Obsah

    V této části se máte možnost seznámit se základními teoretickými východisky, které ve své práci používáme. Předkládanou teorii prosím neberte doslovně. Pro daný účel jsme ji maximálně zjednodušili.  Učinili jsme tak ze dvou základních důvodů. Mnohé teoretické oblasti jsou bez znalosti širších souvislostí a hlubších znalostí natolik složité, že by pro neznalého čtenáře pravděpodobně byly nesrozumitelné. Druhým důvodem je to, že nechceme aby se někdo s touto oblastí pokoušel nezodpovědně experimentovat.

    Ani v této oblasti to nejde jinak než s teorií. Teorii rozdělujeme do dvou částí. Veřejná část je určena pro všechny zájemce a s jejími základy se můžete seznámit v následující části. S důvěrnou částí se mohou seznamovat pouze vážní zájemci, až po splnění daných podmínek, jako žáci. Tímto rozdělením na jedné straně chceme umožnit všem zájemcům základní seznámení s touto oblastí. Na druhé straně pak chceme zamezit nerozvážným a nezodpovědným experimentům v této oblasti.

    Se všeobecnou částí by se měl seznámit každý, kdo zvažuje tuto metodu v praxi na sobě použít. Vzhledem k tomu, že je v průběhu sezení nutná spolupráce klienta, znalost základních principů může vše značně usnadnit. Z těchto důvodů předkládáme stručný nástin teorie, kterou praktikujeme. Pro co nejsnazší pochopení se omezujeme pouze na principiální výklad, který si nedává za cíl detailní vysvětlení všech využívaných jevů. Závěrem chceme upozornit, že se nejedná o teorii dávno vytvořenou, ucelenou a mrtvou, ale o teorii, která se neustále vyvíjí a doznává dílčích změn a doplnění. Její změny však nejsou zásadního charakteru, ale reagují pouze na oblasti, se kterými se ve své praxi nově setkáváme. Teorie tedy není vytvářena u zeleného stolu, ale je zpětně doplňována a rozvíjena prostřednictvím teoretických závěrů vytvořených na základě praxe.

    Prvním předpokladem pro efektivnost použití této metody pro vás tedy je, abyste se alespoň v základních rysech dokázali ztotožnit s východisky, na jejichž úrovni metoda pracuje. K tomu je nutné přijmout alespoň zjednodušený model člověka jako víceúrovňové bytosti a ztotožnit svoji existenci s jeho duchovní podstatou.

Karma - Samostatná oblast věnovaná otázkám karmy.

 

Pojem ŘIKAME - definice pojmu naší metody.

Definice - nezbytná definice základních používaných pojmů, které se většinou vyskytují i v jiných směrech a metodách, kde však mohou mít jiný význam.

Emoce - objasnění problematiky emocí.

Abreakce - popis principu odžití negativních emocí a somatik.

Evoluce - popis našeho pojetí jednotlivých vývojových fází člověka.

Jednání - popis principů a jednotlivých druhů lidského jednání.

Mozková činnost - popis využívané činnosti našeho mozku v rámci sezení.

Pojetí člověka - popis základních částí člověka, které ve své práci využíváme.

Postup práce - popis základních postupů zpracování problému v rámci metody ŘKM.

Poznání - význam poznání, které nám umožňuje žít více v souladu s vesmírnými zákony.

Působnost - základní vymezení působnosti metody ŘKM.

Reikarnace - popis pracovního pojetí reinkarnační teorie.

Traumata - definice, vznik a důsledky traumat, která jsme prožili.

Vnímání - popis a charakteristika základních druhů vnímání.

Somatiky - základní rozbor problematiky somatik.

Zpět
Vytiskni stránku