pouze sami se sebou. Pokud ano, tak v temnotě nebudete mít žádný problém a pobyt v ní vám bude přínosem. Pokud ne a potřebujete neustále vyhledávat nějaké vnější podněty pro svoji mysl, tak s tím raději ještě počkejte a věnujte svoji pozornost raději něčemu jinému. Pobyt v temnotě by pro vás byl v tomto případě minimálně nepříjemný, ne-li přímo utrpením.

    Další důležitou otázkou je termín pobytu a jeho délka. Pokud odhlédnu od vašich osobních možností, mohu vám doporučit následující. Jako vhodný vidím jakákoli termín mimo období vysokých teplot. Chatky není problém vytopit na příjemnou teplotu, s jejich chlazením to je ale podstatně horší. Pokud nemáte rádi horko, tak se raději letním měsícům vyhněte. Co se týká doby, doporučuji co nejdéle. Jako minimum vidím čtrnáct dnů. Přechod na „vnitřní režim“ chvíli trvá a zajímavé prožitky se začínají objevovat až ve druhém týdnu pobytu.

    Co se týká oblečení, doporučuji si vzít pohodlné oblečení, kterého nepotřebujete mnoho, nepojedete na módní přehlídku. Uvědomte si ale, že v něm budete celý den a i vaše oblíbené triko vám po několika dnech začne samotným nepříjemně zapáchat. Na barvě oblečení nezáleží. V naprosté temnotě nerozeznáte bílou od černé. Jako praktické je vzít si takové oblečení, u kterého nebudete mít problém potmě najít přední a zadní stranu. Kromě oblečení stačí základní hygienické prostředky, se kterými to opět nemusíte přehánět. Každopádně si nezapomeňte sebou vzít sluneční brýle, které doporučuji nosit nepřetržitě až do usnutí toho dne, kdy pobyt v temnotě ukončíte. Probuzení do nového dne už probíhá bez problémů.

    V temnotě můžete narazit na některé oblasti, se kterými můžete mít problémy, a proto je dobré s nimi předem počítat. Může to být omezený prostor, absence slunce a přírody, nezvyklá strava, spartánské prostředí, oddělené vykonávání malé a velké potřeby, případně některé další.

    Pokud nejste zrovna makrobiotici, tak můžete mít problémy se stravou, kterou opatrovníci podávají. Osobně jsem zvyklý na lehčí stravu a tato forma mi moc nevyhovovala. Z důvodu omezeného výdeje energie a celkového odlehčení organismu, který je vhodný pro duchovní činnost, doporučuji snížit stravní dávky. Já jsem šel na polovinu a toto množství mi bohatě stačilo. V této oblasti se také ukáže vaše závislost na kávě, sladkostech a podobně. Doporučuji nebrat si vlastní zásoby tohoto druhu. Jídla budete mít dost a rozhodně se nebudete potřebovat dojídat. Naopak doporučuji vzít si balenou vodu, na kterou jste zvyklí. Společně s čajem, na kterém se můžete domluvit, vám pomůže láhev vody denně zachovat potřebný pitný režim a navíc vám může posloužit jako robinzonský kalendář.

    V podstatě jsou dva možné přístupy, jak trávit čas v temnotě. Ten první je nedělat nic a pouze čekat na to, co samo přijde. V této oblasti nemohu svými zkušenostmi sloužit a předpokládám, že si s tím každý bude schopen poradit sám.
Prostor pro intenzivní práci na sobě mi přišel tak vzácný, že jsem osobně zvolil druhou alternativu, která spočívá v aktivním využití času. Vytvořil jsem si základní denní rozvrh, který jsem pružně upravoval podle aktuálních potřeb. Tato praktika se mi osvědčila.

Jestli si chcete psát ze svého pobytu deník, doporučuji vzít si vhodné záznamové zařízení. I když to ve své podstatě jde, psaní je po tmě dost problematické. U diktafonu se předem přesvědčte, že potmě nesvítí a že jste schopni jej pouze po hmatu spolehlivě ovládat. Záznamy doporučuji dělat průběžně, několikrát denně. Vnitřní život je bohatý a nové prožitky snadno překrývají ty dřívější. Držet si je dlouhodobě v paměti vám brání naplno prožívat to, co k vám aktuálně přichází.

    Ještě několik základních rad k chování v temnotě. Bezprostředně po zahájení pobytu doporučuji dobře se vyspat a náležitě odpočinout. Vypusťte přitom všechno, co se týká vnějšího světa, rodinu, přátele, klienty, známé, práci, ekonomiku, politiku atd.. Pomůže vám to přeorientovat se ze světa vnějších podnětů do oblasti vnitřního života.
    Při pobytu vás nikdo nebude hlídat, přesto doporučuji nepodvádět, šidili byste jenom sami sebe. Na vyčleněnou dobu zapomeňte na rádia, telefony, internet a všechny ostatní svody vnějšího světa. Osobně jsem se vytvořenou příležitost snažil využít na maximum nejen pobytem v temnotě a z něho plynoucí relaxaci, ale také na navázání hlubšího kontaktu se svým nitrem. Proto jsem, i když k tomu byla příležitost, nic neposlouchal a pokud možno také nemluvil, i když k tomu můj opatrovník měl značné sklony.
    Pohybujte se rozvážně. Přece jenom se budete pohybovat v temnotě a v relativně neznámém prostředí. Pro vytvoření nějaké té boule, nebo šrámu je nejnebezpečnější doba, kdy vám okolní prostředí začne být známé a začnete se v něm cítit suverénně. Ve skutečnosti to je ale přesně ta doba, kdy je třeba zvýšit opatrnost.
    Veškerou činnost vykonávejte zcela vědomě a soustředěně. Je docela nepříjemné, když vám někam zapadne předmět, jehož používání je pro vás důležité a pak jeho hledáním budete muset promarnit spoustu času, nebo jej ani nenajdete a budete se muset bez něho po zbývající dobu obejít.
    Doporučuji dodržovat stanovený denní režim. Odlišovat čas určený pro spánek, práci, odpočinek, jídlo a osobní hygienu. Jedině tak si udržíte psychickou i tělesnou svěžest.

    Se vším ostatním si určitě sami snadno poradíte. Co se týká prožitků, shrnu je do jedné věty. Co si do temnoty v sobě přinesete, s tím tam po celou dobu budete muset být.
    Pobyt v temnotě nevnímám jako samostatnou metodu či terapeutickou techniku, ale jako ideální prostor pro intenzivní práci na sobě, která nás dokáže na naší cestě posunout o značný kus vpřed.
    O tom, jestli pobyt v temnotě doporučuji, nebo ne, nejlépe vypovídá to, že se to temnoty chystám i letos a jenom lituji, že si nemohu dovolit pobývat v ní delší dobu.


LLV – srpen 2010

Zpět
Vytiskni stránku