Při některých událostech se klienti prožívají jako nižší živočišné formy. Popisují svoji existenci ve formě nerostů, rostlin, případně různých živočichů. Na základě jejich výpovědí lze usuzovat, že veškeré přírodní formy jsou obdařeny vědomím. Toto vědomí je pak na úrovni odpovídající konkrétní existenci. Jako nejnižší formy vědomí lze nalézt nerostnou existenci. Vědomí na této úrovni je velmi jednoduché, není schopno uvažování ani emocí v našem pojetí. Tyto inkarnace jsou dlouhodobé a proto jsou i jejich projevy velmi pomalé a těžkopádné. Jejich zánik je pak pro danou existenci spíše vysvobozením a možností začít existenci jinou. Nižší biologické druhy na úrovni rostlin jsou obdařeny jednoduchým vědomím, které je schopno pouze vnímat okolní podněty. Jejich samostatný úsudek a emoce jsou značně omezené. Dokáží však bezprostředně reagovat na okolní dění. Svůj zánik pak přijímají naprosto bezprostředně a bez jakýchkoli psychických traumat. Smrt vnímají jako neoddělitelnou součást své existence. U vyšších živočišných zvířecích druhů se setkáváme s vědomím, které je znatelně rozvinutější. U savců se pak můžeme setkat s poměrně rozvinutým vědomím a i s určitou formou emocí, které se podobají našim. Přes tento rozdíl i tito tvorové berou svou existenci i smrt rovněž naprosto bezprostředně a nepůsobí jim většinou žádná traumata. Člověk po tomto druhu prožitků radikálně mění svůj postoj ke všemu živému, stává se ke všem živým formám daleko citlivější a ohleduplnější. Plně si uvědomuje svoji sounáležitost s celou přírodou.

 

Přehled příběhů

 

 

Medvěd - příběh o smrti jednoho medvěda.

Brontosaurus - popis pouti a prožitků jednoho brontosaura.
Evoluce -  popis životní evoluce a nadhledu na ni.
Konec dinosaurů - prožitek smrti z pohledu jednoho dinosaura.
Krunýřek - prožitek prehistorického zvířátka přivtěleného do těla člověka.
Mořská pana - existují, či neexistují mýtické bytosti?
Prase v mokřině - popis spokojeného života divokého prasete.
Racek - popis ptačí volnosti a jejího konce.
Strom -  prožitky jednoho stromu.
Strom v bouři - příběh stromu konfrontovaného se silami přírodních živlů a jeho přínos pro člověka.
Zánik stromu - průběh zrodu, života a zániku jednoho stromu.
Skála - vědomím může být obdařena i na první pohled neživá hmota.

Zpět
Vytiskni stránku