Buddhistická novoroční předsevzetí

 

   

    Jako lidské bytosti máme jedinečnou příležitost rozvíjet a kultivovat naši mysl. Přeji nám všem do Nového roku, abychom tuto jedinečnou příležitost nepromarnili. 

12.    

    Nebudu se litovat, ale přijmu odpovědnost za svoje skutky. Nepochopení karmy a jejího následku je základní problém ve společnosti, který vede k tomu, že to, co se nám děje, máme tendence připisovat za vinu někomu jinému. Budu s trpělivostí snášet nepříjemné a snažit se předcházet vytváření další neprospěšné karmy.

 

Zpět
Vytiskni stránku