NÁMĚTY


Skupina Bilderberg

K tomuto uskupení nám Wikipedie říká:

Bilderberg (též Konference Bilderberg, Klub Bilderberg nebo Skupina Bilderberg) je označení pro výroční uzavřenou konferenci, na kterou je pozváno 120 až 150 významných osobností především ze Severní Ameriky a Západní i Střední Evropy. O pozvání rozhoduje řídící výbor a každý rok se seznam pozvaných obměňuje. Tradičně tvoří jednu třetinu pozvaných politici a zbylé dvě třetiny osobnosti z oborů finančnictví, průmyslu, odborů, vzdělání a komunikací.[1] Název skupiny je odvozen od jména hotelu v Nizozemsku, kde došlo v roce 1954 k prvnímu setkání. Velmi přísná bezpečnostní opatření v souvislosti se setkáními klubu a jejich neveřejný charakter vedly ke vzniku velkého množství konspiračních teorií ohledně míry vlivu skupiny na světové dění.

Úspěch setkání vedl jeho organizátory ke každoročnímu pořádání konference. Byl založen stálý řídící výbor, který jmenoval na místo stálého tajemníka Retingera. Řídící výbor stejně jako organizování konferencí udržuje registr účastníků, jména a kontaktní údaje, s cílem vytvořit neformální síť jednotlivců, kteří by se mohli soukromě obracet s žádostmi jeden na druhého. Konference se v následujících třech letech konaly ve Francii, Německu a Dánsku. V roce 1957 se konference poprvé konala v USA – v St. Simons ve státě Georgie, a byla financovaná 30 000 dolary od Nadace Ford. Nadace dále financovala konference v letech 1959 a 1963.

Schůzky organizuje řídící výbor, který má dva členy za každou z přibližně 18ti zemí. Oficiální funkcí je kromě předsedy čestný generální tajemník. Jednací řád skupiny nezná kategorii „členství ve skupině“. Jediná kategorie, která existuje, je „člen řídícího výboru“. Vedle výboru existují také samostatné poradní skupiny, i když členství v nich se překrývá.

V roce 2008 uvedli američtí Přátelé Bilderbergu (Friends of Bilderberg) v tiskové zprávě, že „jedinou aktivitou Bilderbergu je pořádání každoroční konference. Na setkání se nepředkládají žádná usnesení, nehlasuje se, ani se nevydávají žádná politická prohlášení“, a poznamenali, že jména účastníků jsou tisku k dispozici. Neoficiální centrála Bilderbergu se nachází na univerzitě v nizozemském Leidenu. Podle amerických Přátel Bilderbergu byly na pořadu jednání hlavně otázky jako „svět bez jádra, kyberterorizmus, Afrika, Rusko, finance, celní ochrana, americko-evropské vztahy, Afghánistán a Pákistán, islám a Írán“.

Skupinu založil Józef Retinger, Denis Healey, David Rockefeller a princ Bernhard z Lippe-Biesterfeldu. Účastníky setkání bývají příslušníci královských rodů. Politici z aktuálních zájmových zemí, včetně EU. Zástupci bankovního sektoru. Tato skupina se aktivně podílela na vytvoření eura. Za Českou republiku se setkání zúčastnili Karel Kovanda (1998), Michael Žantovský (1999), Jiří Pehe (2001), Karel Schwarzenberg (2008) a Vladimír Dlouhý (2013).

Vzhledem k tomu, že se na setkání skupiny o programu nehlasuje a není vytvářeno ani žádné usnesení, je o obsahu konkrétních setkání známo velmi málo. Členové setkání o obsahu jednání pochopitelně zásadně mlčí. Proto se o probírané problematice můžeme pouze dohadovat. Vzhledem k exklusivnímu charakteru skupiny a způsobu jejího fungování je patrné, čí zájmy tato skupina dlouhodobě prosazuje. Ve vojenské terminologii tato skupina provádí strategické plánování celosvětových procesů. Aspen institut a Trilaterální komise na rozdíl od toho působí na taktické úrovni, tedy v praxi provádí strategie naplánované Skupinou BiIderberg.

LLV – srpen 2021

Zpět
Vytiskni stránku