NÁMĚTY

 

Minulé životy

Dále pak, Sariputto, si vzpomíná Dokončený na různé dřívější formy bytí, jako na jeden život, pak na dva životy, pak na tři životy, pak na čtyři životy, pak na pět životů, pak na deset životů, pak na dvacet životů, pak na třicet životů, pak na čtyřicet životů, pak na padesát životů, pak na sto životů, pak na tisíc životů, pak na sto tisíc životů, pak na časy vznikání různých světů, pak na časy zanikání různých světů, pak na časy vznikání a zanikání různých světů: ´Tam jsem byl, ono jméno jsem měl, k oné rodině jsem patřil, to byl můj stav, to moje povolání, takové štěstí a bolest jsem zažil, to byl můj konec´; pak jinde zas jsem vstoupil do bytí: ´Tady jsem nyní byl, toto jméno jsem teď měl, k této rodině jsem patřil, to byl můj stav, to moje povolání, takové štěstí a bolest jsem zažil, to byl můj konec; tu rozdílně zas jsem znovu vstoupil do bytí.´ Tak si vzpomíná na různé dřívější formy bytí, se všemi svými zvláštními rysy, se svými svéráznými vztahy. Co tu, Sariputto, Dokončený podle pravdy poznává jako mnohé různé dřívější formy bytí, to právě, Sariputto, patří k Dokončenému jako ctnost, je Dokončenému coby ctnost vhod, aby rozuměl tomu, co je nápadné, aby mezi lidmi bylo slyšet jeho lví řev, aby založil říši spravedlnosti.

Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného BUDDHA

Vybrané súty pálijského kánonu Tripitaka

podle jediného doslovného německého překladu

K.E.Neumanna sbírky Madždžhimanikája

přeložil a komentářem opatřil Jan Kozák

súta Zježené vlasy

(Mahásíhanádasuttam)

 

Zpět
Vytiskni stránku