Buddhistická novoroční předsevzetí

   

    Jako lidské bytosti máme jedinečnou příležitost rozvíjet a kultivovat naši mysl. Přeji nám všem do Nového roku, abychom tuto jedinečnou příležitost nepromarnili. 

 

2.

 

    Než něco řeknu, tak se zamyslím, jestli to, co chci říct, je pravda, je to laskavé a nápomocné druhým. Pokusím se vyhnout řeči hrubé, urážlivé a veškerému planému hovoru. Také konvenčnímu způsobu řeči jako je dramatizování věcí, lichocení, ve snaze se zalíbit a obstát u druhých. Budu mluvit pravdu a pouze to, co jsem sám/a viděl/a a mám vlastní zkušenost.

 

Zpět
Vytiskni stránku