Touha po moci, snaha o ovládání svého okolí, podmanění si přírody a ostatních lidí je zřejmě stará jako lidstvo samo a můžeme se s ní setkat ve všech epochách. Pohádky o čertech, kouzelnících a čarodějnicích jsou známy snad ve všech kulturách. Materialisté se na tuto oblast dívají s úsměvem a značně shovívavě. Přesto v současné době můžeme stále ve větší míře nacházet příklon k těmto praktikám. Nejhorší na tom ale je to, že tyto praktiky jsou zcela funkční. V zakryté podobě pak můžeme najít spoustu módních směrů, které využívají programování psychiky a jejichž základ lze najít právě v magii. Pokud se jedná o složitější případ, kdy je na tom člověk znatelně hůře než je běžný průměr, můžeme zde téměř vždy nalézt důsledek působení magie. Zrušit tyto vazby nebo závazky, které na sebe duch vzal z nerozvážnosti či nevědomosti, není mnohdy vůbec jednoduché. Do značných problémů se při tom může dostat jak klient, tak člověk, který se mu snaží pomoci. Proto v žádném případě nedoporučujeme jakkoli si s touto problematikou zahrávat. V tom horším případě vám může jít přímo o život, v tom lepším o fyzické nebo duševní zdraví. V případě potřeby se obraťte raději na někoho, kdo má s touto problematikou dostatek zkušeností a stojí mimo možnost působení těchto sil.

Přehled příběhů

 

 

Rituál - příběh o průběhu jednoho rituálu.

Šedý obal - příběh o dřívější zkušenosti s magií.

Černý mág - příběh o poznání černého mága.

Špatná cesta - příběh o jedné životní volbě.

Velekněžský obřad - příběh o jednom nezvládnutém zasvěcení.

Magický přerod - příběh o změně životní orientace.

Závěrečné pročištění - příběh o pochopení a zbavení se temnoty.

Ukončení smlouvy s Ďáblem - příběh o pochopení a uvolnění se z temné moci.

Příchod na Zemi - příběh o magii, sepsaný na základě prožitků klienta v sezení.

Odvádění duší do temnoty - ukázka toho, že práce pro temnotu může mít mnoho podob.

Faraonova smlouva s temnotou - příběh egyptského faraona o jeho smlouvě s temnými silami.

Bojovník - ukázka toho, že magie je zejména o touze po moci.

Egyptský pes - ukázka toho, s čím vším jsme se mohli setkat ve Starém Egyptě.

Satan a démoni - vliv temných sil na život člověka.

 

Zpět
Vytiskni stránku