V průběhu meditace se někdy setkáváme s tím, že klienti popisují děje, které nemohou blíže časově ani prostorově určit. Jedná se většinou o hmoty a energie před vznikem Země, případně při vzniku Kosmu jako takového. Tyto energie nebo hmoty se jeví jako schopné vnímat a částečně i jako obdařené určitou formou byť omezené inteligence. Kosmos zde klienti vnímají jako něco živého a přátelského, kde jsou doma, kde má vše svůj přirozený řád a zákony. Tyto děje, ač se to zdá být velmi zvláštní, pak klient vnímá jako základní příčinu svého současného problému. Vztah k jejich současnému problému se zdá být na první pohled spíše alegorický než skutečný. Odstranění příčiny, která se v této oblasti nachází, pak vede k vymizení současných obtíží. Z toho lze usuzovat, že si daný jedinec svoje současné problémy nese od jejich vzniku až do současnosti celou řadou svých inkarnací a není se jich schopen přirozenou cestou zbavit. Běžné léčebné prostředky pak pochopitelně nemohou být úspěšné. Vzhledem k tomu, že člověk při těchto událostech prožívá transpersonální obsahy, je jeho vyjadřovací schopnost značně omezena a nezasvěcenému čtenáři, který obdobný prožitek sám neprožil, zůstává skryta jeho hloubka a skutečný rozměr. Mimo ŘKM se s obdobnými prožitky můžete setkat i při holotropním dýchání, případně některých druzích jiných meditací. Vzhledem k četnosti tohoto druhu prožitků se nejedná rozhodně o ojedinělý jev. Při dlouhodobější práci se obdobné prožitky vybavují většině klientů a tito je také obdobně interpretují. Proto se přikláníme k názoru, že se rozhodně nejedná o nahodilé halucinace několika duševně nemocných jedinců, ale o jistý druh reality ve které žijeme. Na základě následujících výpovědí klientů si můžete o této problematice udělat svůj úsudek sami.

 

Přehled příběhů Sebeláska - obsah průběhu jednoho sezení.

Balvan- obsah průběhu jednoho sezení.

Mech - příběh ze sezení s rostlinnou tématikou.

Želva - příběh ze sezení se zvířecí tématikou.

Balvan v sopce - příběh ze sezení z období vzniku Země.

Srážka - příběh ze sezení s tématem kosmické srážky.

Anihilace energie v kosmu - ve svém těle můžeme prožívat i nejrůznější energetické děje.
Cesta k podstatě - cesta ke Světlu není jednoduchá.
Energie - v podstatě jsme jenom různé formy energie.
Hraní - kdo zažil hraní v energetické podobě, po ničem jiném netouží.
Kosmická hra - v kosmickém měřítku je všechno jenom hrou.
Kosmické vědomí - naše cesta nemusí vždy probíhat ve fyzickým těle.
Let vesmírem - i vesmírná tělesa mohou být obdařena vlastním vědomím.
Nevhodné spojení - ani v energetické podobě nemusí být každé spojení nejvhodnější.
První inkarnace - popis toho, jak to všechno začalo.
První setkání - první setkání s milovanou osobou na energetické úrovni.

Zpět
Vytiskni stránku