Ukončení smlouvy s Ďáblem

Vnímám v hlavě temnější energii. Moje šestá čakra jsou dveře do jiného světa – jiné dimenze. Tudy se natahuje jiná energie. Jsou to dveře do mojí minulosti. Do magické události, do nějakého obřadu. Je čas se podívat k jádru Temnoty. Ty dveře vedou až do jejího samotného jádra, k Ďáblovi. Je tam nevyřešená nějaká úmluva, smlouva s ním. Bez jejího vyřešení nemohu jít dál.

Vydávám se dolů, po schodech, tunelem, chodbou. Čím jsem hlouběji, tím je tu větší temnota a chlad. Jdu k podstatě hmoty. Přicházím k jejímu středu. Vnímá tu Ďábla. Nevnímám ho negativně, ale jako protipól nehmotného. Dál odtud z něho jde strach a je vnímán negativně. Tady tomu tak není. Ďábel je součástí Boha a reprezentuje absolutní temnotu. Je tu absolutní klid, hmota bez pohybu. Čím je člověk od tohoto středu dál, tím je hmota lehčí. Vysvětluje mi podstatu. Celá podstata spočívá v tom, aby sem byli přitahováni všichni, byla jim ukázána temná strana a umožněn prožitek Temnoty, který pak budou moci srovnat s prožitkem Světla. Jsem a absolutním středu Temnoty, všemu rozumím a cítím to jako velikou službu. Ďábel je velmi vyspělý mistr, který dobrovolně přijal tuto roli. Zde jsem s ním uzavřel smlouvu, že sem budu přivádět hledající k poznání. Zde se to jeví jako veliká služba pro ty lidi. Jenom si nedovedu představit, jak to bude v praxi probíhat. Každý, kdo přijde až sem a dojde tohoto poznání, se té služby dobrovolně ujme. Je to realizovatelné jenom v určité fázi vývoje. V současnosti to už je neslučitelné s mým dalším vývojem. Přistupuji k Ďáblovi blíž, vracím mu tu smlouvu a ona shoří ještě dřív, než se jí dotkne. Rozdíl našich energií je příliš velký. Díváme se na sebe. Snaží se mi vrýt do paměti o čem to tu je. Je možné se sem dostat dvěma způsoby. Postupným sestupem tě okolní energie přetváří a získáváš stejné energie. Druhý způsob je, když s velkým energetickým rozdílem a jeho ochranou můžeš přijít a vrátit smlouvu. Při nedostatečné vývojové úrovni hrozí opětovné propadnutí Temnotě. Ďábel se na mě spokojeně usmívá. Umožnil mi získat potřebné poznání.

Odcházím nahoru, letím zpátky. Už Ďábla nevnímám. On tam zůstal a nikdy odtamtud neodchází. Procházím dveřmi zpět do svého těla. Dveře samy mizí. Uvědomuji si zrušení smlouvy, všechno co s ní souviselo, odešlo. Cítím trochu únavu z cesty. Žádám si o Světlo. Ze shora do mě přitéká hřejivé Světlo, které mě regeneruje. Byla to sice jenom chvíle, ale bylo to energeticky náročné. Energie se tam dost rychle vyčerpává. Člověk tam nemůže zůstat moc dlouho, aby ho to nesemlelo. Cítím vyčerpání jako po namáhavé práci.

Už se cítím dobře. Okolo je spousta Světla. V hlavě už žádný tlak nemám, vnímám tam jenom jemné vibrace. Rozvázáním smlouvy s Ďáblem cítím ukončení toku energie od něj. Přicházela ke mně od spodu přes nohy. To přispívalo k mým dosavadním potížím s nimi. Bude to mít za následek změnu energie v nohou, které už začínají regenerovat. Bude to mít hlavně zdravotní efekt.

Většina lidí tuto oblast nemá zpracovanou a mají v sobě nějaký temný bod, prostřednictvím kterého mohou být znovu přitaženi zpět do Temnoty. Proto se tomu musí vědomě bránit a Temnotu ze svého života vytěsňovat. Když to má člověk zpracované, tak vůbec nic takového nepotřebuje. Je v tom takový rozdíl, jako když hákem zachytíš za pevnou hmotu a přitáhneš si ji, nebo když stejným hákem pročesáváš vodu, ve které se nemáš o co zachytit.

 

Zpět
Vytiskni stránku