Ženská spiritualita

    Jak název napovídá, tentokrát nepíši ze své vlastní přímé zkušenosti, ale pouze ze zkušenosti zprostředkované, kterou mi umožnily udělat moje klientky. Je mi jasné, že se tímto tématem vydávám na tenký led, ale přijde mi natolik zajímavé a důležité, že je nechci opomenout. Bude pouze na vás, jestli najdete dostatek odhodlání ověřit si následující řádky v praxi. Tento text je sice o ženách a hlavně pro ženy, ale rozhodně neuškodí, když si jej přečtou i muži. Minimálně proto, že lépe pochopí, co se s jejich partnerkami odehrává.

    Před mnoha lety jsem jako spousta z vás četl knihy Carlose Castanedy, kde mimo jiné uváděl, že ženy mají mnohem větší spirituální předpoklady než muži a jsou pro spiritualitu přímo předurčeny. Na základě zkušeností, které jsem do té doby s klientkami udělal, jsem tomu tehdy nevěřil. Třeba autor svoje tvrzení dostatečně nevysvětlil, nebo to byla pouze otázka nekvalitního překladu. Prostě jsem nepochopil, jak to myslí a co ho k tomuto závěru vede. Po hlubším pochopení působení a projevů karmy mu s odstupem doby dávám plně za pravdu. Ženy opravdu dostaly velký dar, který si ale podle všeho neuvědomují, nebo jej minimálně nevyužívají. Spousta z nich jej naopak bere spíš jako těžký úděl nebo dokonce prokletí. Dále vysvětlím, o co jde a jak se s tímto darem dá efektivně pracovat.

    Jistě jste si všimly, že ženy většinou trpí velkým kolísáním nálad, které je spojeno s menstruací. Tento stav obnáší spoustu nepříjemností, kterým musí čelit. Počínaje fyzickou nepohodou a starostmi, které muži neznají, přes fyzicky bolestivou menstruaci, strach z otěhotnění, když se menstruace opozdí a ony otěhotnět nechtějí, přes pravý opak, když přijde jejich čas a ony otěhotnět chtějí a menstruace naopak stále přichází. Všechny tyto situace jsou provázeny změnou nálady a emocemi, které většinou nejdou přehlédnout. Ve své praxi jsem se často setkal s případy, kdy ženy chtěly pomoct od bolestivé menstruace. Vesměs to nebyl žádný velký problém. Ostatní projevy se ale většinou schovají pod rozbouřené hormony, se kterými se nedá nic dělat. Kromě těchto pravidelných stavů sem patří i stavy jedinečné, jakými je porod či období přechodu. Tolik stručně o těchto nepřehlédnutelných projevech.

    Přejděme ale k podstatě těchto stavů. Ve všech těchto situacích se z duchovního hlediska jedná o aktivní působení karmy. Stačí tuto karmu zpracovat, nepříjemné příznaky zmizí a duchovní pokrok je na světě. Dle mého názoru tento přístup každopádně za vyzkoušení stojí. Usuzuji tak alespoň z reakcí klientek, které se zbavily fyzických bolestí, které by je jinak provázely ještě spoustu let. Jistě v této oblasti můžete sledovat značné výkyvy, které jsou zapříčiněny souběhem různých spouštěčů karmy.  Z mého pohledu je škoda, že tuto příležitost ženy nevyužívají. Jako muži to máme složitější v tom, že si absenci těchto příležitostí musíme uměle navozovat prací s Merkabou, hladovkami a podobně.

     Zdůvodňování těchto stavů hormonálními výkyvy není věcně správné. Na cestě od důsledku k jeho příčině bychom tím zůstali pouze na polovině cesty. V takovémto případě bych se totiž musel zeptat na to, co tyto hormonální výkyvy zapříčiňuje. Ve své podstatě by se dalo říci, že bychom zaměňovali příčinu s důsledkem. Tato cesta má zcela konkrétní směr. Od důsledků, které jsme schopni vnímat, tedy od negativních fyzických projevů, emocí a negativních myšlenek přes chemické změny v organismu až k jejich příčinám. Těmito příčinami mohou být individuální nebo globální karmické vlivy, se kterými jsme schopni pracovat. Tyto karmické vlivy můžeme vytestovat a následně zpracovat. Výsledky této činnosti se pak bezprostředně pozitivně projeví například při další menstruaci.

    Můžete se zeptat, jak takové karmické projevy v praxi poznáme. Ve fyzické oblasti to mohou být například bolesti břicha, nadýmání, bolesti v kříži, otoky nohou, kruhy pod očima a podobně. V emoční oblasti to může být například podrážděnost, netolerance, hádavost, agresivita. V psychické oblasti například deprese, negativní myšlenky, špatný spánek, těžké sny a podobně. Mohu vás ujistit, že nic z toho není při menstruaci jako průvodní jev nutné. Pouze to ukazuje na to, že něco není v pořádku, že je třeba něco zpracovat, pochopit a změnit. Vnímání popsaných projevů je značně individuální a je závislé na citlivosti každého jedince.

     Samostatnou kapitolou je v této oblasti nechtěné otěhotnění, nebo naopak neschopnost otěhotnět. V obou případech se většinou jedná právě o karmické projevy, které tímto zásadním způsobem ovlivňují život ženy, případně celé rodiny. Tímto způsobem dokáží minulé životy zásadním způsobem ovlivnit naši přítomnost i naši budoucnost.

    Další závažnou oblastí, které se většina žen nevyhne, je období přechodu, se všemi jeho problémy. Období tohoto prožívání je závislé na tom, jak dalece se která žena ztotožňuje se svým ženstvím, jaké má vztahy s partnerem, svými dětmi a jak silnou je osobností. Všechny tyto oblasti je opět možno v karmické oblasti ošetřit a v prožívané realitě patřičně změnit.

    Je dobré si uvědomit, že kromě těchto přirozených individuálních spouštěčů karmy existují i spouštěče plošné, mezi které patří například astrologické tranzity.

    V praxi pak můžeme ještě hovořit o umělých spouštěčích karmy, kdy si daná osoba spouští karmu svojí individuální činností. Může se například jednat o tolik oblíbenou jógu, práci s Merkabou, hladovky, ale třeba i obyčejný stres nebo jiná restimulace. Pokud těmto spouštěčům nevěnujeme dostatečnou pozornost, mohou náš život podstatným způsobem ovlivnit.

    V našem životě není nic černobílé, a proto se všechny popsané vlivy (a nejen ony) v různých poměrech sčítají, čímž vzniká různá intenzita působení karmy a prožívaných obtíží.

     Jak můžete vidět, jedná se o zajímavou problematiku, jejíž psychický potenciál však v převážné většině případů zůstává nepovšimnut. Řešení problémů s menstruací se v praxi převážně omezuje na její bolestivost na fyzické rovině. Navíc většina žen k tomuto fenoménu přistupuje v duchu klasické medicíny, tedy neřešit příčinu, ale nejrůznějšími způsoby potlačuje její projevy.

    Proto dávám hlavně čtenářkám na zamyšlení, jestli je nutné prožívat všechny nepříjemnosti spojené s popsanou problematikou a jestli nestojí za to náležitě využít jejich transformačního potenciálu ke zpříjemnění života a pro svůj duchovní růst. 

LLV – květen 2014

 

Zpět
Vytiskni stránku