NÁMĚTY

 

Rathaviníta súta

Rozprava o dostavnících

Předpokládejme, že kosalský král Pasenadi, žijící v Sávatthí, má něco naléhavého do činění v městě Sáketa. Služebnictvo proto připraví mezi uvedenými městy štafetu sedmi dostavníků tažených dvojspřežími cvičených koní.

Tak kosalský král Pasenadi opustí Sávatthí a ve vnitřní bráně paláce nasedne do prvního dostavníku; a tímto prvním dostavníkem dorazí k druhému dostavníku. Vystoupí z prvního dostavníku a nasedne do druhého dostavníku; a tímto druhým dostavníkem dorazí ke třetímu dostavníku.

A vystoupí z druhého dostavníku a nasedne do třetího dostavníku; a tímto třetím dostavníkem dorazí ke čtvrtému dostavníku.

A vystoupí z třetího dostavníku a nasedne do čtvrtého dostavníku; a tímto čtvrtým dostavníkem dorazí k pátému dostavníku.

A vystoupí z čtvrtého dostavníku a nasedne do pátého dostavníku; a tímto pátým dostavníkem dorazí k šestému dostavníku.

A vystoupí z pátého dostavníku a nasedne do šestého dostavníku; a tímto šestým dostavníkem dorazí k sedmému dostavníku.

A vystoupí z šestého dostavníku a nasedne do sedmého dostavníku; a tímto sedmým dostavníkem dorazí k vnitřní bráně paláce v městě Sáketa.

Přátelé, známí i blízcí příbuzní se krále, jenž právě dorazil k vnitřní bráně paláce, zeptají; ´Ach, velký králi! Přijel jsi ze Sávatthí k bráně paláce města Sáketa pomocí tohoto cvičenými koňmi taženého dostavníku?´

Ctihodný příteli! Jakým způsobem by měl kosalský král Pasenadi odpovědět, aby o něm bylo možno říci, že odpověděl správně?“

„Ctihodný příteli, o kosalském králi Pasenadim lze říci, že odpověděl správně, pokud odpověděl takto: ´Zatímco jsem pobýval v Sávatthi, měl jsem něco naléhavého do činění v tomto městě Sáketa. A tak mi služebnictvo mezi městy Sávatthi a Sáketa připravilo štafetu sedmi dostavníků, tažených dvojspřežím cvičených koní. Tak jsem se vnitřní branou paláce vydal ze Sávatthí a nasedl na první dostavník. Pomocí tohoto prvního dostavníku jsem dorazil k druhému dostavníku. Vystoupil jsem z prvního dostavníku a nasedl do druhého dostavníku; a pomocí tohoto druhého dostavníku jsem dorazil k třetímu dostavníku. Vystoupil jsem z druhého dostavníku a nasedl do třetího dostavníku; a pomocí tohoto třetího dostavníku jsem dorazil ke čtvrtému dostavníku. Vystoupil jsem z třetího dostavníku a nasedl do čtvrtého dostavníku; a pomoci tohoto čtvrtého dostavníku jsem dorazil k pátému dostavníku. Vystoupil jsem ze čtvrtého dostavníku a nasedl do pátého dostavníku; a pomocí tohoto pátého dostavníku jsem dorazil k šestému dostavníku. Vystoupil jsem z pátého dostavníku a nasedl do šestého dostavníku; a pomocí tohoto šestého dostavníku jsem dorazil k sedmému dostavníku. Vystoupil jsem z šestého dostavníku a nasedl do sedmého dostavníku. A tím jsem přijel k vnitřní bráně paláce města Sáketa´ Pokud kosalský král Pasenadi odpoví tímto způsobem, lze říci, že otázku zodpověděl správně.“

„Ctihodný příteli, stejně tak vyčištění jednání má za účel ustavení vyčištění mysli. Vyčištění mysli má za účel ustavení vyčištění názoru. Vyčistění názoru má za účel ustavení vyčištění překonáním pochybností. Vyčištění překonáním pochybností má za účel ustavení vyčištění poznáním a zřením, co je a co není stezka. Vyčištění poznáním a zřením, co je a co není stezka, má za účel ustavení vyčištění poznáním a zřením postupu praxe. Vyčištění poznáním a zřením postupu praxe má za účel ustavení vyčištění poznání a zření. Vyčištění poznání a zření má za účel uskutečnění Nibbány, jež je nepodmíněná a bez lpění. Ctihodný příteli! Účelem ušlechtilého života pod vedením Vznešeného je uskutečnění Nibbány, nepodmíněné a bez lpění.“

Výňatek z Rathaviníta sutta

Rozprava o dostavnících

Pokrok o pěstování vhledu

Pojednání o buddhistické meditaci

Mahási Sayadó

 

Zpět
Vytiskni stránku