Závěrečné pročištění

    Už delší dobu cca 1-2 měsíce jsem měl neurčitý pocit, že se přede mnou otevírá něco ohledně karmy MAGIE. Snažil jsem se navnímat něco konkrétního, jestli jsem něco neudělal a pod. Za celou dobu jsem se magií ani  jejím řešením nezabýval. Už o hodně dříve jsem se zřekl magie a všech magických praktik, svoje viny jsem s prosbou odevzdal pánu Jéžíši Kristu (PJK) a vše řešil jen skrze Něj. Pocitově jsem tento problém nyní vnímal jako něco objemného přede mnou.

V sezení jsem to hned viděl jako veliký, šedý balon před sebou. Po chvíli jsem se viděl jako maličký človíček, který nese obrovskou kouli. Měl jsem se podívat dovnitř. Chvíli to nešlo,¨pak se pevná blána na povrchu rozpustila a já vešel dovnitř.

    Tam bylo černo, jako hustý dým, koule ho byla plná. Bylo zajímavé, že já jsem byl uvnitř a to černé se mne ani nedotýkalo, jako bych měl na sobě ochrannou vrstvu. Táhlo mne to kamsi do středu koule, po chvíli jsem se tam ocitl. Na zemi stál kamenný kvádr z černé žuly na horní ploše vybroušený dohladka. Na to byl veliký jasně zářící diamant vybroušený do klasického briliantu. Jeho záře doslova zatlačovala to černé od sebe. Stál jsem přímo u toho briliantu a cítil, že je úzce svázaný se mnou (mihla se mi myšlenka o diamantu v nás, jak o tom mluví buddhismus).

    Ano, já jsem svým odstupem od Světla a magií ten svůj briliant překryl těmi černými energiemi, které jsem esencí všeho špatného s tím související. Pomodlil jsem se a zaprosil. Začalo mne to táhnout nahoru, pode mnou se dělala díra jako roura, já jsem stále viděl ten briliant a stále stoupal vzhůru,až jsem se ocitl v oné známé skleněné Pyramidě Mistrů. Mistři stáli v kruhu, na vyvýšeném místě PJK, já uprostřed. Znovu jsem se pomodlil, poprosil o odpuštění a transformaci těch černých energií a odevzdal sebe do rukou PJK. Nyní se zjevil onen briliant, zdál se mi ještě větší než předtím a usadil se mi v místě srdce.Cítil jsem jeho sílu a vnímal, jak s ním pomalu srůstám a prorůstám. Padl jsem před PJK na kolena. Všechny moje prosby byly beze slov, šlo to samo a vím, že to bylo přesné. Pak jsem vstal a poprvé uviděl zblízka Mistry, postupně jsem se s nimi pozdravil.

    Poté mne to stáhlo zpět dolů k tomu stolci, tam teď byl ještě jeden briliant, poněkud menší. Rozuměl jsem tomu symbolicky tak, že to je nutná čistota duchovní a ve světě. Nato se mi oba brilianty spojily v srdci na důkaz, že tak je to správné. Nyní už byl ten balon naprosto čistý, nikde žádný čoud ani špína.

    V nitru mám klid a mír, cítím, že se usmívám a je mi nádherně.

 

Zpět
Vytiskni stránku