Novoroční bilancování

    Jako každoročně, tak i letos začínáme nový rok bilancováním roku právě uplynulého a pohledem do roku letošního.

    Pokud se ohlédneme za právě uplynulým rokem a cíli, které jsme si vytýčili, musíme konstatovat, že to s jejich naplněním bylo jako ve většině případů. Něco se nám splnit podařilo a něco, pro nedostatek času a jiných úkolů, ne.
    Hlavní rest spatřujeme v oblasti teorie, kde se nám nepodařilo najít dostatek prostoru k jejímu doplnění a lepší formulaci. Nesplnění tohoto cíle úzce souvisí s naší publikační činností.
    Naproti tomu se nám v ostatních oblastech celkem dařilo. Dokonce se nám podařilo uskutečnit náš dřívější záměr a rozšířit naši činnost pro veřejnost pravidelnými debatami při čaji. Stejně tak se nám podařilo rozšířit naši práci s klienty, a to zejména díky tomu, že Rosťa dokončil svoje studium a stal se plnohodnotným vedoucím sezení. Tato skutečnost ne jenom kvantitativně rozšířila počet našich klientů, ale díky zastupitelnosti vytvořila i možnost věnovat se závažnějším případům. V oblasti našich internetových stránek se nám podařilo realizovat náš záměr pravidelných aktualizací i zavedení fotogalerie, sloužící k jejich oživení. Dostatečný prostor jsme věnovali také svému osobnímu růstu. Mimo individuálních účastí na různých externích seminářích jsme na sobě průběžně pracovali formou sezení ŘKM. V závěru roku jsme také uskutečnili interní seminář v rozsahu Přechod branou 1, od Roberta MONROOA. Rovněž se nám podařilo naplnit naše předsevzetí a v rámci mapování lokalit Velké Moravy jsme se v loňském roce věnovali hoře sv. Klimenta.
S přihlédnutím k řešení spousty běžných osobních závazků jsme v této oblasti odvedli značný kus práce, která se na nás viditelně pozitivně projevila a s jejímiž výsledky jsme spokojeni.

    V následujícím roce hodláme stavět na základech, které jsme si připravili v loňském roce. Hodláme naplnit naše loňské předsevzetí a více se věnovat otázkám teorie a publikační činnosti. Tuto oblast budeme prezentovat zejména prostřednictvím našich internetových stránek, které jsme po několika letech důkladně přetvořili. V této podobě by naše stránky měly být rychlejší, přehlednější, se snadnějším intuitivním ovládáním a měly by nám umožnit kvalitnější prezentaci naší činnosti. Tyto stránky budeme, stejně jako v minulých letech, pravidelně aktualizovat v obdobném rozsahu, jako tomu bylo doposud. Tak, jako v loňském roce, i letos hodláme většinu svého úsilí věnovat práci na sobě. Hodláme se nadále účastnit vhodných externích kurzů a seminářů, o jejichž úrovni a přínosech vás budeme informovat prostřednictvím našich recenzí. Mimo to budeme v rámci naší interní činnosti pokračovat v řešení svých problémů prostřednictvím sezení ŘKM. V tomto roce hodláme rovněž uskutečnit interní seminář v rozsahu Přechod branou 2, od Roberta MONROOA. S přihlédnutím na naše časové možnosti budeme dále pracovat s klienty, kteří se na nás obrátí se žádostí o řešení svých osobních problémů. Tak, jako každý rok, i letos hodláme navštívit a zmapovat další ze známých lokalit Velké Moravy. Budeme také pokračovat s akcemi pro veřejnost, prostřednictvím besed v Chajovně. Termíny a obsahy těchto besed na letošní rok najdete jako součást této aktualizace.

    U této příležitosti chceme poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na tvorbě našich nových internetových stránek. Dále děkujeme všem, kteří o naši činnost projevili aktivní zájem a podpořili nás v naší práci svými připomínkami a podněty. I nadále doufáme ve vaši přízeň a aktivní zpětnou vazbu, které si velmi ceníme. Uvítáme zejména připomínky k našim internetovým stránkám, tipy na další velkomoravské lokality a témata pro besedy při čaji.
    Závěrem vám chceme popřát všechno dobré v novém roce, hodně přizpůsobivosti a úspěšné překonání všech obtíží, které nás letos čekají.


LLV – prosinec 2008

 

Zpět
Vytiskni stránku