Malé zamyšlení nad současným stavem naší duchovní scény.

    K tomuto zamyšlení mě inspiroval článek Pavla Karpety, zveřejněný dne 10.1.2011 na Matrixu pod názvem Úvaha k novému roku 2011. Najdete v něm, ostatně jako ve všech autorových článcích, plno moudrých myšlenek, které rozhodně stojí za přečtení. Pro potřeby mého zamyšlení si dovoluji zveřejnit malou ukázku.

Citace
    „Není vám podobně jako mně nápadné to, že když tak pročítáte záplavu nejrůznějších poselství a channelingových sdělení posledních let, nikde nezahlédnete ani náhodou např. zveřejněný výtah z rozhovoru třeba s tiskovým mluvčím takové celebrity podsvětí, jakou je jistě Satan nebo Lucifer či jak se ti kluci tam dole všichni jmenují?
Proč zástupci energií soupeřících se světlem o vládu nad touto planetou a touto částí vesmíru nevyužívají možnosti vést vlastní intenzívní reklamní kampaně, vnášející zmatek do našeho myšlení? Není-li otevřené vyznání těchto sil na pořadu dne, měli bychom se zamyslet, proč tomu tak asi není.
    Nabízím vám jednoduchou odpověď : nepotřebují to. Z jejich pohledu se zatím skutečně celkem nic neděje. Proto zůstávají v klidu. Zůstávají v klidu, protože vývoj zde jim v podstatě hraje do karet.
    Jejich klid je postaven na skutečnosti, že z jejich pohledu se neděje nic, co by ohrožovalo jejich zájmy. Práci za ně totiž vykonávají právě ti proroci, kteří nám lakují budoucnost na růžovo.“

Úvod
    Ve své známé minulosti jsem se již vícekrát setkal s tím, že jsem si lidově řečeno „naběhnul“ či „nabil nos“. Ve všech případech jsem za to zaplatil přerušením svého pozitivního vývoje a vynaložením značného úsilí na navrácení původního trendu. Z tohoto důvodu jsem se zřejmě stal opatrnějším než většina ostatních. Nechci totiž stále dokola opakovat stejné chyby. Z tohoto pohledu také průběžně sleduji aktuální stav na duchovní scéně. Na základě svých postřehů a osobních zkušeností s touto oblastí považuji za potřebné čtenáře upozornit na některé skutečnosti.
    Dovolím trochu nesouhlasit s Pavlovým názorem, že temná strana aktivně nic nedělá a dělat nemusí. S jejími aktivitami se naopak v praxi můžeme setkat velmi často. Doba se ale změnila a tak až na pár výjimek tyto aktivity nemají onu vyhraněně pohádkovou podobu čerta požadujícího úpis vlastní krví. Dnes je „in“ jít cestou ke Světlu a tak by na tuto průhlednou hru málokdo přistoupil. Mnohem účinnější je tuto cestu poněkud poupravit a odklonit ji potřebným směrem. Málo kdo je totiž schopen dohlédnout, kam jeho cesta vede a kde skončí. Pokud k tomu přidáme masovost takto upravených cest, lze nenápadně a s minimální námahou dospět k velké účinnosti. Tento stav je možný zejména díky značné naivitě těchto poutníků a jejich neznalosti základních funkčních principů. V dobré víře si pak nemusí nic prověřovat, stačí, když to řekne ten, nebo onen samozvaný vůdce. Selský rozum je často nahrazován dobrou vírou, intuicí a pocity.
    Pro ilustraci uvedu několik oblastí, kterých se tento stav týká.

Nové energie
    Vzhledem k dnešní nové, transformační době už přece nejsou dřívější osvědčené postupy dostatečně účinné a potřebujeme nové typy účinnějších energií. Za tímto účelem nám jsou dodávány modifikované Merkaby, Chrámy světla, Světelné sloupy, SSS a další. Všechny mají jeden společný rys, nemusíte nic dělat, stačí je na sebe nechat působit.
    Pokud budeme věřit Védám, tak momentálně nic nového pod sluncem neprožíváme, všechno tu už bylo a jenom se to cyklicky opakuje. Navíc se podle jejich rozdělení nenacházíme v nijak pozitivním období vývoje, ale naopak teprve v první části Kalijugy, tedy v období temna.
    Pravdou je, že z minulosti je známa spousta energetických systémů. Všechny mají svá jména, která jim daly kultury, které je s úspěchem používaly. Všechny tyto energie obhospodařují bytosti, které jsou schopny nás i po tak dlouhé době při setkání poznat a patřičně přivítat. I když se některé z těchto energií na první úrovni používají pouze pasivně, všechny na vyšších úrovních vyžadují aktivní práci uživatele. Mají také zcela konkrétní způsob využití, který je hodně vzdálený použití univerzálnímu.
    Nezdá se vám to absurdní? A koho dnes napadne zajímat se o zdroj energie, jaké nebo které bytosti je obhospodařují, z čeho se tyto energie skládají a jak s nimi nejlépe aktivně pracovat? Osobně se často setkávám s tím, že mi šťastný uživatel těchto energií nedokáže na žádnou z těchto konkrétních otázek odpovědět. Ke spokojenosti mu stačí, že tyto energie dobře vnímá. O tom, jaké jejich působení bude mít účinky je zřejmě zbytečné přemýšlet. A jakou si myslíte, že dá druhé straně práci namíchat vám takové energie, které vás postupně svedou na scestí a zastaví váš duchovní vývoj? Podle mojí zkušenosti opravdu minimální.
Zaručené informace od vyspělých duchovních bytostí.
    Spousta lidí se v této době honosí tím, jak mají dobré napojení „nahoru“. O této skutečnosti se dá docela dobře pochybovat. Ve většině případů si tito lidé ani neuvědomují, jaký je rozdíl mezi napojením a posednutím. Jakou kritičnost pak od nich lze očekávat ve vztahu k obsahům předávaných sdělení?. Nejdříve k použitým pojmům. Napojení je o tom, že se zeptám, kdy chci nebo potřebuji a pokud je to možné, tak dostanu odpověď nebo alespoň náznak toho, o co jde. Tyto informace se převážně zdají neúplné a nedostačující, což je zapříčiněno tím, že nám naše vedení musí ponechat svobodu rozhodování a nemůže přímo zasahovat do našeho vývoje. Posednutí je o tom, že ať chci nebo nechci, dostávám informace, o jejichž obsahu rozhoduje předávající strana. Tyto informace jsou naopak ucelené a autoritativní.
    Otázkou zůstává, kdo je tou předávající stranou. Ve většině případů si tím nemůžeme být nikdy zcela jisti a naším nejlepším vodítkem většinou zůstává forma a obsah předaných sdělení. Ve své praxi jsem se velmi často setkal s tím, že se za velké mágy a démony vydávaly duše, které na tom byly velmi špatně. Naproti tomu se za vyspělé světelné bytosti vydávali představitelé temnoty. Často nezbývá než se kriticky zamyslet nad předávaným obsahem. To ale často nebývá jednoduché, protože na scestí nás přivede i malá změna jinak na první pohled velmi duchovního obsahu.
    V žádném případě nelze předpokládat, že každá bytost, která nemá fyzické tělo, je vyspělejší než jsme my. Minimálně musíme počítat s tím, že se tímto způsobem můžeme po fyzické smrti kontaktovat s každým smrtelníkem, ať na tom za svého života byl jakkoli. Nemluvě o tom, že i bytosti vyznávající temnou stranu mohou být mnohem vyspělejší než jsme my. A tak se v praxi setkáváme se spoustou podstrčených Vyšších Já, Průvodců, Andělů, Mistrů a dalších.
    Za pozornost stojí i vlastní obsahy předávaných sdělení. Copak existuje nějaká univerzální pravda, kterou by bylo možno předat a uplatnit pro všechny a na všech úrovních? Osobně tento druh informací považuji za blábol, protože ke svému rozvoji potřebujeme právě tu svoji individuální pravdu, která nás dokáže posunout o potřebný kousek dál. Obdobně je tomu s historickými informacemi typu Amenti, ve kterých je převážná část informací pravdivá, ale ten překroucený zbytek stačí k tomu, abychom se na naši historii dívali zcela jiným pohledem. V duchu této propagandy se pak k aktuálním událostem stavíme přesně naopak, než bychom měli.
    Pak se nemůžeme divit spoustě „zaručených“ návodů a rozporuplných informací, kterých se nám z této sféry dostává. Duchovní oblast má jednu kouzelnou vlastnost, z předaných informací se dá vždycky nějak vybruslit, nebo se dají vyložit dvojím způsobem. Například třetí světová válka v listopadu minulého roku. Doufám, že jste stejně tak jako já vděčni všem, kteří se na místo práce na sobě za její odvrácení modlili a posílali Světlo na patřičná místa. Stejně tak dobře by to ale na základě reality mohl být blábol, který vy falešného proroka musel v očích ostatních zdiskreditovat.

Zázračné přípravky
    Obdobná situace je v oblasti zázračných přípravků a prostředků, které jsou doslova na všechno. Zaručí nám dokonalé zdraví, vyléčení všech nemocí a duchovní růst jako bonus k tomu.
    Na základě této propagandy se vždy najde spousta těch, kteří rádi natáhnou ruku po tomto ideálním řešení problémů. Stačí zaplatit a vše potřebné vám doslova spadne do klína bez toho abyste se sebou museli sami cokoli dělat. Není zapotřebí nic pochopit a nic na sobě změnit. A tak máme možnost volby mezi různými MMS, diamantovými vodami, koloidními přípravky, zářiči a čipy. Do této kategorie se spolehlivě vejdou i všechny upravené a naprogramované předměty, jako jsou karty, očička, zářiče a další. Všechny tyto možnosti mají jedno společné, jejich funkční princip uživateli není dostatečně znám a stejně tak neznámé jsou jejich konečné účinky na náš organizmus.
    Když nic jiného, tak na zamyšlení stojí jejich univerzálnost a vhodnost pro všechny. V každém případě nedoporučuji používat cokoli, o čem nevím, na jakém principu funguje a jaké důsledky tato funkce na mě bude mít. V této oblasti to ale nikdy s jistotou vědět nemůžeme.

Nové metody
    V tomto případě by asi bylo výstižnější použít pojmu staro-nové. Ve skutečnosti jsem se s ničím opravdu novým nesetkal. Při troše znalostí historie se tyto zázračné metody dají v dávné minulosti lidstva dohledat. Vesměs jsou pouze převlečeny do nového názvosloví. To by až tak nevadilo, kdyby z nich jakýmsi nedopatřením nezmizely bezpečnostní mechanismy, které byly původně jejich nedílnou součástí. A tak jsou nám k širokému použití předkládány různé Metody okamžitého léčení prostřednictvím kvantového unášení, či čehokoli jiného. Jejich použití je pro většinu zájemců většinou nereálné, nebo pro jejich nedostatečnou vyspělost přímo nebezpečné. Vše je při tom činěno s tou nejlepší vůlí a úmyslem. A tak i přes to karma těchto zájemců utěšeně narůstá a temná strana může být opět spokojena.
    Samostatnou kapitolu zde tvoří slátaniny různých metod bez ohledu na jejich funkčnost. Takto „vylepšené“ metody ztrácí svoji původní účinnost, čímž zpomalují nebo přímo zastavují pokrok osob, které je používají. Mimo to odvádí pozornost od osvědčených a funkčních metod, které by mohly lidem pomoci. O pokroku a pozitivním vývoji uživatelů se v tomto případě opět nedá hovořit.
    Proto stojí za to znát základní principy duchovní práce a na jejich základě každou novou metodu posoudit. Ani v duchovní oblasti se totiž bez funkčních principů neobejdeme.

Skupinová práce
    Často však ke zastavení či alespoň zbrzdění pokroku stačí přesměrování hledajícího od práce na sobě ke skupinové práci. Je to stejný efekt, jako když se bez sebelásky snažíme milovat někoho jiného. Tato snaha je předem určena k fiasku. Jejím výsledkem je pak často rozčarování a zanevření na tento druh aktivity. O ztrátě času, který bylo možno věnovat práci na sobě, ani nemluvě.
    Sem zcela jistě můžeme zařadit i spoustu skupin, které vykazují charakter sekt, z jejichž vlivu je značně obtížné se vymanit. Patří sem i různé školy, v jejichž pozadí stojí skrytá manipulace a nasazování různých duší do fyzických případně energetických těl žáků. I s těmito případy jsem se ve své praxi setkal.
    Samostatnou oblastí jsou nejrůznější skupinové aktivity, se kterými na základě nějaké alarmující informace vždy někdo přijde. A tak se dělají nejrůznější kolektivní meditace, jako jsou úplňkové, na pomoc deštným pralesům, matce Zemi a mnohé další. Všechny pak mají jedno společné, otevírají srdce meditujících každému, kdo má zájem do nich vstoupit. V této souvislosti mi přijde dost úsměvné snažit se pomáhat někomu, kdo má mnohem větší možnosti a schopnosti než my všichni dohromady.
    Když se na většinu vedoucích těchto skupin či hnutí podíváte nezaujatě zvenčí, jenom těžko můžete pochopit, jak je možné, že jim tolik lidí sedne na lep. Nemusí nic dokazovat, stačí, když mají patřičné charisma a pozitivní vizi budoucnosti, která je většinou realitě hodně vzdálená. V těchto případech vše probíhá na principu „císařovy nové šaty“. Stačí když vůdce prohlásí, jak je to či ono úžasné a jak krásně to funguje. Kdo je natolik silný, aby dokázal být horší než všichni ostatní, kterým to tak krásně funguje? K davové psychóze, kdy se všichni předhání v tom, kdo je lepší, pak už je jenom krůček. I když to s realitou nemá nic společného, tak se všechno jeví tak úžasné a kdo by si nechtěl svoji i kolektivní budoucnost malovat na růžovo?
    V tomto směru jsem učinil malý praktický pokus se zaměřením na otestování připravenosti lidí na skupinovou práci. Stav současné skupiny jsem porovnal se stavem jiné skupiny, jejímž členem jsem byl před patnácti lety. Znalosti současných členů byly sice bezesporu vyšší, ve schopnostech a předpokladech týmové práce se ale za tu dobu nic podstatného nezměnilo. Podle mého názoru většina z nás ještě nepřekonala období individuální práce na sobě a již pošilháváme po vyšších metách.
    Ve své podstatě se nejedná o nic jiného než o realizaci výukové lekce, která neodpovídá momentální vývojové úrovni žáka. Pokrok je tímto způsobem zastaven a druhá stran může být opět spokojena.

Závěr
    Je možné, ba přímo pravděpodobné, že se vám bude zdát, že celou naši duchovní scénu vidím příliš černě. A to jsem vzpomněl pouze ty nejmarkantnější příklady se kterými jsem se ve své praxi setkal a které mohu doložit. Pokud tomu tak je, a já jsem přesvědčen, že je, tak proč by obě strany nebyly spokojeny? Jsoucí za Světlem jsou ve své naivitě spokojeni, jak se jim dobře daří a jak rychle postupují. Druhá strana je spokojena, protože moc dobře vidí, kam se tato cesta ubírá. Navíc je k tomu zapotřebí připočíst velkou masu lidí, kteří se o nic nesnaží a svými kvalitami spadají do kompetence temné strany. V tom tedy spočívá zdánlivá pasivita temné strany, víc rozhodně dělat nemusí.
    Nikomu z vás přitom nic nebrání, dříve než se do čehokoli pustíte. náležitě si tuto oblast prověřit. Když na to nemáte, tak se do toho nepouštějte a dělejte jenom to, na co máte. Pokud se domníváte, že na to máte, a víte o co jde, tak si to raději ještě z několika nezávislých zdrojů prověřte. Při své volbě používejte selský rozum a seznamte se se základními funkčními principy, které musí veškeré dění splňovat. Pokud budete zvažovat použití různých výživových doplňků či jiných preparátů, otestujte si jejich individuální vhodnost přímo pro vás. Co je vhodné pro jednoho, může druhému uškodit. Pokud už v nějaké ze zmiňovaných aktivit „jedete“, tak ji kriticky přehodnoťte a každopádně si ji důkladně prověřte. Čím dřív s nevhodnou činností přestanete, tím lépe pro vás. Buďte soudní, nezaměňujte pozitivní myšlení s idealizmem a uvědomte si, že ani v duchovní oblasti nejsou koláče bez práce.

LLV- leden 2011

Zpět
Vytiskni stránku