Ve většině publikací s regresní tématikou se můžeme setkat s velmi zajímavými událostmi, ve kterých se lidé prožívají jako významné osobnosti nebo kde je procházená událost něčím zvláštní a mimořádná a tím i náležitě atraktivní. Z toho pak vzniká dojem, že jsme v minulosti byli všichni faraóny, kněžkami, šamany, hrdinnými válečníky a podobně. Ve skutečnosti na jeden takový příběh připadají desítky naprosto banálních příběhů, ve kterých klient prožívá zcela běžný, byť někdy dost tragický osud. Autoři publikací pak tyto příběhy záměrně přehlíží, protože pro jejich účel nejsou dostatečně čtenářsky atraktivní a tudíž by nevzbudily patřičný čtenářský zájem. Tyto banální příběhy jsou však pro klienta stejně důležité jako ty atraktivní. Z klientova pohledu tak tomu ale mnohdy není, protože ztotožnění se s významnou osobností minulosti připisuje větší význam než ztotožnění se s prostým člověkem. Příčinou tohoto pohledu je zalichocení vlastnímu egu, kterému se líbí myšlenka, že jsme v minulosti byli daleko významnější než v tomto životě. Společným podstatným rysem všech událostí z minulosti je jejich osudovost. Životní problémy, které by byly v dnešní době většinou jen nepříjemnou životní epizodou, v minulosti musely končit vesměs tragicky. Už jenom tento fakt stojí za povšimnutí a měl by nás ujistit v tom, že dnešní doba není tak špatná, jak ji většinou vnímáme. Náš současný život je ve srovnání s těmi minulými daleko snazší a příjemnější. Proto stojí za to ho žít a žít ho spokojeně a bez zbytečných depresí a stresů. Prožitky v těchto inkarnacích mohou být obsahově velmi silné a zajímavé, ale také zcela banální. Obě kategorie jsou zastoupeny v našich příbězích.

Přehled příběhů

 

 

Zivot - obsah průběhu jednoho sezení.

Půl prázdna - obsah průběhu jednoho sezení.
Meditace - obsah průběhu jednoho sezení.

Láska - obsah průběhu jednoho sezení.
Obřad - průběh obřadu ze Starého Egypta.

Mnich - příběh jednoho mnicha

Vnitřní boj - příběh o problémech s rozhodováním

Menstruace - příběh o problémech s menstruací

Tibetský láma - příběh o duchovním vzestupu.

Pokusy s elektřinou - popis nacistických pokusů na lidech.

Vztah s matkou - popis problémů s matkou z pohledu dcery.

Prána - popis prožitku stravování se pránou.

Feťák - narkomani to nemají jednoduché za svého života, ale ani po něm.

Poprava Skota - malý náhled do skotsko - anglické historie, na kterou se nezapomíná.

Vyšetření - popis náhledu do budoucnosti.

Lidožrouti v Africe - popis týdne vyplněného čekáním na snězení lidožrouty.
Máří Magdaléna - měl, či neměl Ježíš manželku?
Obtěžována otcem - incest je rozšířeným fenoménem v lidském životě.
Operace - popis průběhu operace z pohledu pacientky.
Osvětim - drastický prožitek z prostředí koncentračního tábora.
Pilot - prožitek pilota z druhé světové války.
Příjezd matky - vztahy mezi nejbližšími příbuznými nemusí být vždy nejideálnější.
Rozdělení duše - rozdělení duše mezi dva jedince.

 

 

Zpět
Vytiskni stránku