Jednou z oblastí, která odnepaměti dráždí lidskou mysl, je problematika mimozemského života. Poměrně často se setkáváme s fenoménem UFO, návštěvami mimozemšťanů na Zemi, případně kontakty s nimi. Někteří lidé jsou touto problematikou přímo posedlí a mimozemské návštěvníky a projevy jejich činnosti vidí doslova za vším. V této oblasti se můžeme dozvědět šokující informace o rozsáhlých spiknutích ve prospěch mimozemšťanů, experimentech na lidech a podobně. Nebylo by nic divného, pokud bychom se s touto problematikou setkávali převážně u takto zaměřených jedinců. Daleko zajímavější ale je, že se s ní setkáváme poměrně v hojné míře i u lidí, které tyto otázky v jejich běžném životě nechávají zcela netečnými a kteří si ze zelených mužíčků s tykadly dělají leda tak legraci. Je až neuvěřitelné, v jak širokém měřítku a v jakých nejrůznějších variantách se s prožitky tohoto druhu můžeme setkat. Obsahově se tyto události většinou neliší od běžně prezentovaných názorů na tuto oblast. Můžeme se však setkat i s pojetím zcela odlišným, kdy se klient prožívá jako mimozemšťan. Komunikace s mimozemšťany probíhá neverbálním způsobem a setkání s nimi většinou nevyvolává žádné mimořádné emoce. Setkání s nimi pak může mít nejrůznější podoby, od přátelského setkání, přes podrobování se výzkumným procedurám, až po projevy nepřátelství ze strany mimozemšťanů. Mimozemšťané pak mívají různou podobu, jsou na různém stupni vývoje a sledují různé cíle, které lidem zůstávají často skryty. Samotná událost se odehrává na Zemi z pohledu pozemšťanů nebo z pohledu vesmírných návštěvníků. Výjimkou však nejsou ani jiné planety, případně galaxie nebo vesmír všeobecně. Pokud bychom uznali reálnost událostí, které klienti prožívají, museli bychom dojít k závěru, že kontakt s mimozemskými civilizacemi je něco zcela přirozeného. Navíc bychom museli připustit, že se nejedná o žádnou módní vlnu, ale že k těmto kontaktům docházelo v historii poměrně často. Stejně tak bychom museli dojít k závěru, že lidstvo se nevyvíjí ve vesmíru osamoceně a že je nedílnou součástí daleko širšího společenství. To by ale byla zřejmě příliš velká rána pro naši namyšlenost.

Přehled příběhů
Koule - obsah průběhu jednoho sezení.

Hodnota - obsah průběhu jednoho sezení.

Odchod - popis jedné mimozemské události. 
Mars - příběh s mimozemskou tématikou.

Štít - příběh s mimozemskou tématikou.

Mimozemská navigátorka - mimozemské prožívání může být velmi podobné tomu našemu.

Energetická bytost - život ve vesmíru může mít nejrůznější formy.
Medúza - prožitek mimozemského návštěvníka po jeho přistání na Zemi.
Mimozemská entita - přivtělená mimozemská bytost není pro člověka to nejlepší.
Mimozemský průzkumník - i mimozemští průzkumníci se na svých cestách setkávají s různými problémy.
Mimozemšťané při průzkumu Země - průzkumná činnost mimozemšťanů na Zemi není rovněž jednoduchá.
Odměna mimozemšťanů - setkání s mimozemšťany nemusí vždy zůstat bez následků.
Skála na jiné planetě - formy existence mohou mít na jiných planetách nejrůznější formy.
Věční poutníci po hvězdách - všichni máme stejnou kolébku, jdeme po stejné cestě a směřujeme ke stejnému cíli.

 

Zpět
Vytiskni stránku