Tady a teď

    Kdo z nás neslyšel nebo nečetl o potřebě být „tady a teď“. Ve všeobecnosti se ale díky nepochopení nejedná o nic jiného než o obyčejnou nic neříkající frázi. Kde jste se dozvěděli, jak takové „tady a teď“ vypadá nebo jak ho v praxi docílit? Bez nasměrování pozornosti do svého nitra se vám ho přitom nikdy realizovat nepodaří. Ve skutečnosti se totiž nejedná pouze o uvědomování si svého okolí a toho co, se odehrává okolo vás, ale zejména o prožívání svých vnitřních reakcí na toto okolí. Bez tohoto celostního vnímání žádné „tady a teď“ být nikdy nemůže. Jedná se tedy o posloupnost: vnější podnět – vazba (přenos tohoto podnětu) s námi – naše vnitřní reakce (prožívání) na tento podnět. Tato návaznost nám umožňuje docházet potřebného poznání, na základě něhož se buď spokojíme s tím, že necháme věci být tak, jak jsou, nebo realizujeme opačný proces, tedy naši reakci směrem ven, směřující ke změně charakteru vnějšího podnětu.

     Tak jak budete získávat zkušenosti a vnitřní moudrost, budete stále častěji shledávat, že tato fáze vaší reakce na okolní podněty není vůbec potřebná, protože věci jsou dobře právě tak, jak jsou. Realizační plán Stvořitele je totiž naprosto dokonalý a jakýkoli náš subjektivní zásah do něho ho může pouze narušit a negativně ovlivnit, což pochopitelně nemůže zůstat bez odezvy z jeho strany. Každá naše reakce je totiž založena na větší či menší míře naší neznalosti. Nikdy neznáme všechny souvislosti a už vůbec nedokážeme domyslet všechny dopady našeho chování. K tomu je zapotřebí velkého mistrovství, „životní šachy“ musíme dokázat hrát se znalostí mnoha tahů dopředu. Proto se v mnohé východní literatuře dočtete, že je zapotřebí plavat po proudu nebo se ohýbat ve větru. Jestli se váš život ubírá tímto směrem, poznáte velmi snadno. Všechno vám v životě půjde velmi snadno a nic nebude vyžadovat větší úsilí. Naopak, každý životní problém vypovídá o tom, že jste se odchýlili od správné cesty. Těmto signálům je zapotřebí věnovat patřičnou pozornost. Každé jejich přehlédnutí nás zatahuje do stále hustší pavučiny problémů. Hlavně z počátku to je cesta po dost tenkém ledě.

     Tento váš přístup bude mít za následek ještě jeden velmi důležitý efekt - za podmínky, že neuděláte žádnou akci, nevytvoříte ani žádnou reakci. Jinými slovy, nevytvoříte si žádnou novou karmu. A to je přesně ten úžasný stav „tady a teď“, ve kterém se nacházíte mimo působení karmy. Tento stav také velmi blahodárně působí na naši psychiku. Netrápíme se při něm ani minulostí, ani se neobáváme nejisté budoucnosti.

    Podstata popsané skutečnosti je velmi jednoduchá, k jejímu naplnění ale vede poměrně dlouhá cesta. Na této cestě musíme zpracovat spoustu nevědomých obsahů, které nám na jedné straně brání uvědomovat si naše vnitřní prožívání a na druhé straně nás nutí nevědoměle reagovat na vnější podněty. Tyto jevy ale mají svoje pevná pravidla a zákonitosti, kterých na této cestě můžeme úspěšně využít. To je ale jiný příběh, jehož popisu se můžeme věnovat někdy jindy.

 

LLV  - říjen 2013

  

Zpět
Vytiskni stránku