Buddhistická novoroční předsevzetí

   

    Jako lidské bytosti máme jedinečnou příležitost rozvíjet a kultivovat naši mysl. Přeji nám všem do Nového roku, abychom tuto jedinečnou příležitost nepromarnili. 

9. 

    Budu kultivovat ušlechtilé přátelství, chránit a pečovat o ty, kteří podporují moji snahu žít ušlechtilý život. Budu se vyvarovat společenství zvrhlých lidí, kteří nežijí v souladu s etickými pravidly a vedou ke zkáze.

 

 

Zpět
Vytiskni stránku