NÁMĚTY

 

Přirovnání o voru

„Stejně, mnichové, jako když nějaký muž na cestě přijde k velké řece a břeh, na němž stojí, je plný nebezpečí a hrůzy, a druhý břeh je bezpečný, bez ohrožení, a není tam žádná loď k přepravě, žádný most k dosažení onoho břehu, tu si tento muž pomyslí: „To je ohromná řeka, tento břeh je plný nebezpečí a hrůzy, tamten druhý bezpečný a bez ohrožení a žádná loď tu není k přepravě, žádný most, abych se odtud dostal. Co kdybych teď nasbíral rákos a kmeny, proutí a listy, a udělal si vor a pomocí tohoto voru, pracuje rukama nohama, abych se ve zdraví dostal na druhou stranu?´ A tento muž, mnichové, by shromáždil rákos a kmeny, proutí a listy, udělal by si vor, posadil by ho na vodu a pracuje rukama, nohama, by se ve zdraví dostal na druhou stranu. A zachráněný, po dosáhnutí břehu, takto by přemýšlel: ´Velmi vzácný je mi vpravdě tento vor, pomocí tohoto voru jsem se, pracuje rukama, nohama, dostal ve zdraví na tento břeh. Co kdybych si teď tento vor zvedl na hlavu nebo naložil na záda a šel odtud, kam bych chtěl?´ Co si o tom myslíte, mnichové? Naložil by tento muž s vorem správně?“

„Jistě ne, ó pane!“

„Co by měl tedy, mnichové, tento muž udělat, aby s tím vorem správně naložil? To by, mnichové, tento muž, zachráněný, po dosáhnutí druhého břehu, takto přemýšlel: ´Velmi vzácný je mi vpravdě tento vor, pomocí tohoto voru jsem se, pracuje rukama, nohama, dostal ve zdraví na druhou stranu. Co kdybych teď tento vor položil na břeh nebo dal do proudu a šel odtud, kam bych chtěl?´ Takovým způsobem, vpravdě, mnichové, by tento muž naložil s vorem správně. Právě tak, mnichové, jsem teď také přirovnal učení k voru, vhodné k záchraně, ale ne k vlastnění.

„Ti z vás, mnichové, kteří tomuto přirovnání k voru rozumíte, zanechte všeho správného, nemluvě o nesprávném.“

 Dvacet jedna řečí askety Gótama zvaného BUDDHA

Vybrané súty pálijského kánonu Tripitaka

podle jediného doslovného německého překladu

K.E.Neumanna sbírky Madždžhimanikája

přeložil a komentářem opatřil Jan Kozák

súta Přirovnání o hadu

(Alagaddúpamasuttam)

 

Zpět
Vytiskni stránku