NÁMĚTY

 

Zi

Lidské inkarnace

Věřte – nevěřte, bylo – nebylo, za sedmero světy, za sedmero dimenzemi. Jsem Zi a toto je můj příběh.

Ve své další inkarnaci jsem se inkarnovalo do malého lidského tělíčka. Opět to pro mne bylo velké rozčarování. Bylo jsem totiž stejně bezbranné a bezmocné jako malá myška. Jako obvykle jsem si nedokázalo představit, co pro mne budou inkarnace v lidské podobě obnášet. Toužilo jsem se inkarnovat do velkého a mocného lidského těla, které se nemusí ničeho a nikoho bát. Toužilo jsem být na vrcholu potravinového řetězce a mít bezmála neomezenou moc nad svým okolím. Dlouho jsem bylo bezmocným tvorem, který byl odkázaný na péči svých rodičů. Bylo to pro mne velmi nepříjemné období, kdy jsem nevládlo svým fyzickým tělem. Nemohlo jsem se svobodně pohybovat, ani se domluvit se svým nejbližším okolím. Dalším velmi zákeřným faktorem byla naprostá ztráta paměti, při které jsem zapomnělo všechny svoje minulé zkušenosti a muselo jsem tedy začínat vždycky znovu od začátku.

To byl ale pouze začátek mých problémů. Ve svém životě v lidské podobě jsem se setkalo se spoustou utrpení. Žilo jsem ve stejném světě, jako tomu bylo v předcházejících inkarnacích. Začalo jsem se v něm ale setkávat se zcela novými a nečekanými problémy, které jsem si vytvářelo samo ve své mysli. Někdy jsem svoje problémy prožívalo jako naprosto neřešitelné a snažilo jsem se jich zbavit útěkem prostřednictvím sebevraždy. To se ale ukázalo, stejně jako spousta mých jiných rozhodnutí, jako špatné řešení. Díky ztráty paměti jsem se muselo stále znovu učit způsobem pokus-omyl. Postupně jsem se však stávalo stále zkušenějším a vědomějším.

Uběhlo mnoho času v různých inkarnacích, než můj život začal být snesitelnější. Počátky mých lidských inkarnací byly plné bojů, krutosti a násilí. Trvalo mi hodně dlouho, než jsem pochopilo, že tomu může být i jinak.

Když jsem však zvládlo jednu svoji životní oblast a podařilo se mi zajistit svoji holou existenci, hned se objevila další oblast, se kterou jsem mělo problémy. Velmi náročnou oblastí v lidských inkarnacích se ukázaly mezilidské vztahy. V emoční rovině jsem prožívalo spoustu bolesti a beznaděje. Bylo to opravdu velmi dlouhé a bolestivé období. Muselo jsem se vzdát své výjimečnosti a nadřazenosti a přiznat stejná práva i všem ostatním. Postupně jsem se opět propracovalo od jedince alespoň k částečnému propojení s celkem.

Další velmi obtížnou oblastí mého vývoje bylo prožívání a pochopení společenských procesů. Do této fáze svého vývoje jsem se mohlo dostat až po zvládnutí všech předcházejících oblastí. Jejich zvládnutí totiž záviselo na hlubokém pochopení a spolupráci s jinými lidmi.

Nakonec jsem se dostalo až do takové fáze svého vývoje, že jsem si bylo vědomo celé své minulosti, všech zkušeností, které jsem udělalo v jednotlivých inkarnacích. Získalo jsem všechny zkušenosti, které jsem mohlo v lidské podobě udělat. Jakmile jsem si zvědomilo svoje dřívější inkarnace, začalo jsem všude ve svém okolí vnímat svoje bratry a sestry. Ode mne se lišili pouze stupněm svého vývoje a dosaženého poznání. Na základě toho jsem začalo prožívat bezpodmínečnou a všeobjímající lásku.

A tak nakonec přišla i moje přelomová inkarnace. Konečně jsem mohlo svobodně rozhodovat o svojí budoucnosti. Mělo jsem možnost ve svých lidských inkarnacích pokračovat, abych mohlo pomáhat jiným lidem v jejich vývoji. Mohlo jsem ale také udělat krok do neznáma a pokračovat ve svém vývoji v nehmotné podobě. K mému velkému překvapení jsem totiž zjistilo, že tímto krokem můj vývoj nekončí, ale pouze pokračuje v jiném prostředí. Můj návrat domů se tedy znovu odkládá.

Nebyla to vůbec jednoduchá volba a dlouho jsem s ní váhalo. Nakonec jsem se však rozhodlo.

To už je ale zcela jiný příběh, jehož zveřejnění není na pořadu dne.

LLV – září 2021

Zpět
Vytiskni stránku