Konec roku


    Blíží se konec roku a tím i příležitost k bilancování dosažených výsledků. Touto oblastí se však na tomto místě nebudeme obšírněji zabývat. Omezíme se pouze na konstatování, že s výsledky, které se nám podařilo v tomto roce dosáhnout, můžeme být spokojeni. Dokázali jsme se opět o kousek posunout ve svém vývoji a našlo se i dost takových, kterým jsme dokázali pomoci při řešení jejich problémů.

    Stejně tak je však tato doba vhodná pro vytýčení nových cílů. V této oblasti nepředpokládáme žádné výraznější změny. Svoje stránky hodláme provozovat ve stávajícím rozsahu a obdobným způsobem jako doposud. Aktuální texty z letošního roku budou přidány k předcházejícím ročníkům a budou k dispozici na stránce ke stažení. Následující aktualizaci, ve které se promítne tato změna, plánujeme v první polovině ledna 2005.

    V příštím roce se hodláme více zaměřit na práci pro veřejnost. Na našich stránkách budeme publikovat seriál věnovaný populárně pojatým základům teorie. Budeme nadále pokračovat v recenzích knih, které se k nám dostanou. Svoje místo budou mít i náměty k zamyšlení a příběhy z prováděných sezení. V případě potřeby se určitě najde místo i na aktuální témata.
Ve své činnosti dáme větší prostor oblasti přednášek a chystáme sérii seminářů na téma efektivní práce s psychikou. S bližšími podrobnostmi se budete moci seznámit v lednu příštího roku.

    Závěrem vám chceme poděkovat za přízeň, kterou jste nám v tomto roce prostřednictvím návštěv těchto stránek projevili.
Přejeme vám klidné a spokojené prožití vánočních svátků. V novém roce vše nejlepší a mnoho úspěchů.

Zpět
Vytiskni stránku