Sebeláska

     V praxi se jedná o další velmi otřepanou frázi a zaklínadlo všech „duchařů“. Stačí k tomu stát před zrcadlem a donekonečna si opakovat afirmaci „jsem krásná, štíhlá, žádoucí“, nebo to vyžaduje ještě něco jiného? Mohu vás ujistit, že tudy cesta opravdu nevede. Velmi zřídka se ve své praxi setkávám s tím, že by o sobě někdo vysloveně prohlásil, že se nemá rád. Většina lidí tak nějak automaticky prohlašuje, že se mají rádi a za všechny jejich problémy mohou ti druzí. Ve skutečnosti je ale opak pravdou.

    Všimněte si už jenom odlišnosti pojmů, mít se rád není to stejné jako milovat se. Pokud nevěříte, tak se o tom můžete snadno přesvědčit, stačí když se postavíte před zrcadlo a řeknete si "mám tě rád/a" a budete sledovat jaká je na toto prohlášení odezva vašeho těla. Následně celý postup zopakujte s prohlášením "miluji tě". Určitě pocítíte, že rozdíl bude patrný. Pokud máte s kým, tak pokus můžete rozšířit o variantu, že vám tato slova bude adresovat někdo jiný.

    Pokud se budeme bavit o „sebelásce“, tak se musíme milovat, mít se rád prostě nestačí. Ale i kdybychom se měli jenom rádi, tak bychom si nemohli ubližovat. Tak proč si tedy ubližujeme špatnou životosprávou, cigaretami, alkoholem, nekvalitními potravinami, špatnými vztahy, prací a mnohým dalším. Kromě toho bychom přitom měli mít nějakou sebeúctu a nenechat  si ubližovat ani od nikoho jiného. Pak bychom nebyli ochotni přistoupit na žádné podrazy, vydírání, zneužívání, manipulace a podobné praktiky. A to všechno pochopitelně jak ze strany jiných lidí, tak ze strany státu a společnosti. Pokud se budeme bavit o sebelásce, získají všechny tyto oblasti a praktiky ještě hlubší rozměr. Nebude se jednat pouze o činy směřující vůči naší osobě, ale také naše vlastní jednání a myšlenky. Prostě se musíme stát svým vlastním miláčkem, tou nejcennější bytostí, kterou ve svém životě máme. Svoje zájmy pak musíme zcela přirozeně upřednostňovat před všemi ostatními. Dokonce i když děláme něco pro někoho jiného, je zapotřebí si uvědomit, že to děláme hlavně pro sebe, třeba jenom pro ten dobrý pocit, že jsme někomu jinému pomohli.

    Sebeláska  nám zabezpečí potřebnou sebeúctu, optimální tělo i osobní rozvoj. A jsme zase u toho již zmiňovaného „já, já, já, jenom já“. Kolik z nás si stěžuje na nedostatek lásky, kolik z nás postrádá milujícího partnera, pokud je to i váš případ, tak se nejdříve podívejte, jak jste na tom sami za sebe. Bez této sebezkušenosti nebudete schopni nikdy skutečně a bezpodmínečně milovat nikoho jiného, vždycky to bude jenom projev vašeho ega, potřeba někoho vlastnit, ovládat, manipulovat, dostávat od někoho něco, co sami nemáme a podobně. Bez toho, abyste si dokázali získat a uhájit svůj vlastní životní prostor, nebudete schopni přijmout a dát životní prostor ani nikomu jinému. Když si nevyzkouším, jaké to je opečovávat a hýčkat sám sebe a neudělám tuto zkušenost, nebudu ani vědět, jak mám a mohu opečovávat a hýčkat někoho jiného.

    Jak poznáte, že se vás toto téma osobně týká? Velmi snadno. Pokud se ve svém životě ztotožníte s některými následujícími body, tak byste se měli této problematice přednostně věnovat. S čím větším počtem bodů se ztotožníte, tím jste na tom hůře se svojí sebeláskou. Fyzický věk při tom nehraje žádnou roli a slouží pouze k vymlouvání se a omlouvání svého nezájmu sama o sebe.

  • postrádáte milujícího partnera

  • nejste šťastni nebo alespoň spokojeni ve svém životě

  • trpíte nadváhou nebo chronickými či častými nemocemi

  • jednáním svého okolí se cítíte ubližováni, zneužíváni nebo nedocenění

  • svět, ve kterém žijete, vám připadá nespravedlivý

    Při rozvoji sebelásky si z počátku vystačíme s tím, že se budeme držet jednoduchého pravidla: nedělej druhému to, co nechceš, aby druzí dělali tobě. V dalším kroku pak přidejte, že budete druhým dělat jenom to, co máte sami rádi. Praxe je ale mnohem složitější a toto je pouze začátek cesty. Objevování dalších kroků je velmi zajímavé a přínosné. Proto vás o ně nechci připravit.

    Čím větší nesouhlas a odpor ve vás tyto řádky vyvolají, tím pevněji jsou ve vašem nevědomí bludy týkající se této problematiky zakotveny a tím bude cesta k vaší sebelásce náročnější a tím více překážek na této cestě budete muset překonat.

 LLV -  září 2013 

 

Zpět
Vytiskni stránku