NÁMĚTY


Rozcestí

V předcházející malé minisérii jste se mohli seznámit se základními organizacemi, které dlouhodobě působí proti našim zájmům. Na základě těchto informací si můžete udělat obrázek o současném stavu naší společnosti a politiky zvlášť.

Ve své dnešní úvaze vycházím z předpokladu, že co je dobré pro moji vlast, to je dobré i pro moji rodinu, a co je dobré pro moji rodinu, je dobré i pro mě samotného. Naopak, co je špatné a co škodí mojí vlasti, to škodí i mojí rodině a ve svém důsledku i mně samotnému. V praxi pro tento předpoklad jistě najdete spoustu příkladů, a proto je nebudu konkrétně uvádět.

Pokud jste doposud neměli o politické a společenské dění zájem, realizace doporučeného postupu vám nezabere příliš času a nevyžaduje dlouhodobé sledování a studium volebních programů jednotlivých politických stran. Za těchto okolností projevení svého osobního postoje vhozením volebního lístku do urny určitě stojí.

V naší ústavě je zakotveno právo na referendum, ve kterém bychom mohli projevit svůj postoj k jednotlivým společenským a politickým otázkám. Vzhledem k tomu, že tato možnost není ani po mnoha letech naplněna, máme jedinou možnost, jak svoji vůli naplnit. Touto možností jsou volby, které proběhnou ve dnech 8. a 9. října. Svým přístupem k těmto volbám můžeme odsouhlasit současný směr vývoje naší společnosti, nebo přehodit výhybku a nasměrovat další vývoj naší společnosti jiným směrem. Dle mého názoru vzhledem k současnému stavu společnosti již další obdobnou možnost mít nebudeme.

V případě, že prostřednictvím volebního referenda chceme hájit své vlastní zájmy, máme jednoduchou volbu. Zvolit kteroukoli ze stávajících politických stran, které jsou zastoupeny v naší Poslanecké sněmovně, nebo dát svůj hlas některé z alternativních, vlasteneckých stran. Dle mého názoru jinou volbu nemáme a to i přes to, že jsem odpůrcem politických stran jako takových.

Volit kteroukoli ze stávajících parlamentních stran z tohoto pohledu není vhodné. Všechny tyto strany již v průběhu předcházejících třiceti let měly možnost pro nás, obyčejné lidi něco pozitivního udělat. Jak v této oblasti obstály, si jistě dokáže každý vyhodnotit sám. Pokud tuto oblast shrnu, pozitivní kritéria našeho života se podstatně snížila a naopak negativní vlivy na náš život výrazně vzrostly. Pro toto hodnocení se dá opět najít spousta příkladů.

Z těchto důvodů není vhodné ani v oblasti voleb spekulovat. Při dodržování dosavadních postupů, které se nám neosvědčily, nemůžeme dospět k jiným, lepším výsledkům. Řešením stávající situace nemohou být pouze kosmetické změny současného systému. Ke skutečné změně je nutné změnit podstatu, tedy samotný systém.

Duchovně i morálně nejčistějším přístupem je volit tu stranu, k jejímuž programu máme postojově nejblíž. Spekulovat nad tím, že se jedná o „malou“ stranu, která se nemá možnost dostat do parlamentu, není ničím jiným než volením menšího zla. V případě, že nás takto bude uvažovat většina, tak se tato „malá“ strana do parlamentu opravdu nedostane. Politická strana totiž není malá nebo velká podle své prezentace ve veřejných sdělovacích prostředcích, ale podle svého programu a lídrů, kteří tento program chtějí realizovat.

Neočekávejte doporučení, které politické straně máte dát svůj hlas. Tato volba a z ní vyplývající zodpovědnost leží jenom na vás. Dovolím si dát pouze návod, jak v tomto výběru postupovat. Nejdříve je zapotřebí z výběru vyloučit všechny politické strany, které jsou zastoupeny v současné poslanecké sněmovně. Dále všechny politické strany, které podporují členství naší republiky v EU a NATU. Stejně tak ty, které u nás prosazují zavedení eura. Z velké části se jedná o jedny a ty samé politické strany. Všechny strany, které tímto výběrem vypadnou, určitě nemohou být vlastenecké a pro nás přínosné. Následně je zapotřebí vyloučit strany, které dostávají více prostoru v našich oficiálních sdělovacích prostředcích. V těchto případech se jedná o řízenou opozici, která ve své podstatě není vlastenecká. Zůstane vám pár politických subjektů, které požadují naše bezpodmínečné vystoupení z EU a NATA. Ani v této skupině však není všechno v pořádku. I zde najdete některé strany podstrčené stávajícím systémem. Kdyby tomu tak nebylo, tak by se tyto strany v našem zájmu zcela jistě spojily a navzájem se nepomlouvaly. Každý z těchto subjektů má svoje nedostatky, proto je zapotřebí zařadit ještě etický filtr, který nám o skutečných hodnotách té které strany mnohé napoví. Na závěr je mezi zbývajícími subjekty třeba volit prostřednictvím intuice. Dalším kritériem pro naši volbu by měl být přístup jednotlivých politických stran ke „covidové pandemii“. Toto kritérium ale do našeho rozhodování příliš nezasáhne. Probruselské politické strany podporují, nebo přímo organizují, opatření v rámci „covidové pandemie“.  Vlastenecké strany je naopak odmítají, nebo proti nim přímo něco dělají.

Víc pro změnu současného stavu momentálně udělat nemůžeme. Proto vám v této činnosti přeji ničím nezastřenou intuici a při vhazování volebního lístku šťastnou ruku.

LLV – srpen 2021

Zpět
Vytiskni stránku